Sociocon najdete také na:

Revitalizace zanedbaných městských domů: Spolupráce antropologů s architekty


Výzkum naší katedry pro magistrát města Pardubice: co lze zlepšit v Husově ulici a jejím okolí? Jak by se mohla lokalita proměnit v návrzích studentů architektury ČVUT a jak se nám s nimi spolupracovalo?

Synková