Najdete nás na:

Soutěž s Mladiinfo na téma dobrovolnictví

Webmaster | September 19, 2013

Mladiinfo vyhlašuje druhé kolo soutěže o nejlepší článek nebo fotografii s tématem dobrovolnictví, stáže, cestování, neformální vzdělávání a studium. Své příspěvky spolu s vyplněnou přihláškou posílejte na adresu info@mladiinfo.cz, čas máte do 10. října.

Přihláška: Přihláška do soutěže

Pravidla: Pravidla soutěže

Kreativní soutěž o nejlepší plakát na téma hlad ve světě a možnosti jeho řešení

Webmaster | August 27, 2013

Člověk v tísni v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now vyhlašuje soutěž o nejlepší plakát na téma hladu ve světě a možnosti jeho řešení. Soutěž je určena studentům mezi 18 a 25 roky, soutěžní díla je nutné odevzdat do 30.10.2013.

Podrobné informace o soutěži najdete na stránkách www.rozvojovka.cz/kreativnisoutez.

Soutěž o nejlepší studentskou práci na téma filantropie, dobrovolnictví a neziskového sektoru

Webmaster | May 22, 2013

Jako český partner slovenského Centra pre filantropiu vyhlašuje Nadace VIA sedmý ročník soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci na téma filantropie, dobrovolnictví a neziskového sektoru.

Oproti minulým ročníkům mohou autoři přihlásit i disertační práce, a to za poslední tři roky zpětně. Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jen ti, kdo je obhájili v akademickém roce 2012/2013.

V loňském ročníku cenu za nejlepší práci o filantropii vyhrála stážistka Nikola Janíčková z Katedry studií občanské společnosti UK FHS s diplomovou prací na téma Online fundraising v České republice. Letos to můžete být vy, kdo si z Bratislavy odveze výhru 200 nebo 300 € ve formě stipendia na vzdělávání dle vlastního výběru.

Více informací se dozvíte na http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-filantropie/soutez-o-nejlepsi-diplomovou-nebo-rocnikovou-praci-na-tema-filantropie-2013.

Soutěž o nejlepší projekt diplomové práce

Webmaster | March 26, 2013

Fakulta filozofická vyhlašuje soutěž o nejlepší projekt diplomové práce pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří plánují ukončení bakalářského studia v roce 2013. Vítězné práce v každém oboru budou oceněny. Informace o oborech, projektu a vyhodnocení naleznete zde.

Soutěž o nejlepší videospot na podporu boje proti genderovým nerovnostem a chudobě

Webmaster | February 2, 2013

Česká koalice Social Watch vypisuje soutěž o nejlepší scénář ke spotu. Vítězové a vítězky obdrží 30 000 Kč. Deadline soutěže je 28. 2. 2013.

read more

Studentská soutěž o nejlepší sociologickou stať

Webmaster | February 20, 2012

Řídící výbor Masarykovy české sociologické společnosti vyhlašuje již třetí ročník studentské soutěže o nejlepší odbornou sociologickou stať vydanou v časopise s recenzním řízením v oboru sociologie v roce 2012.

read more

Soutěž článků a dokumentů/spotů s migrační integrační tématikou

Webmaster | March 2, 2011

Soutěž je pořádána v rámci mezinárodního projektu “MIGRANTS IN THE SPOTLIGHT”, na kterém se v ČR podílí i ops Nová Škola. Články a dokumenty se musí týkat integrační problematiky v České republice, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Rumunsku nebo na Slovensku. Ocenění v každé kategorii (článek a dokumentární film): První cena: 1.000 EUR. Druhá cena: 500 EUR. Třetí cena: 200 EUR. read more