Najdete nás na:

Liberální vymezení politiky: prostor svobody, anebo její omezení?

Webmaster | April 19, 2016

Liberalismus – a to jak ve smyslu vymezení politické sféry, tak ve významu konkrétní politické ideologie – čelí v poslední době empirickým problémům vycházejícím patrně z jeho vlastního fungování. Široké vrstvy lidí přestávají věřit politickému řádu a hledají alternativy. Politická sféra – a to včetně elit – jakoby nereagovala na potřeby pracujících a neprivilegovaných vrstev. Vyžaduje liberalismus nějakou zásadní revizi?

Understanding the European Voluntary Service as Ritual: the Case of EU Mobility Youth Projects in the Czech Republic

Webmaster | April 19, 2016

European Voluntary Service (EVS) celebrates 20 years of existence. Could European Mobility Programme be understood as contemporary rite of passage? First-hand story from both inside and out.

4 Válková Tarasova V

Tahle země je naše: český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě

Webmaster | April 19, 2016

Existuje způsob, jak se nově dívat na mediální krajinu? A co v ní díky němu uvidíme?

3 Samek V2

„My černí děláme problémy“. Ideologie a interakce v sociálně vyloučené lokalitě

Webmaster | April 19, 2016

Zaměřím se na různé aspekty sociality ve vyloučené lokalitě a na příkladu každodenních interakcí budu prezentovat vzájemně propojené souvislosti, týkající se otázky identifikace, racializace a hierarchizace.

2 Vorlíček V

Taiwanci nebo Číňané?

Webmaster | April 19, 2016

Oficiálně Čínská republika na Taiwanu, zkráceně Taiwan – kdo jsou její obyvatelé? Již přes tři dekády probíhá celonárodní diskurz a boj pro i proti vzniku taiwanského národa. Jsou to Taiwanci či Číňané? Jaké jsou jejich pocity, názory, politické postoje a v neposlední řadě jaká je jejich identita?

1 Horálek V

Sociocon 2015 ve fotoreportu

Sociální antropologové hovořili o jinakosti

Webmaster | May 25, 2015

Ve středu 20. května bylo deštivo, ale to nijak nebránilo hostům, ani organizátorům konference Sociocon, aby pod střechou Divadla 29 v Pardubicích společně vytvořili příjemnou atmosféru. Sociocon každoročně pořádá Katedra sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Studenti, vyučující a hosté zde prezentují a diskutují výsledky terénních výzkumů, projektů, závěrečných prací, filmů a publikací.

Letošní šestý ročník s podtitulem „Všichni jsme tu cizí“ byl specifický nejen rozšířením o prezentující ze dvou dalších kateder, ale především společným důrazem příspěvků na kontakt s podobou světa, která je jiná než ta naše, s níž se běžně setkáváme.

Sociocon zahájil vedoucí Katedry doktor Michal Tošner. Po jeho úvodních slovech následoval bohatý dopolední blok. V něm jsme nahlédli do interetnických vztahů na Broumovsku, či shlédli film z prostředí romských osad na východním Slovensku. S blížícím se polednem přicházely studentské příspěvky s ekologickou tématikou. Ty se propojovaly s filmovými pohledy na vztah člověka a zvířete. Diskuze po všech příspěvcích byly živé a plné ohlasů.

Jednotícím prvkem prvního odpoledního bloku byl islám. Nejprve pohledem historika a dále skrze perspektivu religionisty. Na tyto prezentace plynule navázala přednáška, kde se autor zamýšlel nad vztahem konfliktu a nenávisti. Podobně jako se letos konference Sociocon zpřístupnila dvěma dalším katedrám, bylo zřejmé, že se více otevřela i veřejnosti. V publiku jsme tak mohli vidět nejen posluchače z jiných univerzit, nýbrž i návštěvníky z neakademické veřejnosti.

I během posledního konferenčního bloku, který začínal před pátou hodinou, byl sál plný posluchačů. Bylo by zbytečné ptát se, zdali to bylo díky skvělé atmosféře, která v Divadle 29 po celou dobu vládla, či kvůli obsahu samotných příspěvků. Prezentace se věnovaly sexualitě a BDSM (bondáž, disciplinace a sadomasochismus), tvoření znalostí o cizích kulturách na příkladu japonského šintó a kritickému pohledu na rozvojovou pomoc.

Celou akci zakončila afterparty v Klubu 29, která za doprovodu kapely Bon Swing pokračovala až do pozdních ranních hodin.

Adam Duffek

Sociocon si získal své pevné místo

Webmaster | May 25, 2015

Květen byl v letošním roce nejen měsícem zamilovaných, ale především měsícem konferencí! Studenti Katedry sociálních věd pardubické Filozofické fakulty se jako každoročně pod vedením Tomáše Samka svého úkolu chopili s největším úsílím o odvedení dobré práce a co nejdůstojnější prezentaci této katedry. Letošní ročník, v řadě již šestý, nesl podtitul „Všichni jsme tu cizí“ a naznačoval, že se 20. kětna od 9:00 bude v pardubickém Divadle 29 diskutovat jinakost a jak se s ní vyrovnáváme. Výjimečnost šestého ročníku tkvěla také v tom, že se organizační tým, tvořený převážně sociálními antropology, snažil oslovit a zapojit do programu i příspěvky z jiných kateder, což se povedlo hned v několika případech!

Celodenní akce byla rozdělena do čtyř bloků; ve většině z nich byly, návštěvníkům představeny tři příspěvky doplněné o otevřenou diskusi. Akci zahajoval vedoucí Katedry sociální věd PhDr. Michal Tošner, Ph.D., jenž přítomnému publiku nastínil program celého dne, svými slovy povzbudil a popřál úspěch organizátorům.
První blok byl věnován příspěvkům s romskou tematikou, v němž jsme se od Anety Balejové dozvěděli o historii českých Romů v Letech, od Martiny Šafářové o stereotypech, které se šíří v médiích, a díky filmovému příspěvku Zbyňka Andrše jsme nahlédli do romské osady při jednom z přechodových rituálů, a to křtinách.

Po krátké přestávce následoval ekologicky laděný blok, který svižně otevřela Barbora Chvojková představením Hnutí Brontosaurus, jehož je součástí a v němž prováděla terénní výzkum. Následoval krátkometrážní etnografický film, v němž Helena Frydrychová poukazovala na problematiku úhlu pohledu, a aktivistický snímek kritizující lidský přístup ke zvířatům, jehož autorem je talentovaný vizuální antropolog Jakub Švec. Tereza Randáková nám nakonec přiblížila aktivisty z hnutí Food not Bombs.

Po obědě představil Ondřej Matys intelektuála 15. století Mikuláše Kusánského a jeho pojetí Muhammada, na což tematicky navázal Ivan Štampach, jenž rozebral současnou situaci a vztahy Čechů k Islámu. Blok pak uzavřel host Socioconu Filip Tesař hovořící o vztahu mezi konfliktem a nenávistí.
Poslední blok zahájila Lenka Rejfířová prezentací své práce, v níž se zabývá BDSM+ komunitou. David Bradna nás posléze uklidnil svým příspěvkem o japonském duchovním životě ovlivněném Západem a nakonec se nás Tomáš Ryška snažil vyvést z omylu, že pomáháme, když se zapojujeme do humanitární pomoci.

Rozmanité příspěvky a zajímavé diskuse uvádělo snad ještě rozmanitější, přesto výborně se doplňující, trio moderátorů tvořené Agathou Hrůšovou, Karlem Kopeckým a Ondřejem Nešetřilem.
V tak deštivém dni se ani většina organizátorů neodvažovala doufat v hojnou účast, avšak hlediště bylo po celý den zaplněno takřka do posledního místa. Již v průběhu konference zazněla slova chvály od návštěvníků, ba dokonce bylo řečeno, že byl v některých směrech překonán loňský ročník, jenž nasadil laťku tak vysoko, že si letošní tým organizátorů dal za cíl se k ní alespoň přiblížit.
Sociocon je jako katederní miminko, které se každým rokem zlepšuje, překonává samo sebe a získává si své místo, svou prestiž a své pravidelné návštěvníky. z čím dál širšího okruhu zájemců.

Helena Frydrychová

Ročník 2015

Webmaster | May 25, 2015

Každoroční studentská konference SOCIOCON s názvem ,,Všichni jsme tu cizí”

se bude konat 20. května 2015 od 09:00 do 18:20 v Divadle 29.

Sociální antropologové z Univerzity Pardubice představují svou činnost na 6. ročníku Socioconu. Tato společná akce studentů, učitelů a hostů Katedry sociálních věd přináší krátké filmy, živé přednášky a diskuse, do nichž se můžete zapojit. Letošní nabídka je různorodá: týká se především tématu, jak umíme žít s jinakostí, ať už se projevuje nábožensky (islám a islamofobie v České republice), kulturně (romská menšina), etnicky (etnické konflikty v Evropě), ideologicky (historické konstrukce druhých v Evropě 15. století), biosociálně (naše postoje k jiným živočišným druhům), sexuálně (konsenzuální praktiky BDSM) nebo třeba aktivismem sociálním (hnutí Food Not Bombs v Praze) či ekologickým (Hnutí Brontosaurus). Sociocon je otevřený široké veřejnosti a vstup je zdarma. Pořádá Katedra sociálních věd Univerzity Pardubice. Program

9:00 – 9:30 Úvodní slovo - Prof. PhDr. Petr Vorel, Csc.
9:30 – 9:55 Kdo je tady bastard? – Martina Šafářová
9:55 – 10:40 Film: Boňa – Křtiny – Zbyněk Andrš
10:40 – 11:05 Promluvili o zlu – Aneta Balejová
PŘESTÁVKA 30 MINUT
11:35 – 12:00 Brontosaurus pod drobnohledem – Bára Chvojková
12:00 – 12:40 Filmové příspěvky Zabijačka – Helena Frydrychová Speciesismus - soucit na bodu nula – Jakub Švec
12:40 – 13:05 S aktivisty z Food not Bombs: od protestu k charitě – Tereza Randáková
PŘESTÁVKA NA OBĚD
14:35 – 15:05 Muhammad v pojetí Mikuláše Kusánského - Ondřej Matys
15:05 – 15:35 Vztahy k islámu – lhostejnost, konflikt nebo dialog? - Ivan Štampach
15:35 – 16:35 Konflikt a nenávist - Filip Tesař
PŘESTÁVKA 15 MINUT
16:50 – 17:20 Za hranice šedi, BDSM jako alternativa v sexualitě - Lenka Rejfířová
17:20 – 17:50 Teorie vědy a tvoření znalostí o cizích kulturách - David Bradna
17:50 – 18:20 (Ne)skutečná pomoc: Bono, Leviathan a uklízecí četa - Tomáš Ryška
18:20 Ukončení konference
19:00 Afterparty – Bon swing + Jam session

plakat - final

Program

Webmaster | April 26, 2015

Přehlídka nejlepších výsledků, které Katedra sociální a kulturní antropologie spolu se svými zahraničními hosty předloží veřejnosti. Elena Soler promluví o tom, jak sdílení mateřského mléka v muslimské komunitě v Barceloně prolamuje pojmové hranice mezi výživou a biologickou reprodukcí: nově ustavené mléčné příbuzenství konkuruje příbuzenství pokrevnímu. Původní Američan v živé performanci ukáže, jak se cítí, kdo překročil kulturní hranici. Jak se antropologům daří mezioborově spolupracovat s architekty, doloží Hana Synková a studenti, kteří zkoumali, jak revitalizovat zanedbané městské domy v pardubické Husově ulici. Hranice mezi žánrem etnologie a detektivky ve své nové knize prakticky testuje Tomáš Boukal. Kontury antipsychiatrického hnutí ve světě antropologicky mapuje Adi Hasanbašić. Několik obrázků z terénu: „vztahy bez hranic“ panující mezi některými mladými gayi; jak se dovnitř i navenek vymezuje svět českých youtuberů; pohledy ze studijní stáže na Tchaj-wanu. Výstava fotografií vlčíma očima, filmy i studentské divadlo. Bez hranic.
– vstupné zdarma.

 

13:00 – 13:15

ZAHÁJENÍ SOCIOCONU

13:00 – 13:15     
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
PhDr. Adam Horálek, Ph.D., vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie (KSKA)

13:15 – 13:25   Milan Durňak
Videoprofil: Kdo je kdo na KSKA

13:25 – 13:40    Hana Synková a Kateřina Vlková
Revitalizace zanedbaných městských domů: Spolupráce antropologů s architekty


13:40 – 14:05     Václav Mensa
Nezávazné vztahy v gay komunitě

14:05 – 14:30    Ester Kolářová  
Youtubeři mezi námi

14:30 – 14:40
Člověk a společnost: Vyhlášení soutěže

 

14:40 – 15:00

PŘESTÁVKA

15:00 – 15:15     Tomáš Boukal
Hřbitov nevěst: Sibiřská detektivka

15:15 – 16:00       Elena Soler  
Milk kinship in Southern Europe: Breaking conceptual borders between reproduction (blood and genes) and nutrition (human milk)

16:00 – 16:15      Ondřej Valchař, Eva Záhorcová  
Na střeše jihovýchodní Asie

 

16:15 – 16:45

PŘESTÁVKA

16:45 – 17:30    Ester Kolářová a studenti
Antroporangers: Divadlo

17:30 – 18:00    Adi Hasanbašič
Anti-psychiatry movement and phenomenology of schizophrenia

18:00 – 18:30

PŘESTÁVKA

18:30 – 19:00    Martin Prokš
Game

19:00 – 20:00     Ukjese van Kampen
A Native American Bare-Wolf in Europe

Page 4 of 8« First...«23456»...Last »