Najdete nás na:

Soutěž katedry pro studenty SŠ

sekretariatKSKA | February 5th, 2020

Člověk a společnost 2020(1)

Více informací o soutěži najdete na:

http://ksv.upce.cz/wp-content/uploads/2017/12/Co-je-soci%C3%A1ln%C3%AD-antropologie-a-jak-na-sout%C4%9B%C5%BE-pro-studenty-st%C5%99edn%C3%ADch-%C5%A1kol.pdf