Najdete nás na:

INFORMAČNÍ SCHŮZKA S VEDOUCÍM KATEDRY PRO PRVNÍ ROČNÍKY

Adam Horálek | December 5th, 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

vítejte na Katedře sociální a kulturní antropologie. Protože jste mnozí z vás na naší univerzitě a naší katedře noví, dovoluji si vás pozvat na INFORMAČNÍ SCHŮZKU V PONDĚLÍ 10.12. V ČASE 10-11 HODIN V UČEBNĚ EB-E2 (výukový areál UPa, hlavní přednášková aula FF). Cílem schůzky je se navzájem seznámit a současně vás informovat o pravidlech studia, o možnostech konzultace, pomoci, službách katedry a možnostech socializování se na katedře. Kromě krátkého představení bude také prostor pro vaše dotazy.
Mezi informační body bude patřit mimo jiné:
– studijní řád, pravidla katedry, důležité osoby, termíny a čísla
– co dělat, pokud se dostanete do studijních (i jiných) problémů
– s čím můžete přijít za mnou (vedoucím katedry), za vyučujícími či za sekretářkou KSKA
– jaké jsou možnosti studia v zahraničí, uznávání předmětů atd.
– časté problémy studentů a jak je řešit (prevence proti takovým problémům)
– plagiátorství
– socializace na KSKA a společenské a odborné aktivity na KSKA
– možnosti zapojení se do dění na katedře
– prostor pro dotazy z vašich řad

Budu se těšit na hojnou účast s vámi všemi,

s pozdravem

Adam Horálek
vedoucí KSKA FF UPa