Najdete nás na:

VISA

VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE (KSV/VISA)

Jednotlivé otázky nabízejí velmi širokou škálu odpovědí a jsou záměrně postaveny tak, aby si student mohl zvolit, na jakou oblast se ve svém výkladu zaměří.

Okruhy otázek z historie oboru

1) Robert Flaherty a kontext jeho tvorby (společenský, etnografický, kinematografický)

2) Jean Rouch, dílo, kontext jeho tvorby z hlediska kinematografie i etnografie

3) Vztah etnografů a antropologů k filmu v meziválečném období a v době druhé světové války

4) Robert Gardner, David Mc Dougall a další etnografové a filmaři v období padesátých až sedmdesátých let 20. století: dobový diskurs, kritika jednotlivých tvůrců, ustavení oboru vizuální antropologie na akademické půdě.

5) Film sociální intervence: příklady angažovaných tvůrců, významné filmy a jejich společenský kontext (Joris Ivens, 30. léta 20. stol. v USA a ve Velké Británii, reakce na politické události a válečné konflikty až do současnosti)

6) Metoda rekonstrukce  v průběhu dějin kinematografie. Způsoby užití a smysl této metody v díle konkrétních tvůrců.

 

Okruhy technických otázek

7) Kompozice, rám obrazu, hloubka ostrosti, jejich vztahy a funkce.

8) Formáty obrazu, principy zachycení a reprodukce pohyblivého obrazu, různé druhy záznamových médií a konstrukční části záznamových přístrojů.

9) Produkční proces, jeho fáze a technologie v jednotlivých etapách.

 

Okruhy otázek z oborové teorie a metod

10) “Vizuální obrat“ ve společenských vědách

11) Metody „Göttingenského institutu“, metoda „záchranné etnografie“ Margaret Meadové, jejich smysl a základní principy.

12) Filmová struktura jako sémantický systém – principy filmové řeči, paradigmatické a syntagmatické kategorie v různých fázích vzniku filmového díla

13) Možnosti interpretace obrazu, fotografie, filmu jako fenoménu vizuální kultury

14) Základní principy a metody používané v etnografickém filmu, určeném širšímu publiku

15) Vztah filmu a fotografie k času a prostoru, specifické filmové struktury, využívající práce s časem (časosběrný film, střihový film, found footage a další)