Najdete nás na:
Pro studenty

Zadávání bakalářských a diplomových prací

Student/ka druhého ročníku bakalářského studia,  prvního ročníku magisterského studia je povinen si  zvolit téma své závěrečné kvalifikační práce.

V přiložžených dokumentech najdete základní pokyny, jak při zadávání postupovat. Spolu s časovým harmonogramem, který je potřeba dodržžet, zde najdete:

  • standardy stanovující nároky kladené na bakalářské práce na antropologii i komunitních studiích (tyto standardy platí pro práce zadávané letos, nikoliv pro práce zadané dříve, – přestožže studující k nim mohou při dokončování dříve zadaných prací přihlížžet);
  • témata bakalářských prací pro komunitní studia, navržžená jednotlivými vyučujícími (studující vš‘ak mohou samozřejmě také navrhnout téma vlastní)
  • vzor „Podkladu pro zadání bakalářské/diplomové práce“ pro představu, jak má výsledný dokument vypadat.

Ke stažení