Najdete nás na:

Petr Skalník rytířem!

Webmaster | July 11th, 2006

7. listopad 2006 byl pro Univerzitu Pardubice významným dnem. V překrásných prostorách pražského Buquoyského paláce Le Palais Buquoy, sídla francouzského velvyslanectví v Praze, byly šesti předním osobnostem z oblasti školství, vědy a výzkumu předávány insignie rytíře řádu Akademických palem.

Jedním z oceněných je akademický pracovník naší univerzity, PhDr. Petr Skalník, CSc., člen Katedry sociálních věd Fakulty filozofické. K dalším dekorovaným osobnostem patřily Jitka Jakubková, Lydie Petráňová, Jitka Rychtaříková, Zuzana Wiesnerová a Vladimír Kučera. Světově uznávanému sociálnímu antropologovi a afrikanistovi dr. Skalníkovi byla vzdána pocta za jeho vynikající vědeckou práci a jeho pozoruhodné přispění k rozvoji francouzsko-českých styků. Francouzský velvyslanec Jeho Excelence pan Charles Fries při předávání této insignie vyzdvihl, že dr. Skalník je současné době jedním z největších světových odborníku na politickou antropologii Afriky. V projevu francouzského velvyslance byl mimo jiné položen důraz na významnou spolupráci dr. Skalníka s francouzskými afrikanisty a antropology. V roce 1986 získal stipendium Státního ústředí pro vědecký výzkum (CNRS) a absolvoval studijní pobyt v Laboratoire d´antropologie sociale v Paříži. Poté dr. Skalník obdržel dvě pozvání od Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Spolu s francouzskými kolegy organizoval dr. Skalník v Praze celou řadu odborných seminářů ve spolupráci s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES).

Francouzský velvyslanec pan Charles Fries a laureát řádu Akademických palem PhDr. Petr Skalník CSc. s chotí Marií. Foto Lívia Šavelková

Francouzský velvyslanec pan Charles Fries a laureát řádu Akademických palem PhDr. Petr Skalník CSc. s chotí Marií. Foto Lívia ŠŠavelková

Dr. Skalník přednášel na půdě domácích (Univerzita Karlova v Praze) i zahraničních univerzit (například Univerzita v Leidenu, Holandsko, Univerzita v Kapském Městě, Jižní Afrika, Univerzita ve Wroclawi, Polsko, Univerzita Komenského v Bratislavě). Jako sociální antropolog podnikl řadu terénních výzkumu, které vykonával v nejruznějších částech světa (Papua Nová Guinea, Ghana, Lesotho, Jižní Afrika, Namibie, Kavkaz, Polsko, Irsko, Libanon, Československo). Dr. Skalník je autorem četných knih, překladu a dokumentárních filmů a pravideln? publikuje v mezinárodních vědeckých časopisech. Pro celou naši akademickou obec je proto nesmírnou ctí, že jméno oceněného dr. Skalníka je v současné době spojeno právě s Univerzitou Pardubice. Text: PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

Projev francouzského velvyslance při této příležitosti

Vážený pane profesore Skalníku, přednášel jste na Univerzitě Karlově v Praze a na Komenského univerzitě v Bratislavě. V roce 1976 jste zvolil emigraci, protože jste usoudil, že ve své vlasti nemůžete svobodně vykonávat svou práci. Žil jste v Nizozemsku a pak v Jižní Africe. Do Československa jste se vrátil v roce 1990. V roce 1992 Vás prezident Havel jmenoval velvyslancem Československa v Libanonu. Tuto funkci jste zastával až do roku 1996. Po této zkušenosti s diplomacií jste znovu začal přednášet sociální antropologii na Univerzitě Karlově a později na univerzitě v Pardubicích. Během svého pobytu v zahraničí jste úzce spolupracoval s francouzskými afrikanisty. V roce 1986 jste získal stipendium Státního ústředí pro vědecký výzkum (CNRS) a absolvoval jste studijní pobyt v Laboratoire d´antropologie sociale v Paříži. Poté jste obdržel dvě pozvání od Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Dobře se znáte s francouzskými antropology afrikanisty, které jste později přijal v Praze u poíležitosti seminářů, které jste organizoval spolu s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). V současné době jste jedním z největších světových odborníku na politickou antropologii Afriky. Jste autorem četných knih, překladů a dokumentárních filmů. Pravidelně publikujete v mezinárodních vědeckých časopisech. Vzdávám hold Vaší vynikající vědecké práci a Vašemu pozoruhodnému přispění k rozvoji francouzsko-českých styků. Je mi ctí, pane profesore Skalníku , předat Vám jménem ministra školství, vysokých škol a výzkumu, insignie rytíře řádu Akademických palem.