Najdete nás na:
Katedra sociálních věd - Budova G

Historie katedry

Katedra sociální a kulturní antropologie (KSKA) Fakulty filozofické Univerzity Pardubice je univerzitní vědecko-pedagogické pracoviště, založené v roce 2001 jako Katedra sociálních věd na nově zřízené Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice doc. PhDr. Bohuslavem Šalandou, CSc., který tuto katedru vedl do února 2003.

Vedoucí funkci dále zastávali: PhDr. Jaroslav Paulovič (2003), Ing. Mgr. Petr Kokaisl (2003-2005), PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D. (2005-2008), Mgr. Petr Pabian, Th.D. (2008-2010), doc. Mg.A. Tomáš Petráň, Ph.D. (2010-2011), Mgr. Zbyněk Andrš, PhD. (2011-2012),  PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D. (2012 – 01/2013), od února 2013 PhDr. Michal Tošner, Ph.D. a od akademického roku 2015/2016 je vedoucím katedry PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

Pracoviště zajišťuje výuku bakalářského a magisterského studia oboru sociální a kulturní antropologie. Již od počátku byla uplatňována zásada terénního výzkumu, kterého se povinně zúčastňují všichni studenti oboru. Zpočátku byl terénní výzkum realizován díky grantovému projektu Sociální antropologie a sociologie obce Dolní Roveň na přelomu třetího tisíciletí, jehož hlavním řešitelem byl PhDr. Petr Skalník, CSc.

Vstup do budovy G, v které sídlí KSV (7. a 8. patro)

Vstup do budovy G, v které sídlí KSV (7. a 8. patro)

 

Katedra se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i široká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižžní Amerika, Indie, Indonésie, Balkán, Sibiř, Východní Evropa).

Na základě spolupráce s Katedrou religionistiky a filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice je dalším zaměřením oboru antropologie náboženství. Antropologické kurzy jsou také nabízeny studentům dalších oborů Fakulty filozofické religionistiky, historie, humanitních studií a jazykovým oborům.

Katedra spolupracuje s mnoha českými i zahraničními institucemi, jako například FAMUZČU v PlzniMU v Brně, univerzitami ve Wroclawi, Krakówě, Banské Bystrici, Bordeaux, Bratislavě, Kaunasu, Ljubljaně, Münsteru, Fribourgu (Švýcarsko).

Dr. Skalník byl v roce 2003 zvolen viceprezidentem Mezinárodní unie antropologických a etnologických věd (International Union of Ethnological and Anthropological Sciences) – nejstarší celosvětovou organizací v oboru. V roce 2005 katedra realizovala interkongres IUAES na téma Mnoho tváří rasismu: výzva pro všechny antropology a etnology za účasti odborníků z 23 zemí.