Najdete nás na:

E-nástěnka

Hana Synková

March 5, 2015 | Celý odkaz

“UNESCO, Postsocialism and the Politics of Tradition in a Bohemian Town: Final Considerations on Studying the Czech Masopust Anthropologically” ………….

dne 10. 3. 2015 od 14:00 hod.,
budova G, místnost 08005 ………….

In this talk I will present some final considerations about my research project for my postdoc at the University of Pardubice.
The “Mastopust” evoked in the title is a Carnival-like festival which is performed annually in the region of Hlinsko v Čechách. This festival has in fact been the main object of my anthropological investigation.
My considerations will focus in particular on a rather divers set of socio-cultural processes and phenomena, like: a) the postsocialist revival of the festival; b) the rather problematic procedure that led it to be included in the UNESCO representative list of World Intangible Cultural Heritage; c) the processes of mediatization, ossification, musealization, turistification, politization, and finally commodification that it has undergone in the last few decades; d) how the demographic, political, and economic changes that characterize the so-called transitional period have influenced the Masopust and its social forms, functions, and meanings.
In a few words, Masopust will be treated as a window from which peer at the social reality and its transformations in post-communist rural Bohemia.

……………..
Alessandro Testa, Ph.D.
postdoc

Zbyněk Andrš

March 5, 2015 | Celý odkaz

Omlouvám se, dnes odpadají konzultace. V případě potřeby pošlete mail.

Lada Viková

March 3, 2015 | Celý odkaz

Vážení studenti, vážené studentky,
dovolte, abych Vás upozornila na zítřejší mimořádnou akci, kde si můžete zjistit detaily a možnosti Vašeho případného studijního pobytu v zahraničí. Již zítra ve středu 4.3.2015 od 9 do 15 hodin probíhá ve foyer Fakulty chemicko-technologické “Erasmus Day 2015″ – (více zde http://www.upce.cz/akce.html?id=/UPa/akce/ovv/2014/cmm/erasmus-day.html). Vězte, že Vás vyučující KSV rádi podpoří, abyste během svého studia získali zkušenosti ze zahraničí, zdokonalili svou angličtinu (či jiné jazyky) a budou se Vám snažit pomoci, aby Vám pobyt v zahraničí nezpůsobil zbytečné prodloužení studia.

Michal Tošner

March 2, 2015 | Celý odkaz

Konzultace v tomto týdnu:

Vážení studující,

konzultace v tomto týdnu proběhnou ve středu mezi 12 a 13:30hod. V dalších týdnech budou konzultace vždy v pondělí a to mezi 13 a 14:30hod. S pozdravem,

MT

Michal Tošner

March 2, 2015 | Celý odkaz

Vážení studující,

níže uvádím téma a propozice k mnou vedené terénní praxi. S pozdravem,

MT

Termín: 17. – 28. 8. 2015
Téma: Analýza sociální situace a změny v oblasti Sudet: Lokalita Broumov

Broumovsko historicky obsahuje paměť odsunu sudetských Němců a řízeného osídlování po druhé světové válce. V důsledku historického vývoje se zde utvořilo specifické složení obyvatel sestávající z osob dlouhodobě usedlých a z osob přesídlených, včetně významné menšiny Romů.
Cílem bude, jak etnické a další identitární diference určují současný sociální a politický život v této lokalitě. Bude nás zajímat, jaké změny v oblasti hospodářství, populace a lokální politiky nastaly v důsledku transformací po roce 1989. Mimo jiné budeme tentokráte zkoumat také to, jak lze z hmotných stop (architektura, krajina) vyčíst sociálně-historický vývoj v delším časovém horizontu.

Harmonogram:
2 dny – teoretická příprava (Pardubice)
8 dnů – výzkum v lokalitě (Broumov)
2 dny – cvičení ve zpracování dat(Pardubice)

Počet studentů: max. 10

Ubytování: Městská ubytovna. Hledána nejlevnější varianta (do 250/noc). Předpokládaný počet nocí je 8.

Hana Synková

March 2, 2015 | Celý odkaz

Vážení studenti, vzhledem k mé nemoci minimálně tento týden vypisuji skype konzultace – zejména pro ty, kdo zadávají nebo odevzdávají – na tuto středu 14,00. Napište mi prosím na mail, pošleme si adresy a uděláme nějaké pořadí. Kdyby se Vám to velmi nehodilo, tak zkusím najít i jiný termín. Kurzům UAA a AROM pošlu instrukce hromadným mailem, případně dám do dokumentů – tento týden fyzicky určitě odpadne. Pro studenty, kteří mají dosud nezapsaný CTAT existuje možnost zápisu od vedoucího katedry – v zastoupení.

Zbyněk Andrš

March 2, 2015 | Celý odkaz

Milí studující,
v pondělí 9. 3. pořádám pro studenty mých předmětů exkurzi do Muzea romské kultury v Brně. Účast je dobrovolná. Těm, kdo pojedou, píšu v jejich předmětu velké plus. Ostatním odpadá příští týden pondělní výuka.
Program:
odjezd vlakem z Pardubic v 8:44. Sraz na nádraží v 8:30. Doporučuji ale, abyste se setkali ještě o chvilku dříve a v klidu si koupili skupinovou jízdenku. Příjezd do Brna v 10:19.
11:00 – prohlídka stálé expozice s průvodcem (hromadné vstupné 40 Kč/osoba).
Cca 12:00 – komentovaná výstava romské insitního výtvarníka R. Dzurka, skleněné obrazy
14:00 – pietní shromáždění v prostorách muzea k uctění výročí transportu Romů do Osvětimi
15:00 – promítání filmu „Žít“ o Ceiji Stoice.
po 16:00 – procházka „Bronxem“ s malým občerstvením v domorodé krčmě.
Návrat do Pardubic.
ZÁJEMCI, NECHŤ SE MI HLÁSÍ MAILEM.
Můžete se také podívat na http://www.rommuz.cz/
S pozdravem
Zbyněk Andrš

Tomáš Samek

March 1, 2015 | Celý odkaz

Tým Sociocon: tento týden se sejdeme již v úterý 3.3. v 19:15 v místnosti G 7005 a schůzka se protáhne přibližně do 20:30. Pokud jste zaregistrovaní na PLANM, podívejte se na mail, kde máte podrobnosti. Díky.

Zuzana Hloušková

February 27, 2015 | Celý odkaz

Dobrý den,

vzhledem k mé přetrvávající nemoci je v týdnu od 2. 3. zrušena moje výuka (PROS, SOLZ, OSTAZ, FNOM a SOPM) i konzultační hodiny.
Děkuji za pochopení. V nezbytných případech se mě obracejte e-mailem.

Zbyněk Andrš

February 26, 2015 | Celý odkaz

Milí studující,

zde je nabídka na letošní Terénní praxi 1:

Zbyněk Andrš

Termín: 27. 7. – 9. 8.
Lokalita: Slovenská republika – Moldava nad Bodvou a Veľká Ida.
Téma: Komparativní výzkum dvou romských lokalit. Vzájemná sociální diferenciace a stratifikace dvou romských komunit a jejich soužití s majoritou v diachronní perspektivě. Téma bude rozděleno na dílčí podtémata, případně adaptováno, podle počtu přihlášených studentů.
Počet studentů: max. 10
Ubytování: pod stany
Není podpořeno grantem.

Tomáš Retka
Termín: 12. – 24. 7. (předběžně – o pár dní se to může změnit)
Lokalita: Jestřebí hory
Téma: Socioekonomická transformace regionu. Od hornictví k turismu.
– Odsun Němců jako předmět interpretace staro i novo usedlíků (biografická metoda, místa paměti)
– profesní dráhy místních obyvatel – úpadek hornictví v regionu (biografická metoda)
– rozvoj turistického ruchu – čeští a holandští turisté – nové výzvy pro region
Počet studentů: max. 10
Ubytování: Předběžně Hostinec u Lotranda (cca 100 kč/noc). Není podporováno z grantu.

Prosím, hlaste se jednotlivým vyučujícím, Dr. Tošner dodá své dispozice dodatečně, jeho výzkum proběhne v ČR.

Z. Andrš

Page 75 of 77« First...506070«7374757677»