Najdete nás na:
Pro studenty

Uplatnění absolventa

Znalosti a specializace

Absolvent během studia získá znalosti především v oboru sociální antropologie a sociologie, dále i v základech filozofie a práva. Absolvent se orientuje v problematice etnických procesů – je schopen analyzovat aktuální problémy etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě. Orientuje se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu. Osvojí si také dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní kvalitativní výzkum. Studenti ovládají romský jazyk na komunikativní úrovni.

Možnosti uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit jako analytici sociálních, kulturních a politických problémů. Rovněž mohou být vedoucími výzkumných projektů (například v neziskovém sektoru, marketingu, médiích apod.) a zastávat pozici v nižším managementu firmy. Absolventi jsou schopni připravit a realizovat antropologické výzkumy (například v oblasti problematiky interkulturní komunikace, otázky lidských práv apod.). V neposlední řadě mohou pracovat také v sociálních službách v různých projektových pozicích, nikoliv však jako sociální pracovníci

Uplatnění – typ instituce

  • Nevládní neziskové organizace (nadace a nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církvení organizace) působící zejména v oblasti integrace cizinců, menšin, ochrany lidských práv, multikulturní výchovy, v sociálně odloučených lokalitách apod.
  • Státní instituce (veřejná správa, cizinecká policie, azylová zařízení a uprchlické tábory)
  • Soukromé firmy (výzkumné agentury, reklamní agentury, nadnárodní společnosti)
  • Média (televize, rádio, tisk)