Najdete nás na:
Katedra sociálních věd - Budova G

O katedře

Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice zajiššťuje výuku bakalářského a magisterského studia oboru Sociální antropologie.

Katedra se specializuje na studium etnicity, politické antropologie, kolonialismu a postkolonialismu, ekologické antropologie, vizuální antropologie, romistiky, součástí studijních plánů je i šširoká nabídka antropologie areálů (Maghreb, Subsaharská Afrika, Severní a Jižžní Amerika, Indie, Indonésie, Balkán, Sibiř, Východní Evropa).

Vstup do budovy G, v které sídlí KSV (7. a 8. patro)

Vstup do budovy G, v které sídlí Kska (7. a 8. patro)