Najdete nás na:

DŮLEŽITÉ !!!

sekretariatKSKA | May 29th, 2018

Prosím studenty,

kteří chtějí odevzdávat své závěrečné práce do 30.6.2018, aby si ve STAGu zkontrolovali své zadání práce. Hlavně název, zásady, vedoucího práce a  literaturu, která má být  abecedně seřazená. Jinak vám nemohu připravit zadání  závěrečné práce, které je  nutnou součástí vazby závěrečné práce. Prosím učiňte tak nejdéle do 7.6. !!!

Děkuji

Bažantová Denisa