Najdete nás na:

Důležité informace pro studenty – státnice leden 2018

Webmaster | November 28th, 2017

Studenti jdoucí v lednu 2018 ke státnicím,

na 30.11. 2017 byl pro vás vypsán termín DIPR a BCPR.
Své závěrečné práce odevzdáte na sekretariát dne 30.11. 2017 do 14:00 hod.
Vaše závěrečná práce musí obsahovat ZADÁNÍ, které si vyzvednete na sekretariátu katedry.
Splnění zápočtu je podmíněno odevzdáním práce na sekretariát 1x pevná vazba, 2x kroužková (1 kroužková vazba vám bude po státnicích vrácena zpět), nahráním práce v pdf. do STAGu pod správným názvem souboru (vše viz info kvalifikační práce Univerzitní knihovna – časté dotazy), vložením údajů ANOTACE, KLÍČOVÁ SLOVA v ČJ a AJ.
Po kontrole vám bude potvrzen zápočtový list pro bakalářskou/diplomovou práci, který naleznete na webu KSV v dokumentech ke stažení – nutno mít při odevzdání práce.
Studenti, kteří mají závazky vůči katedře – např. zapůjčená AUV technika, musí mít do tohoto data vše vypořádané.
Garant předmětu Adam Horálek vám na základě potvrzeného zápočtového listu zapíše splnění zápočtu do STAGu a zároveň do indexu v termínu: každé pondělí počínaje 4.12. včetně v čase  14,30-15,30 nebo po předchozí domluvě.
Přihlášky k SZZk odevzdejte na studijní oddělení.