Najdete nás na:

TERÉNNÍ PRAXE ZS 2018

Webmaster | February 23rd, 2018

TERÉNNÍ PRAXE ZS 2018
pod vedením Mgr. Zbynka Andrše, Ph.D.
Termín: 14 dní během srpna. Termín bude upřesněn na 1. pracovní schůzce na základě časových dispozic přihlášených studentů.
Téma: „Každodennost v romské lokalitě severních Čech.“ Pilotní terénní výzkum – individuální tématické zaměření bude upřesněno na společné schůzce.
Lokalita: ČR – Ústecký kraj. Město Bílina a okolí.
Cíl výzkumu: Cílem výzkumu bude vyzkoušet si v terénu navazování kontaktu, metody zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů, a dále pořizování zvukových záznamů a podle možností i videonahrávek. Proto tuto terénní praxi doporučuji zejména studentům modulu vizuální antropologie, ale vítáni jsou všichni.
Počet studentů: max. 10
Grantová, či jiná podpora: ne, ale náklady by něměly být velké.