Sociocon najdete také na:

Program

Přehlídka nejlepších výsledků, které Katedra sociální a kulturní antropologie spolu se svými zahraničními hosty předloží veřejnosti. Elena Soler promluví o tom, jak sdílení mateřského mléka v muslimské komunitě v Barceloně prolamuje pojmové hranice mezi výživou a biologickou reprodukcí: nově ustavené mléčné příbuzenství konkuruje příbuzenství pokrevnímu. Původní Američan v živé performanci ukáže, jak se cítí, kdo překročil kulturní hranici. Jak se antropologům daří mezioborově spolupracovat s architekty, doloží Hana Synková a studenti, kteří zkoumali, jak revitalizovat zanedbané městské domy v pardubické Husově ulici. Hranice mezi žánrem etnologie a detektivky ve své nové knize prakticky testuje Tomáš Boukal. Kontury antipsychiatrického hnutí ve světě antropologicky mapuje Adi Hasanbašić. Několik obrázků z terénu: „vztahy bez hranic“ panující mezi některými mladými gayi; jak se dovnitř i navenek vymezuje svět českých youtuberů; pohledy ze studijní stáže na Tchaj-wanu. Výstava fotografií vlčíma očima, filmy i studentské divadlo. Bez hranic.
– vstupné zdarma.

 

13:00 – 13:15

ZAHÁJENÍ SOCIOCONU

13:00 – 13:15     
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
PhDr. Adam Horálek, Ph.D., vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie (KSKA)

13:15 – 13:25   Milan Durňak
Videoprofil: Kdo je kdo na KSKA

13:25 – 13:40    Hana Synková a Kateřina Vlková
Revitalizace zanedbaných městských domů: Spolupráce antropologů s architekty


13:40 – 14:05     Václav Mensa
Nezávazné vztahy v gay komunitě

14:05 – 14:30    Ester Kolářová  
Youtubeři mezi námi

14:30 – 14:40
Člověk a společnost: Vyhlášení soutěže

 

14:40 – 15:00

PŘESTÁVKA

15:00 – 15:15     Tomáš Boukal
Hřbitov nevěst: Sibiřská detektivka

15:15 – 16:00       Elena Soler  
Milk kinship in Southern Europe: Breaking conceptual borders between reproduction (blood and genes) and nutrition (human milk)

16:00 – 16:15      Ondřej Valchař, Eva Záhorcová  
Na střeše jihovýchodní Asie

 

16:15 – 16:45

PŘESTÁVKA

16:45 – 17:30    Ester Kolářová a studenti
Antroporangers: Divadlo

17:30 – 18:00    Adi Hasanbašič
Anti-psychiatry movement and phenomenology of schizophrenia

18:00 – 18:30

PŘESTÁVKA

18:30 – 19:00    Martin Prokš
Game

19:00 – 20:00     Ukjese van Kampen
A Native American Bare-Wolf in Europe