Sociocon najdete také na:

Ročník 2010

Dne 7. prosince se uskutečnil další ročník již tradiční celodenní prezentace aktivit Katedry sociálních věd Fakulty filozofické „SOCIOCON”. Nic jsme neponechali náhodě a důkladně se na velký den „S” připravovali – vybírali příspěvky, propagovali, plánovali. Výsledek bych (samozřejmě naprosto nezaujatě) hodnotila kladně. Poučeni z minulých let jsme se zaměřili na propagaci. Na profesionálně vyhlížející letáky, které vytvořil Pavel Nekoranec, jste mohli v kampusu narazit takřka na každém kroku. Program byl rozdělen tematicky do čtyř bloků. Mezi jednotlivými bloky byly promítány filmy studentů vizuální antropologie.

Po úvodní zdravici z úst proděkana PhDr. Pavla Titze byl SOCIOCON zahájen blokem „Umíme dělat výzkumy”, kde jsme byli seznámeni s terénními výzkumy nejen z České republiky a sousedního Slovenska, ale také z Gruzie, Volyně či afrického Lesotha. Příspěvky zaujaly, vyhrazený prostor pro dotazy mnohdy nestačil – zejména bych zmínila smršť dotazů vyvolanou příspěvkem Hanky Fabíkové, která obecenstvu nastínila systém práce s lidskými zdroji ve společnosti Vodafone. Originálním přednesem si získal obecenstvo Michal Douša, který přiblížil poznatky ze svého výzkumu k bakalářské práci zabývající se romskou prostitucí na středním a východním Slovensku. Další podklady ke své bakalářské práci přednesl Luděk Jirka v příspěvku s názvem „Vztah volyňských Čechů k Československu”. Jan Žert, řídící se heslem „není země, kam bych se nechystal”, upoutal svým výzkumem čínské přítomnosti v Lesothu.

Sociocon 2010 - Přípravné práce (Foto: Kateřina Žáková)

Sociocon 2010 – Přípravné práce (Foto: Kateřina Žáková)

První blok byl zakončen filmem „Transformace gruzínské- ho regionu Tusheti”, který byl součástí stejnojmenného posledního příspěvku trojice přednášejících – Petra Skalníka, Nely Rychtrové a Tomáše Retky. Součástí tohoto příspěvku byla i fotografická výstava v předsálí. Druhý blok, „Aktivity vyučujících KSV”, byl neméně zajímavý. Vyučující jsou očividně hodně aktivní – prezentace a následné diskuse začaly nabírat drobný časový skluz. Nutno podotknout, že zpoždění je součástí každé správné konference. Mezi přednášejícími byly nové tváře katedry (Mgr. Ondřej Štěch, doc. Lale Yalcin-Heckmann a doc. Marcin Brocki), studenti i jejich kolegové se tedy mohli seznámit jak s nimi, tak s jejich 31 studenti pracemi.

Své příspěvky prezentovali také vyučující, které rozvíjejí své vědecké aktivity paralelně s rodičovstvím – Radka Trnková-Lorencová s prezentací o výzkumu spirituality uživatelů alkoholu a marihuany a Lívia Šavelková, která představila svou knihu „Současní Irokézové a utváření jejich identity”. Dále jsme mohli slyšet příspěvek od Petra Pabiana „Vysoké školy jen pro elitu, nebo pro všechny?”, na který navázala opravdu bouřlivá diskuse čerstvého leadera katedry Tomáše Petráně, jenž svým ani ne minutovým příspěvkem „Ecce Homo” donutil k zamyšlení nejednoho posluchače.

Sociocon 2010 – doprovodné výstavy (Foto: Kateřina Žáková)

Sociocon 2010 – doprovodné výstavy (Foto: Kateřina Žáková)

Následovala opět projekce studentských filmů. Ve znamení selhání techniky se nesl další blok „Umíme dělat projekty”. Následně po zneškodnění viru v počítači jsme mohli slyšet (po urputném boji i vidět) prakticky za- měřené aktivity našich studentů. Michaela Píšová představila filmový festival Antropofest se záměrem učinit z něj tradiční akci a zároveň nás pozvala na jeho druhý ročník. Veronika Langrová a Lenka Fořtová nám představily občanská sdružení, ve kterých jsou aktivně zapojeny a jejichž úsilím je především zapojení občanů do komunitního života (v prvním případě na malém městě, ve druhém na venkově). Kromě dobrých nápadů předvedly studentky také schopnost plánovat roční činnost organizace a získávat finanční prostředky z různých zdrojů. Na závěr nás Michal Louč seznámil s projektem a knihou „Političtí vězni”, které neunikly ani pozornosti televize BBC.

Posledním blokem byla diskuse s absolven-ty, na kterou dorazili Lucie Horváthová, Lucie Pelikánová, Martin Bažant a Martin Svoboda. Studenti i vyučující se mohli dozvědět, jak vypadá pracovní náplň absolventů, s čím se potýkají, co jim studium dalo, a na- opak na co by bylo potřeba se zaměřit. Zazněla spousta návrhů na inovace výuky, z nichž se některé již postupně daří naplňovat. Ráda bych ještě vyzdvihla skvělou přípravu občerstvení, které bylo po celý den k dispozici a sklízelo opravdový úspěch.

Sociocon 2010 - Účast byla výborná (Foto: Kateřina Žáková)

Sociocon 2010 – Účast byla výborná (Foto: Kateřina Žáková)

Celá akce byla zakončena after party (a následnou after-after party) na Áčku a Rychtě, kde studenti i vyučující debatovali nad zajímavými a přínosnými tématy do pozdních nočních hodin. Návštěvnost akce byla vysoká. Každý z návštěvníků si mohl vybrat z pestré nabídky, kterou program sliboval. Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách, i všem přednášejícím. Doufám, že příští rok navážeme v podobném duchu – tak promýšlejte témata svých příspěvků, ať je na co se těšit!

Článek byl publikován ve Zpravodaji Univerzity Pardubice č. 67. Jeho autorem je Kateřina Žáková.

 

Ke stažení

 

Ostatní odkazy