Najdete nás na:

Z Alžírska do budoucnosti. Kabylská migrace do České republiky

Webmaster | April 19, 2016

Představím svou knihu, která vyšla na konci roku 2015. Její název: Z Alžírska do budoucnosti. Kabylská migrace do České Republiky.7 Hyánková

Život po tragické události: 5. květen 1945 v obci Sobíňov

Webmaster | April 19, 2016

Dokumentární film se snaží přiblížit tragickou událost, která se stala na konci druhé světové války v obci Sobíňov na Havlíčkobrodsku. Jak tato událost ovlivnila život obce a mnoha rodin, se dozvíme z vyprávění posledních pamětníků.
6 Voralová V

Liberální vymezení politiky: prostor svobody, anebo její omezení?

Webmaster | April 19, 2016

Liberalismus – a to jak ve smyslu vymezení politické sféry, tak ve významu konkrétní politické ideologie – čelí v poslední době empirickým problémům vycházejícím patrně z jeho vlastního fungování. Široké vrstvy lidí přestávají věřit politickému řádu a hledají alternativy. Politická sféra – a to včetně elit – jakoby nereagovala na potřeby pracujících a neprivilegovaných vrstev. Vyžaduje liberalismus nějakou zásadní revizi?

Understanding the European Voluntary Service as Ritual: the Case of EU Mobility Youth Projects in the Czech Republic

Webmaster | April 19, 2016

European Voluntary Service (EVS) celebrates 20 years of existence. Could European Mobility Programme be understood as contemporary rite of passage? First-hand story from both inside and out.

4 Válková Tarasova V

Tahle země je naše: český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě

Webmaster | April 19, 2016

Existuje způsob, jak se nově dívat na mediální krajinu? A co v ní díky němu uvidíme?

3 Samek V2

„My černí děláme problémy“. Ideologie a interakce v sociálně vyloučené lokalitě

Webmaster | April 19, 2016

Zaměřím se na různé aspekty sociality ve vyloučené lokalitě a na příkladu každodenních interakcí budu prezentovat vzájemně propojené souvislosti, týkající se otázky identifikace, racializace a hierarchizace.

2 Vorlíček V

Taiwanci nebo Číňané?

Webmaster | April 19, 2016

Oficiálně Čínská republika na Taiwanu, zkráceně Taiwan – kdo jsou její obyvatelé? Již přes tři dekády probíhá celonárodní diskurz a boj pro i proti vzniku taiwanského národa. Jsou to Taiwanci či Číňané? Jaké jsou jejich pocity, názory, politické postoje a v neposlední řadě jaká je jejich identita?

1 Horálek V

Sociocon 2015 ve fotoreportu

Sociální antropologové hovořili o jinakosti

Webmaster | May 25, 2015

Ve středu 20. května bylo deštivo, ale to nijak nebránilo hostům, ani organizátorům konference Sociocon, aby pod střechou Divadla 29 v Pardubicích společně vytvořili příjemnou atmosféru. Sociocon každoročně pořádá Katedra sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Studenti, vyučující a hosté zde prezentují a diskutují výsledky terénních výzkumů, projektů, závěrečných prací, filmů a publikací.

Letošní šestý ročník s podtitulem „Všichni jsme tu cizí“ byl specifický nejen rozšířením o prezentující ze dvou dalších kateder, ale především společným důrazem příspěvků na kontakt s podobou světa, která je jiná než ta naše, s níž se běžně setkáváme.

Sociocon zahájil vedoucí Katedry doktor Michal Tošner. Po jeho úvodních slovech následoval bohatý dopolední blok. V něm jsme nahlédli do interetnických vztahů na Broumovsku, či shlédli film z prostředí romských osad na východním Slovensku. S blížícím se polednem přicházely studentské příspěvky s ekologickou tématikou. Ty se propojovaly s filmovými pohledy na vztah člověka a zvířete. Diskuze po všech příspěvcích byly živé a plné ohlasů.

Jednotícím prvkem prvního odpoledního bloku byl islám. Nejprve pohledem historika a dále skrze perspektivu religionisty. Na tyto prezentace plynule navázala přednáška, kde se autor zamýšlel nad vztahem konfliktu a nenávisti. Podobně jako se letos konference Sociocon zpřístupnila dvěma dalším katedrám, bylo zřejmé, že se více otevřela i veřejnosti. V publiku jsme tak mohli vidět nejen posluchače z jiných univerzit, nýbrž i návštěvníky z neakademické veřejnosti.

I během posledního konferenčního bloku, který začínal před pátou hodinou, byl sál plný posluchačů. Bylo by zbytečné ptát se, zdali to bylo díky skvělé atmosféře, která v Divadle 29 po celou dobu vládla, či kvůli obsahu samotných příspěvků. Prezentace se věnovaly sexualitě a BDSM (bondáž, disciplinace a sadomasochismus), tvoření znalostí o cizích kulturách na příkladu japonského šintó a kritickému pohledu na rozvojovou pomoc.

Celou akci zakončila afterparty v Klubu 29, která za doprovodu kapely Bon Swing pokračovala až do pozdních ranních hodin.

Adam Duffek

Sociocon si získal své pevné místo

Webmaster | May 25, 2015

Květen byl v letošním roce nejen měsícem zamilovaných, ale především měsícem konferencí! Studenti Katedry sociálních věd pardubické Filozofické fakulty se jako každoročně pod vedením Tomáše Samka svého úkolu chopili s největším úsílím o odvedení dobré práce a co nejdůstojnější prezentaci této katedry. Letošní ročník, v řadě již šestý, nesl podtitul „Všichni jsme tu cizí“ a naznačoval, že se 20. kětna od 9:00 bude v pardubickém Divadle 29 diskutovat jinakost a jak se s ní vyrovnáváme. Výjimečnost šestého ročníku tkvěla také v tom, že se organizační tým, tvořený převážně sociálními antropology, snažil oslovit a zapojit do programu i příspěvky z jiných kateder, což se povedlo hned v několika případech!

Celodenní akce byla rozdělena do čtyř bloků; ve většině z nich byly, návštěvníkům představeny tři příspěvky doplněné o otevřenou diskusi. Akci zahajoval vedoucí Katedry sociální věd PhDr. Michal Tošner, Ph.D., jenž přítomnému publiku nastínil program celého dne, svými slovy povzbudil a popřál úspěch organizátorům.
První blok byl věnován příspěvkům s romskou tematikou, v němž jsme se od Anety Balejové dozvěděli o historii českých Romů v Letech, od Martiny Šafářové o stereotypech, které se šíří v médiích, a díky filmovému příspěvku Zbyňka Andrše jsme nahlédli do romské osady při jednom z přechodových rituálů, a to křtinách.

Po krátké přestávce následoval ekologicky laděný blok, který svižně otevřela Barbora Chvojková představením Hnutí Brontosaurus, jehož je součástí a v němž prováděla terénní výzkum. Následoval krátkometrážní etnografický film, v němž Helena Frydrychová poukazovala na problematiku úhlu pohledu, a aktivistický snímek kritizující lidský přístup ke zvířatům, jehož autorem je talentovaný vizuální antropolog Jakub Švec. Tereza Randáková nám nakonec přiblížila aktivisty z hnutí Food not Bombs.

Po obědě představil Ondřej Matys intelektuála 15. století Mikuláše Kusánského a jeho pojetí Muhammada, na což tematicky navázal Ivan Štampach, jenž rozebral současnou situaci a vztahy Čechů k Islámu. Blok pak uzavřel host Socioconu Filip Tesař hovořící o vztahu mezi konfliktem a nenávistí.
Poslední blok zahájila Lenka Rejfířová prezentací své práce, v níž se zabývá BDSM+ komunitou. David Bradna nás posléze uklidnil svým příspěvkem o japonském duchovním životě ovlivněném Západem a nakonec se nás Tomáš Ryška snažil vyvést z omylu, že pomáháme, když se zapojujeme do humanitární pomoci.

Rozmanité příspěvky a zajímavé diskuse uvádělo snad ještě rozmanitější, přesto výborně se doplňující, trio moderátorů tvořené Agathou Hrůšovou, Karlem Kopeckým a Ondřejem Nešetřilem.
V tak deštivém dni se ani většina organizátorů neodvažovala doufat v hojnou účast, avšak hlediště bylo po celý den zaplněno takřka do posledního místa. Již v průběhu konference zazněla slova chvály od návštěvníků, ba dokonce bylo řečeno, že byl v některých směrech překonán loňský ročník, jenž nasadil laťku tak vysoko, že si letošní tým organizátorů dal za cíl se k ní alespoň přiblížit.
Sociocon je jako katederní miminko, které se každým rokem zlepšuje, překonává samo sebe a získává si své místo, svou prestiž a své pravidelné návštěvníky. z čím dál širšího okruhu zájemců.

Helena Frydrychová

Page 5 of 9« First...«34567»...Last »