Sociocon najdete také na:

Minulé ročníky

Zimní semestr už každoročně patří představení mnohostranných aktivit Katedry sociálních věd. Tato konference představuje aktivity studentů, absolventů, vyučujících a dalších hostů, kteří prezentují výsledky svých terénních výzkumů, projektů, závěrečných prací a svých dosavadních poznatků z praxe.

Od roku 2009 se konference Prezentace aktivit KSV přejmenovala na oficiální název – Sociocon.

Účast na Socioconu může být užitečná všem, kdo uvažují o studiu oboru Sociální antropologie, nebo hledají vhodné spolupracovníky, praktikanty, dobrovolníky.

Reporty z minulých let: