Najdete nás na:

Pro zájemce o studium oboru komunitní studia

Webmaster | April 20, 2011

V rámci restrukturalizace Katedry sociálních věd se obory komunitní studia a sociální antropologie slučují pod společný název “sociální a aplikovaná antropologie”. Výšše zmíněné obory pak budou vyučovány jako dva rozdílné moduly. Vើení zájemci o komunitní studia, přihlaššte se tedy na obor sociální antropologie, v průběhu studia si vyberete modul komunitní studia. T칚íme se na Vás, pedagogové KSV.

Státnicové okruhy pro KS

Webmaster | March 2, 2011

Do sekce Pro studenty – otázky ke státnicím byly přidány státnicové okruhy pro Komunitní studia.

Oznámení pro studenty prvního ročníku oboru Komunitní studia

Webmaster | October 2, 2008

Vážené studentky a vážení studenti oboru Komunitní studia, zveme vás na úvodní seznamovací schůzku, která se bude konat v úterý 7. 10. 2008 od 8:00 v místnosti EA 10029 (v rámci vaší přednášky Úvodu do sociologie). Na tomto setkání bychom se vám rádi představili a seznámili vás s organizací studia.

Nový obor KSV – Komunitní studia

Webmaster | September 1, 2008

1. 10. 2008 uvítáme v učebnách Filozofické fakulty Univerzity Pardubice první studenty nového studijního oboru KOMUNITNÍ STUDIA.

Studenty čeká tříleté bakalářské studium podle akreditovaného studijního plánu, který je profilován jednak na problematiku rozvoje lidských zdrojů a dále na práci s komunitami např. etnických menšin či sociálně slabých.

Studium bude podloženo základy humanitních a společenskovědních oborů, probírána a diskutována budou témata jako kvalita života, udržitelný rozvoj, ne/zaměstnanost, multikulturalismus či globalizace.

Velkým lákadlem pro studenty je bohatá a podporovaná nabídka možností zahraničních studijních mobilit. Pardubičtí studenti ocení i zázemí kompaktního univerzitního kampusu.