Sociocon najdete také na:

Ročník 2008

Dne 18. listopadu se v univerzitní aule konala již počtvrté každoroční prezentace aktivit Katedry sociálních věd (KSV) Fakulty filozofické. Letošní prezentace se zúčastnil rekordní počet studentů a vyučujících, kteří zde představili svou výzkumnou a další vědeckou činnost.

Zastoupena tak byla pestrá paleta témat: studentské výzkumy v Indii, Nigérii, Ázerbajdžánu či Pamíru, výzkumy mezi Romy v Čechách a na Slovensku či zajímavé výsledky sociologických šetření mezi studenty naší univerzity.

Účast na Socioconu 2008

Účast na Socioconu 2008 (Foto: Michal Louč)

Svůj příspěvek přednesl zahraniční host katedry, profesor Nikolaj Nikolajevič Kradin z Far Eastern National University ve Vladivostoku. V rámci prezentace KSV byla představena i nová publikace „Okno do antropologie”.

Akce proběhla v příjemné a tmosféře a v podstatě se stala malou interní konferencí, v jejímž rámci studenti dostali příležitost diskutovat o problematice svých výzkumů, zároveň v tomto smyslu hrála roli informativní, kdy zejména studenti nižších ročníků měli možnost blíže se seznámit s prací svých starších kolegů a vyučujících a případně se tak inspirovat pro vlastní budoucí výzkum.

prof. Nikolaj N. Kradin

prof. Nikolaj N. Kradin (Foto: Michal Louč)

Prezentace KSV se uskutečnila díky grantu specifického výzkumu MŠMT (Univerzita Pardubice , specifická věda, grant č. FG/FF/2008/7).

 

Článek byl publikován ve Zpravodaji Univerzity Pardubice č. 58. Jeho autorem je PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

 

Ke stažení

Pozvánka (24.6 KB)

 

Ostatní odkazy