Sociocon najdete také na:

Ročník 2011

SOCIOCON se na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice stal tradicí. Jedná se o studentskou konferenci, v rámci které studenti, absolventi, vyučující a další hosté prezentují výsledky terénních výzkumů, projektů, závěrečných prací a své dosavadní poznatky z praxe.

Letos byl navíc spojen s oslavou desetileté existence Katedry sociálních věd v rámci Fakulty filozofické. Celou organizační stránku konference zabezpečil desetičlenný studentský tým, o skvělou vizuální tvář propagační kampaně se postaral zejména Pavel Nekoranec. Na originální plakáty, trochu provokující svým záměrem karikovat konzervativní představu vysokoškolského studenta a roztrhnutím portrétů v oblasti hlavy vyvolávající zvědavost, mohl narazit každý návštěvník univerzitního kampusu.

Sociocon 2011 (Foto: Markéta Havlíková)

Sociocon 2011 (Foto: Markéta Havlíková)

Letošní Sociocon se konal 14. prosince v pardubickém Divadle 29. Na úvod zazněl projev děkana filozofické fakulty prof. Petra Vorla, pozdrav vedoucího katedry Mgr. Zbyňka Andrše, Ph.D., po němž následoval příspěvek dr. Petra Skalníka věnovaný desátému výročí katedry. Minietnografii jedné americké vysoké školy nám velmi poutavým způsobem představila Mgr. Tereza Hyánková, Ph.D. A vycházela ze svých zkušeností z ročního výukového pobytu na Bryn Mawr College v USA. Úvodní blok zakončil doc. Oldřich Kašpar pozvánkou na divadelní hru v podání pardubických vysokoškoláků O grobiánech o urozenost se nesnadících.

Další blok, nazvaný „Přišel jsem, viděl jsem, vyzkoumal jsem“, se týkal terénních výzkumů studentů sociální antropologie a vyplnil téměř celé dopoledne. Za moderování Adriany Veselské se svými příspěvky vystoupilo celkem šest prezentujících. O Romech rumunského Banátu podaný optikou klíčového informátora Gimmiho vyprávěl v úsměvném duchu Zbyněk Andrš. Průběh občas nelehkého výzkumu v romských osadách Machalovce, Rudňany a Hrabošice popsali Matěj Karas a Aneta Balejová. O vlastní poznatky příčin a důsledků konverze českých žen k islámu se podělila Michaela Davidová. Podobu české vesnice dříve a dnes na příkladu Roudničky u Hradce Králové porovnal Milan Plechač. Kateřina Žáková spojila svůj příspěvek o Pamírcích afghánského Vachánu s elektronickou prezentací fotografií vzniklých během několikaměsíční cesty po tomto zatím nepříliš známém koutu světa.

Odpolední program byl rozdělen do tří bloků. První z nich, pojmenovaný „Přišel jsem, viděl jsem, neprojektoval jsem“ představil několik návrhů řešení problémů, které trápí konkrétní lokality nebo sociální skupiny. S projektem zorganizování Festivalu alternativního umění Afest vystoupil Jan Žežula a Petr Švec, Aneta Heverlová a další členové týmu KVAKAT se pokusili o detailní ná- vrh úpravy relaxační zóny v obci Semanín. Jakub Jedlinský hledal společně s malým chlapcem z jedné malé obce na Rychnovsku odpověď na otázku „Kam by umístili dětské hřiště jeho budoucí uživatelé?“ a Tomáš Rebeka se věnoval nedostatkům pardubické třídy Míru a jejího okolí. Moderátorským slovem doprovázela všechny prezentující Lenka Šuláková.

Sociocon 2011 - Účast na Socioconu byla i letos vysoká (Foto: Markéta Havlíková)

Sociocon 2011 – Účast na Socioconu byla i letos vysoká (Foto: Markéta Havlíková)

V pořadí druhý blok pod názvem „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“ skrýval pre- zentace závěrečných studentských prací. Blokem nás provázely dvě moderátorky Tereza Krejčíková a Gabriela Pa táková. O svou bakalářskou práci se s námi podělil Libor Matějka, který nás poučil o interneto- vé komunikaci se zaměřením na fenomén Facebook. O Levorukosti v současné české společnosti psala svou diplomovou práci Renata Pekařová . Slavnost 19 . Dne v pražské Baháí komunitě nám představila Mgr. Lenka Plšková a blok zakončila Mgr. Hana Synková, Ph.D., s příspěvkem o strategii přežití nevládních organizací, které se věnovala ve své disertační práci.

Poslední odpolední blok nám představila moderátorka Aneta Dostálová, která velice živě a s humorem vedla diskuzi s absolventy oboru Sociální antropologie. Besedy se zúčastnili Branislav Štefanča (Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubice), Martin Bažant (Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji) a Lucie Pelikánová (Centrum podpory inkluzívního vzdělávání). Debata byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se, kde absolventi pracují a jak se jim práce hledala, co jim přineslo studium sociální antropologie a co by doporučili za- řadit na základě poznatků z praxe do studijních plánů. Hlavní výzvou hostů směrem ke studentům bylo nabádání k nějaké dobrovolnické činnosti během studia, takže v duchu názvu tohoto bloku byly kostky opravdu vrženy.

Sociocon 2011 - vystoupení romské skupiny Juniors (Foto: Jaroslav Ondráček)

Sociocon 2011 – vystoupení romské skupiny Juniors (Foto: Jaroslav Ondráček)

Celou akci úspěšně zakončil koncert romské skupiny Juniors, jejíž repertoár podnítil některé přítomné k tanci. Je škoda, že na tento zlatý hřeb programu nezůstalo více posluchačů. Poděkování patří také dalším členům studentského organizačního týmu, zejm. Janu Chocholáčovi za vzornou technickou podporu a Zuzaně Havelkové a Kristýně Jagošové za péči o pohodlí hostů a asistenci u prezence.

Zájem o program letošní prezentace aktivit katedry sociálních věd potvrdil poměrně vysoký počet návštěvníků, který přesáhl stovku, ale i názory některých z nich. Účast na konferenci tak mohla být užitečná všem, kdo uvažují o studiu oboru Sociální antropologie nebo se chtějí o tomto oboru více dozvědět, hledají vhodné spolupracovníky, praktikanty, dobrovolníky.Studenti během studia získávají znalosti v základech filosofie, sociologie, práva a také dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní kvalitativní výzkum.Vyznají se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu, ovládají romský jazyk na komunikativní úrovni, orientují se v problematice etnických procesů a jsou schopni analyzovat aktuální problémy etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě. Mohou se proto uplatnit jako analytici sociálních, kulturních a politických problémů, mohou se stát vedoucími výzkumných projektů (například v neziskovém sektoru, marketingu, médiích apod.) a zastávat pozici v nižším managementu firmy, zabývajícím se personálními otázkami či firemní kulturou.

Článek byl publikován ve Zpravodaji Univerzity Pardubice č. 71. Jeho autorem je Veronika Košíková.

Ke stažení

Pozvánka (1.0 MB)

 

Ostatní odkazy