Najdete nás na:
Katedra sociálních věd - Budova G

Historie katedry

Katedra sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, univerzitní vědecko-pedagogické pracoviště, založené v roce 2001 na nově zřízené Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice doc. PhDr. Bohuslavem Šalandou, CSc., který tuto katedru vedl do února 2003.

Vedoucí funkci dále zastávali: PhDr. Jaroslav Paulovič (2003), Ing. Mgr. Petr Kokaisl (2003-2005), PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D. (2005-2008), Mgr. Petr Pabian, Th.D. (2008-2010), doc. Mg.A. Tomáš Petráň, Ph.D. (2010-2011), Mgr. Zbyněk Andrš, PhD. (2011-2012),  PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D. (2012 – 01/2013), od února 2013 PhDr. Michal Tošner, Ph.D. a od akademického roku 2015/2016 je vedoucím katedry PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

Pracovišště zajiššťuje výuku bakalářského a magisterského studia oboru sociální antropologie. Jižž od počátku byla uplatňována zásada terénního výzkumu, kterého se povinně zúčastňují vššichni studenti oboru Sociální antropologie. Zpočátku byl terénní výzkum realizován díky grantovému projektu „Sociální antropologie a sociologie obce Dolní Roveň na přelomu třetího tisíciletí“, jehož hlavním ředitelem byl PhDr. Petr Skalník, CSc.

Vstup do budovy G, v které sídlí KSV (7. a 8. patro)

Vstup do budovy G, v které sídlí KSV (7. a 8. patro)

 

Katedra se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i šširoká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižžní Amerika, Indie, Indonésie, Balkán, Sibiř, Východní Evropa).

Na základě spolupráce s Katedrou religionistiky a filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice je dalšším zaměřením oboru antropologie nábožženství. Antropologické kurzy jsou také nabízeny studentům dalšších oborů Fakulty filozofické – religionistiky, historie, humanitních studií a jazykovým oborům.

Katedra spolupracuje s mnoha českými i zahraničními institucemi, jako například FAMUZČU v PlzniMU v Brně, univerzitami ve Wroclawi, Krakówě, Banské Bystrici, Bordeaux, Bratislavě, Kaunasu, Ljubljaně, Münsteru, Fribourgu (ŠŠvýcarsko).

Dr. Skalník byl v roce 2003 zvolen viceprezidentem Mezinárodní unie antropologických a etnologických věd (International Union of Ethnological and Anthropological Sciences) – nejstaršší celosvětovou organizací v oboru. V roce 2005 katedra realizovala interkongres IUAES na téma „Mnoho tváří rasismu: výzva pro vššechny antropology a etnology“ za účasti odborníků z 23 zemí.