Najdete nás na:

TESAS

TESAS -Teorie v sociální antropologii

 

1) Epistemologický obrat v sociální/kulturní antropologii v 60. letech 20. století, kritika „tradiční“ sociální a kulturní antropologie.

 

2) Interakcionismus, goffmanovský přístup k sociokulturním jevům, jeho následovníci a kritici. Kritika binarismu.

 

3) Od struktury k procesu: antropologie praxe. Pierre Bourdieu, Sherry Ortner.

 

4) Epistemologický obrat v sociální/kulturní antropologii v 80. letech 20. století, postmoderní antropologie, její principy, charakteristika, kritika.

 

5) Koncept kultury: historický kontext vzniku tohoto konceptu, kritika konceptu kultury a jeho obhajoba (Writing against/for culture).

 

6) Kulturní relativismus: historický kontext vzniku tohoto konceptu, argumenty pro kulturní relativismus, kritika kulturního relativismu.

 

7) Kultura a politika: kultura jako kolektivní identita; politizace kultury; nové akademické obory založené na kultuře jako politice (kulturální studia, postkoloniální, subalterní, postrozvojová studia).

 

8) Kultura jako věda versus kultura jako text; nejvýznamnější školy a jejich představitelé; epistemologické a metodologické důsledky obou pojetí na zkoumání sociální reality.

 

9) Od kolonialismu k diskurzu rozvoje: role antropologie za kolonialismu;vznik a vývoj diskurzu rozvoje; kritika diskurzu rozvoje; postkoloniální studia a kolonizace mysli.

 

10) Vzájemná interakce společnosti a kultury skrze média a mediální realitu. Společnost a její přetváření v době rostoucího vlivu kulturního průmyslu a masových médií (Frankfurtská škola, Adorno, Habermas, Kracauer, Gellner, Bourdieu, Virilio, Baudrillard)