Najdete nás na:

(Ne)skutečná pomoc: Bono, Leviathan a uklízecí četa

Webmaster | April 24, 2015

Ryska (1)
Humanitární diskurz konstruující pocity potřeby pomoci a péče, který se zrcadlí v intervencích a mechanismech kapitálem řízené tržní ekonomiky, představuje specifický moment současné historie. Soucit, pomoc či zodpovědnost ochraňovat druhé se staly klíčovou součástí dnešního jazyka. Právě tyto a podobné termíny obklopující hodnoty a ideje humanitarismu vymezují témata a přisuzují významy činěným rozhodnutím. Jak je tento pozitivní přístup západní společnosti k praktikám zahraniční pomoci rozvíjen a udržován v prostředí, kde je veřejnost opakovaně zpravována o různorodých formách selhání humanitárních projektů? Stojíme vstříc paradoxu, ve kterém si je člověk vědom, že humanitární projekty nenaplňují předem stanovené cíle, a přesto je podporuje. Ve snaze porozumět mechanismům a dynamikám, které vytváří a udržují důvěru veřejnosti v činnost humanitárních organizací, budu tento paradox nahlížet prostřednictvím postkoloniálního čtení a Lacanovy psychoanalýzy.

Teorie vědy a tvoření znalosti o cizích kulturách

Webmaster | April 24, 2015

David Bradna_Teorie vedy a tvoreni znalosti o cizich kulturach SC 2015 (1)
Dosavadní znalosti týkající se japonských náboženství byly podrobeny zásadní kritice. Na příkladu Shintō se pokusím ukázat, že současné problémy vycházejí především z jednoho zdroje: Západem generované vědomosti nebyly pozitivními empirickými daty, nýbrž byly zásadním způsobem zatíženy předpoklady západního teoretického rámce, kterým byla křesťanská teologie. Misionáři, cestovatelé a komentátoři nepopisovali japonskou realitu, ale vlastní zkušenost z ní, tj. vybírali, interpretovali a dávali do kontextu data způsobem, který byl strukturovaný jejich kulturní intuicí a neodpovídal zkušenosti, jakou měli z vlastních rituálů a tradic Japonci.

Za hranice šedi: BDSM jako alternativa v sexualitě

Webmaster | April 24, 2015

Lenka Rejfirova_Za hranici sedi SC2015 (1)
Výprasky, pouta, důtky. Vstupte do světa českých sadomasochistů. Proč pořádají srazy a co jim vadí na Padesáti odstínech šedi?

Konflikt a nenávist

Webmaster | April 24, 2015

Filip Tesar_Konflikt a nenavist SC 2015 (1)
Strach z cizinců je všudypřítomný. Je konflikt mezi lidskými společenstvími přirozený? Je odlišnost lidských ras a kultur základem konfliktů a jejich hlavní hnací silou nenávist? Tento přístup, tzv. primordialistický, bývá odborníky zpochybňován. Proč se tedy vysvětlení operující s nenávistí objevuje tak často? Nejen běžní laici, ale i mnozí novináři a politici takto s oblibou vysvětlují etnické, rasové, náboženské a jim podobné konflikty. Ale akademičtí odborníci jsou specifickou úzkou vrstvou, lidmi na odlišnost navyklými. Nemůže odtud pramenit snaha překrýt realitu, jak ji vnímají ostatní, závojem tzv. politické korektnosti? Anebo je to s konfliktem a nenávistí opravdu jinak?

Vztahy k islámu – lhostejnost, konflikt nebo dialog?

Webmaster | April 24, 2015

docIvan Stampach (1)
Vztah mezi islámem a (post)křesťanským západním světem dříve a dnes. Představuje Huntigtonův svár civilizací protiklad k mezináboženskému a mezikulturnímu dialogu? Zejména na českých příkladech ukáži obavy z islámu a odpor k němu. Nabídnu rozlišení islámu, islamismu, fundamentalismu a extremismu jako pomoc k dobrému soužití.

Muhammad v pojetí Mikuláše Kusánského: konstrukce zkaženosti na pozadí úsilí o církevní reformu

Webmaster | April 24, 2015

Ondrej Matys_Muhammad v pojeti Mikulase Kusanskeho SC2015 (1)
Mikuláš Kusánský jako elitní intelektuál poloviny 15. století řešil problémy své doby v rovině teoretické i praktické. Jak se jeho úsilí promítá do způsobu, jímž pojímá Muhammada?

S aktivisty z Food Not Bombs: od protestu k charitě

Webmaster | April 24, 2015

Tereza Randakova_S aktivisty z Food Not Bombs - Od protestu k charite SC 2015 (1)
Jsme na místě. Teď už jen opatrně otevřít várnici. První naběračka je rozlita do plastové misky. Zástup lidí se lehce zavlní a šouravě postupuje kupředu. Prostor se sytí vůní vařené zeleniny. Aktivisté z anarchistického hnutí Food Not Bombs neobědvají nikdy sami. Zajímá vás proč?

Speciesismus – soucit na bodu nula“

Webmaster | April 24, 2015

Jakub Svec_Speciesismus - soucit na bodu nula SC2015 (1)
Aktivistický snímek kritizuje lidský přístup ke zvířatům a vybízí společnost, aby opustila starý koncept myšlení. Každý život je vzácný, ne jen ten lidský. (20min)

Zabijačka

Webmaster | April 24, 2015

Helena Frydrychova_Zabijacka SC2015 (1)
Krátkometrážní etnografický film inspirovaný dokumentem Georgese Franju Krev zvířat. Surrealistickými prostředky vyjadřuje souvislost mezi úhlem pohledu a backgroundem nahlížejícího. (5min)

Brontosaurus pod drobnohledem

Webmaster | April 24, 2015

Barbora Chvojkova_Brontosaurus pod drobnohledem SC2015 (1)
Pracovat zadarmo? Hrát kolektivní hry? Nepít a nekouřit? Nepsaná pravidla ovlivňující dobrovolníky Hnutí Brontosaurus.

Page 5 of 8« First...«34567»...Last »