Najdete nás na:

VIANT

 

VIANT

1) Vznik a rozvoj dokumentárního a etnografického filmu, vymezení dokumentárního a etnografického filmu i ve vztahu k hranému filmu (bratři Lumièrové, Edward Curtis, Robert Flaherty, Alfred Haddon, John Grierson, Georges Rouquier, Oleksandr Petrovyč Dovženko),nejvýznamnější instituce a jejich charakteristiky spjaté s etnografickým filmem či vizuální antropologií (Guy Gauthier, Bill Nichols, Paul Hockings).

 

2) Ustavení oboru vizuální antropologie na akademické půdě, osobnosti a kontext jejich tvorby (společenský, etnografický, kinematografický), nejvýznamnější instituce spjaté s etnografickým filmem či vizuální antropologií a jejich charakteristiky (Göttingenský institut, DER, NFB, Comité du FilmEthnographique, CFE).

 

3) Vztah etnografů a antropologů k filmu v meziválečném období a v době druhé světové války (záchranná etnografie), Franz Boas, Margaret Meadová a Gregory Bateson, Marcel Griaule.

 

4) Poválečné období a 60. léta 20. století – John Marshall, Robert Gardner, Timothy Asch a Napoleon Chagnon, Pierre Perrault, John Adair a Sol Worth – biodokument,John Collier, Jr..

 

5) Jean Rouch, dílo, kontext jeho tvorby z hlediska kinematografie a etnografie, cinéma-vérité, etnofikce, kinopravda, Dziga Vertov, direct-cinema, Mario Ruspoli, NFB, Pierre Perrault, Michel Brault, Drew Associates, Albert a David Maysleovi, Richard Leacock.

 

6) Film jako interkulturní proces, média a původní obyvatelé (David a Judith MacDougallovi, Dennis O´Rourke, Ilisa Barbash a Lucien Taylor, Bob Connolly, Faye Ginsburg), „citlivá kamera“, etika, intertextuální film.

 

7) Film sociální intervence: příklady angažovaných tvůrců, významné filmy a jejich společenský kontext, (Joris Ivens a Henri Storck, René Vautier, Alanis Obomsawin), vizuální intervence v antropologii (Sarah Pink), angažovaný dokumentární film (Vít Klusák a Filip Remunda, Sergej Loznica, Eszter Hajdú, Robert Kirchhof).

 

8) Kompozice, rám obrazu, hloubka ostrosti, jejich vztahy a funkce, formáty obrazu, principy zachycení a reprodukce pohyblivého obrazu, různé druhy záznamových médií a konstrukční části záznamových přístrojů.

 

9) Produkční a post-produkční proces, jeho fáze a technologie v jednotlivých etapách.

 

10) “Vizuální obrat” ve společenských vědách, vztah textu a obrazu, etnografický film a jeho reflexe, reprezentace (George Marcus, Karl Heider, Jay Ruby, Peter Loizos, Trinh T. Min-h-ha).

 

11) Smyslová laboratoř (Sensory Lab), možnosti interpretace zvuku a obrazu v etnografii a antropologii (Lucien Taylor, J. P. Sniadecki).

 

12) Filmová struktura jako sémantický systém – principy filmové řeči, paradigmatické a syntagmatické kategorie v různých fázích vzniku filmového díla (Miroslav Petříček, Christian Metz).

 

13) Možnosti interpretace obrazu, fotografie, filmu jako fenoménu vizuální kultury, film a umění, experimentální film (Catherine Russell).

 

14) Vztah filmu a fotografie k času a prostoru, specifické filmové struktury, využívající práce s časem (časosběrný film, střihový film, found footage, autobiografie a biografie).

 

15) Český a slovenský film v kontextu etnografie a vizuální antropologie (Karel Plicka, Martin Slivka, Dušan Hanák, Karel Vachek, Vít Janeček, Jana Ševčíková, Martin Ryšavý).