Najdete nás na:

Etnolog mezi krkonošskými pamětníky

Webmaster | April 26, 2019

Prubířským kamenem sociální a kulturní antropologie/etnologie je terénní výzkum. Antropolog by měl terén důkladně znát a vždy by měl mít otevřeny všechna smyslová ústrojí. Poté je záhodno kloubit emický a etický přístup, stejně jako diachronní a synchronní úhel pohledu. Data je nutné řádně zpracovat a smysluplně a objektivně prezentovat slovem, písmem i obrazem. Následně odborná i laická veřejnost uzná, že antropologie je princeznou mezi sociálními vědami. Tato témata ve svém příspěvku podpořeném bohatou fotografickou dokumentací shrne Libor Dušek, Ph.D., etnolog Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí, jenž má zkušenosti z terénu nejen v rodných Krkonoších.

57761918_346646339541253_7129435996696870912_n

Ročník 2018

Webmaster | April 14, 2019

Přehlídka nejlepších výsledků, které Katedra sociální a kulturní antropologie spolu se svými zahraničními hosty předloží veřejnosti. Elena Soler promluví o tom, jak sdílení mateřského mléka v muslimské komunitě v Barceloně prolamuje pojmové hranice mezi výživou a biologickou reprodukcí: nově ustavené mléčné příbuzenství konkuruje příbuzenství pokrevnímu. Původní Američan v živé performanci ukáže, jak se cítí, kdo překročil kulturní hranici. Jak se antropologům daří mezioborově spolupracovat s architekty, doloží Hana Synková a studenti, kteří zkoumali, jak revitalizovat zanedbané městské domy v pardubické Husově ulici. Hranice mezi žánrem etnologie a detektivky ve své nové knize prakticky testuje Tomáš Boukal. Kontury antipsychiatrického hnutí ve světě antropologicky mapuje Adi Hasanbašić. Několik obrázků z terénu: „vztahy bez hranic“ panující mezi některými mladými gayi; jak se dovnitř i navenek vymezuje svět českých youtuberů; pohledy ze studijní stáže na Tchaj-wanu. Výstava fotografií vlčíma očima, filmy i studentské divadlo. Bez hranic.
– vstupné zdarma.

 

13:00 – 13:15

ZAHÁJENÍ SOCIOCONU

13:00 – 13:15
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
PhDr. Adam Horálek, Ph.D., vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie (KSKA)

13:15 – 13:25   Milan Durňak
Videoprofil: Kdo je kdo na KSKA

13:25 – 13:40    Hana Synková a Kateřina Vlková
Revitalizace zanedbaných městských domů: Spolupráce antropologů s architekty


13:40 – 14:05     Václav Mensa
Nezávazné vztahy v gay komunitě

14:05 – 14:30    Ester Kolářová  
Youtubeři mezi námi

14:30 – 14:40
Člověk a společnost: Vyhlášení soutěže

 

14:40 – 15:00

PŘESTÁVKA

15:00 – 15:15     Tomáš Boukal
Hřbitov nevěst: Sibiřská detektivka

15:15 – 16:00       Elena Soler  
Milk kinship in Southern Europe: Breaking conceptual borders between reproduction (blood and genes) and nutrition (human milk)

16:00 – 16:15      Ondřej Valchař, Eva Záhorcová  
Na střeše jihovýchodní Asie

 

16:15 – 16:45

PŘESTÁVKA

16:45 – 17:30    Ester Kolářová a studenti
Antroporangers: Divadlo

17:30 – 18:00    Adi Hasanbašič
Anti-psychiatry movement and phenomenology of schizophrenia

18:00 – 18:30

PŘESTÁVKA

18:30 – 19:00    Martin Prokš
Game

19:00 – 20:00     Ukjese van Kampen
A Native American Bare-Wolf in Europe

Sociocon ve fotoreportu 2018

Webmaster | May 17, 2018

A Native American Bare-Wolf in Europe

Webmaster | March 24, 2018

These photographs and performance reflect a Native American’s personal loss of culture to the point of being culturally naked compared to culturally rich Europe. The Native American Bare-Wolf tells of the loss of culture, illustrates the naked state after the loss of culture and ritually mourns that loss.

Van-Kampen

Game

Webmaster | March 24, 2018

Tam, kde jeden příběh končí, začíná nový. Fenomén “migrační krize” pohledem dobrovolníka na srbsko-chorvatské hranici.

Prokš

Anti-psychiatry movement and phenomenology of schizophrenia

Webmaster | March 24, 2018

What is anti-psychiatry movement and who are its main representatives; what kind of philosophical foundations and views are common for this approach? Does psychiatric illness exist at all? What is an alternative to psychiatric system? Simultaneously, the talk explores phenomenology of schizophrenic experience.
Hasanbašič

 

 

Antroporangers: Divadlo

Webmaster | March 24, 2018

Esa antropologie opět v akci. Dramatizace nikdy nezveřejněného terénního výzkumu.
Divadlo

Na střeše jihovýchodní Asie

Webmaster | March 24, 2018

O tom, co tvořilo měsíční stáž na Tchaj-wanu: univerzita NDHU, studentská konference na univerzitě Soochow, poznávání místní komunity, přírody, historie a čínského jazyka.

Taiwan

Milk kinship in Southern Europe: Breaking conceptual borders between reproduction (blood and genes) and nutrition (human milk)

Webmaster | March 24, 2018

Based on the premise that, in Islam, through the flow of human milk among two babies not biologically connected, a milk relative can be constructed, and drawing on recent ethnographic work done in Barcelona on milk banks and human milk donation to Muslim babies within the context of transnational migration, the aim of this presentation is to give new theoretical anthropological insights into the role of human milk (as food and as a biological bodily fluid) in the construction of a particular type of kinship, known as milk kinship, in Southern Europe.          
 
Soler1

Hřbitov nevěst: Sibiřská detektivka

Webmaster | March 24, 2018

O knize, která se pokouší spojit beletrii s etnologickým pohledem na svět.

Boukal

Page 2 of 9«12345»...Last »