Najdete nás na:

Pozvání na pardubickou konferenci o vězeňství 15. 2. 2013

Webmaster | January 28, 2013

Zveme všechny studenty na konferenci Sociální práce s osobami dotčenými výkonem trestu odnětí svobody. Konference je realizována o.s. Romodrom ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje.

read more

8. mezinárodní studentská konference AntropoWebu

Webmaster | September 1, 2012

Ve dnech 18. – 19. 10. 2012 proběhne 8. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu, tentokrát zaměřenou na “mladou antropologii”. Konference se uskuteční v prostorách Filozofické fakulty ZČU v ulici Sedláčkova 15, v Plzni v místnosti č. 319.

read more

Studentská konference – Když výzkum, tak kvalitativní

Webmaster | July 9, 2012

Ústav evropské etnologie FF Muni a Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum Vás srdečně zvou na Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci zvanou – Když výzkum, tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu. Konference proběhne 12. a 13. 11 2012 v zasedacím sále děkanátu FF MU na Arna Nováka 1 (1. patro). Více informací a přehled témat v příloze.

8. mezinárodní studentská konference AntropoWebu

Webmaster | May 14, 2012

Ve dnech 18. – 19. 10. 2012 proběhne 8. mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu, tentokrát zaměřenou na “mladou antropologii”. Konference se uskuteční v prostorách Filozofické fakulty ZČU v ulici Sedláčkova 15, v Plzni v místnosti č. 319. Abstrakty svých příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 3. září 2012 a celý text příspěvku je potřeba poslat do 15. října 2012. Více informací naleznete na stránkách AntropoWebu.

Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV

Webmaster | March 7, 2011

Internetový časopis o kulturálních studiích Konstrukt a občanské sdružení Konstrukt, o. s. pořádají pod záštitou Katedry žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií při Katedře žurnalistiky UP a Filozofické fakulty Univerzity Palackého československou studentskou konferenci s názvem Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV. Konference, určená pro české a slovenské studenty bakalářských a magisterských programů, se koná v prostorách Katedry žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci od 7. – 8. dubna 2011.

read more

Rozmanitý svět dobrovolníků

Webmaster | March 1, 2011

Konference se koná 9. 3. 2011 od 10 do 15 hod v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Je určena zájemcům o problematiku dobrovolnictví z řad studentů, pracovníků neziskových organizací, knihoven, krajů a obcí a odborné veřejnosti. Přináší příklady dobré praxe uplatnění dobrovolníků v komunitních projektech, sociálních službách, zdravotnictví, kultuře, ekologické výchově a v práci s mládeží.

read more

Socialia 2010

Webmaster | September 30, 2010

Ve dnech 14.-15. října 2010 se uskuteční tradiční konference Socialia 2010 na téma „Sociální deviace v kontextu společenských věd“. Konference slouží k prezentaci výsledků vědecké činnosti zaměřené na problematiku sociálních deviací z pohledu sociální patologie, sociologie, psychologie, pedagogiky, andragogiky a dalších disciplín jako východisko pro multidisciplinární diskusi. Bližší info zde.

Hradecké dny sociální práce

Webmaster | September 22, 2010

Ve dnech 1.-2. října 2010 se koná mezinárodní konference Hradecké dny sociální práce. Letošní 7. ročník si zvolil téma „Rizika sociální práce“. Konference je určena pracovníkům institucí veřejné správy a neziskových organizací v oboru sociální práce, akademickým pracovníkům a studentům oboru sociální práce a oborů příbuzných. Bližší info zde.

Konference Viva Africa 2010

Webmaster | April 20, 2010

Srdečně zveme všechny zájemce z řad studentů i pedagogů na 5. ročník mezinárodní afrikanistické konference Viva Africa 2010, která se koná ve dnech 6. – 7. května v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Za organizační výbor konference, Hana Horáková, KSV

4. konference Kulturní a sociální antropologie východní Asie

Webmaster | November 8, 2009

Jménem Katedry asijských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovolujeme pozvat na 4. konferenci Kulturní a sociální antropologie východní Asie, tentokrát zaměřenou na problematiku (východo)asijských menšin v České republice, a jejich začleňování do české společnosti. Celodenní konference se bude konat v pátek 12. března 2010 na Katedře asijských studií FF UP v Olomouci. Bližší informace naleznete v příloze. Odpovězte prosím na tuto e-mailovou adresu do 23. 11. 2009.

Page 1 of 212»