Najdete nás na:

NABÍDKA STIPENDIA

Adam Horálek | January 26, 2017

Honours bursaries available 2017

Two honours assistantship bursaries to the value of R20 000 are on offer for students who are interested in being part of an exciting interdisciplinary project based at Rhodes University.

 

Professor Michelle Cocks and Professor Charlie Shackleton are offering two honours assistantship bursaries to suitably qualified and motivated students for 2017 to support research projects on topics falling within their interdisciplinary project entitled: A place to belong: urban planning, housing and greening. The project aims to towards enhancing our understanding of meanings and experiences that urban residents attach to nature and green spaces. This research project forms part of a collaboration of researchers from the Biocultural Diversity Conservation Programme (BCDC) and SARChI Chair in ‘Interdisciplinary Science in Land & Natural Resource Use for Sustainable Livelihoods’ based at Rhodes University. This collaboration brings together an in-depth understanding of links between biodiversity and human well-being in the Eastern Cape with an urban planning and greening perspective. The research is facilitated by Professor Michelle Cocks (BCDC Research Program – Anthropology Department and Professor Charlie Shackleton (SARChI Chair – Environmental Science Department.

Our ongoing research has shown that many Xhosa speaking residents in the Eastern Cape have strong material and spiritual links to nature. Nature provides resources for utilitarian use, traditional customs, and rites and religious functions and contributes to a sense of personal well-being. Indeed, the benefits of nature experience to human well-being and quality of life is increasingly acknowledged locally and internationally. Yet during the last century most urbanisation processes in South Africa have resulted in reduced areas of green space and biodiversity, especially in the poorer township and RDP areas.

We suggest that urban development in South Africa undermines the cultural needs and contexts of most South African urban residents negatively affecting quality of life, identity and place making. The project therefore aims to investigate the multiple realities of urban dwellers’ worldviews, appreciation, needs and uses of urban greenspaces (in the broad sense) and elements therein. The proposed research will be undertaken in small/medium sized towns in the Eastern Cape.

To apply please send the following information to m.cocks@ru.ac.za:

 • 1-page motivation including your research interests
 • Your academic qualifications and results
 • CV
 • Two contactable references

Please contact Michelle Cocks (m.cocks@ru.ac.za) or Charlie Shackleton (c.shackleton@ru.ac.za) for more information and to discuss the application proces.

ANTROPOFEST – pozvánka

Adam Horálek | January 24, 2017

Srdečně Vás zveme na 8. ročník  Mezinárodního festivalu filmů s antropologickou tematikou Antropofest. Festival se uskuteční od 27.- 28.1. v Kině Pilotů v Praze (Donská 19, Praha 10 – Vršovice).

Festival v pátek 27. ledna zahájí aktuální snímek irácké antropoložky Lany Askari s názvem Bridge to Kobane. Film rozvíjí témata migrace, hranic a vyhlídek na budoucnost v období krize syrských Kurdů.
Ve světové premiéře uvede festival film českých tvůrců Iva Bystřičana a Michala Pavláska Masa, zachycující problematiku migrace a uprchlíků na pobřeží Peloponéského poloostrova. Páteční večer bude věnován diskusi s názvem Etnografie-film-dokumet. Moderátor debaty Michal Pavlásek se se svými hosty Ivo Bystřičanem a Jaroslavou Panákovou pokusí přiblížit specifika a pozadí vizuální antropologie a dokumentaristiky, artikulovat možné vzájemné zdroje inspirace a uvažovat možnosti a formy spolupráce.

Sobota 28. ledna přinese snímek ruských antropologů Jevgenije Aleksandrova a Eleny Danilko, kteří svůj film Haying time přijedou osobně představit. Snímek se věnuje starověrcům ze severního Uralu. Dalším snímkem, který osobně představí jeho autor, je Tama Guan – The Copper Village. Frode Storaas, norský antropolog, ve svém filmu mapuje fenomén těžby mědi v jedné z nepálských vesnic.
V posledním snímku sobotního večera Sacred Water, režiséra Oliviera Jourdaina, se diváci ponoří do současné Rwandy, která tím nejintimnějším způsobem znovuobjevuje své tradice: skrze ženskou rozkoš.
Sobotní panelová diskuse nese název Etno-film: Mezi tradicí a experimentem. Zahraniční hosté festivalu budou diskutovat o významu záchranné antropologie pro současný etnofilm, o specifičnosti „severské“ filmové školy a o přitažlivosti práce mimo zavedené hranice.

Agentura pro sociální začleňování – stáž

Webmaster | January 16, 2017

Hledáte stáž? A znáte Agenturu pro sociální začleňování? 

Je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Od roku 2008 je aktivním vládním nástrojem pro podporu obcí v otázkách sociálního začleňování. Zaměřuje se na síťování místních aktérů, strategické plánování i projektové poradenství v oblasti sociální integrace. V rámci nového projektu zaměřeného na rozvoj inkluzivního vzdělávání pak Agentura podporuje obce se sociálně vyloučenými lokalitami v rozvoji kvalitního společného vzdělávání v místních školských zařízeních.

V současné době Agentura spolupracuje s 41 lokalitami v celé České republice. Hlavní sídlo má v centru Prahy, kde experti mimo jiné připravují metodické materiály či připomínkují zákonné normy.

 

 

Nabízíme vysokoškolákům krátkodobé i dlouhodobé odborné stáže i praxe:

 • spolupráce při expertních činnostech v 7 tematických oblastech (bezpečnost, bydlení, rodina a sociální služby, vzdělávání, zadluženost, zaměstnanost, zdraví)
 • spolupráce při výzkumných činnostech – terénní výzkum sociálního vyloučení
 • spolupráce v oblasti PR a komunikace
 • spolupráce s regionálními centry při intervenční činnosti v lokalitách
 • spolupráce v oblasti podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání na místní i národní úrovni
 • bakalářské, diplomové práce – zadání tématu, vedení, oponentura
 • praxi získanou u největšího odboru ÚV ČR

V případě zájmu o odbornou stáž/ praxi nám prosím pošlete na emailovou adresu asz.staze@vlada.cz strukturovaný životopis a vyplněný dotazník, který naleznete na webové stránce http://www.socialni-zaclenovani.cz/staze.

ROZPIS STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 31. 1. – 2. 2. 2017

Adam Horálek | January 16, 2017

Níže je přiložen finální rozpis státních závěrečných zkoušek. Prosím mějte na paměti, že každý student se musí dostavit minimálně 20 minut před stanoveným termínem a že KSV si vyhrazuje právo na případné změny dle aktuální situace.

Rozpis SZZk leden-únor 2017

CreArt Encounter “Understanding”

Webmaster | January 3, 2017

Vážení, nepřehlédněte a nenechte si ujít:

dne 12.1.2017 od 10:00 do cca 22:00 se koná v Pardubicích zdarma zajímavá akce v angličtině nazvaná CreArt Encounter “Understanding” , na kterou spolek Offcity zve jak vyučující, tak studenty naší katedry.
více zde:
FB událost https://www.facebook.com/events/667726136736610/

Vstup je zdarma. Studentům, kteří se včas zaregistrují a pošlou krátký
motivační dopis, organizátoři slibují zajistit ubytování zdarma z 12. na 13.1.
Více informací podá Tereza Dvořáková  (produkční tým CreArt Encounteru “Understanding”
spolek Offcity , mobil 608 528 388, understanding-creart.org )

> Součástí programu budou WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY A DOPROVODNÝ
> UMĚLECKÝ PROGRAM.
>
> WORKSHOPY povedou Šárka Havlíčková (kulturní advokacie), Hana
> Vosmíková (komunikace v konfliktních situacích) a Fernanda Eugenio z
> Brazílie
> (participační koncept “Modus operandi”). Z důvodu omezené kapacity
> je nutné se na dílny registrovat prostřednictvím formuláře
> dostupného zde: http://understanding-creart.org/registration [1]
>
> Více informací o workshopech pak naleznete zde:
http://understanding-creart.org/workshops [2]
>
> VEČERNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (od 18:00 v Divadle 29) bude hostit
> české i zahraniční umělce a teoretiky, kteří na základě
> svých zkušeností představí např. jaká je úloha umění v době
> válečných konfliktů (Anya Medvedeva, Ukrajina) či při práci s
> uprchlíky (Oto Hudec, Daniela Krajčová, Slovensko) nebo s romskou
> komunitou (Małgorzata Mirga-Tas, Polsko). Prezentovány budou
> rovněž pozoruhodné sociálně-umělecké projekty (Případ pro
> sociálku, Univerzita Předlice, Horizont událostí), teoretický
> rámec tématu podá kurátor a kritik umění Jan Zálešák.
>
> Seznam všech přednášejích naleznete zde:
http://understanding-creart.org/lectures [3]
>
> Neméně zajímavý bude rovněž DOPROVODNÝ UMĚLECKÝ PROGRAM.
>
> V předvečer setkání bude zahájena výstava Black more White v
> Galerii města Pardubic a ve dnech 12.-14. ledna budete mít
> jedinečnou možnost prožít dialog beze slov prostřednictvím
> interaktivní vizuální instalace mexické umělkyně CRISTINY
> MALDONADO. Na její představení pro jednoho diváka je nutné se
> rovněž registrovat.
>
> Další informace naleznete opět na webu projektu:
http://understanding-creart.org/arts [4]
>
> Studentům, kteří se včas zaregistrují a pošlou krátký motivační dopis,
> zajistíme ubytování z
> 11.-12. ledna!

Links:
——
[1] http://understanding-creart.org/registration
[2] http://understanding-creart.org/workshops
[3] http://understanding-creart.org/lectures
[4] http://understanding-creart.org/arts

Přehled závěrečných prací s vedoucími a oponenty – SZZk leden/únor 2017

Webmaster | January 2, 2017

Vyhlášení soutěže “Studentská cena ČNS”

Webmaster | December 10, 2016

Česká národopisná společnost, z. s., se rozhodla podpořit vědeckou práci mladých badatelů a vyhlásit Studentskou cenu ČNS. Do soutěže o Studentskou cenu je možno přihlásit bakalářské a magisterské práce, které mají etnologické téma, i když je vytvořili studentky/studenti jiných oborů. Podmínky soutěže najdete na stránkách České národopisné společnosti – viz http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/aktuality/ostatni-aktuality/item/248-vyhlaseni-studentske-ceny-cns .

Konečný termín pro přihlášení studentských prací do soutěže na rok 2017 je 28. únor 2017.

Přednáška doc. Holubce

Webmaster | November 28, 2016

s-holubec_prednaska-001

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UPa

Webmaster | November 23, 2016

2016-kandidatni-listina-pro-zverejneni-as-upce-001

DŮLEŽITÉ: BP VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE!

Webmaster | November 22, 2016

Vážení studenti vizuální antropologie!

Na katedře se šíří zvěsti a nepodložené informace ohledně povinnosti vypracovávat k bakalářské práci též práci audiovizuální (film). Došlo též k neporozumění i mezi některými vyučujícími. Tato zpráva je závazná pro všechny studenty vizuální antropologie a nahrazuje dosavadní nejasný výklad:

Všichni studenti, kteří si zvolili modul vizuální antropologie, jednoznačně věděli, že audiovizuální dílo je povinnou součástí jejich bakalářské práce. Tuto povinnost žádný vedoucí katedry nezměnil a žádné systémové výjimky povoleny nebyly. Nicméně precedenty z předchozích let vyvolaly ve studentech mylné interpretace. Z těchto důvodů a vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání bakalářských prací stanovuji následující pravidla:

1) STUDENTI VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE OBHAJUJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2015-2016:

 • Vedení katedry důrazně doporučuje držet se původního zadání a odevzdat s bakalářskou prací o minimálním rozsahu 45 000 znaků včetně mezer (úvod-závěr, nepočítají se další náležitosti práce!) též audiovizuální práci v rozsahu cca 5-10 minut.
 • Vedení katedry nicméně povoluje změnu, kdy bakalářská práce bude splňovat minimální rozsah stanovený pro nevizuální antropology, tj. 63 000 znaků včetně mezer, a audiovizuální práce se v takovém případě odevzdávat nemusí. S takovou změnou ale musí vyjádřit jednoznačný a vědomý souhlas vedoucí práce (žádný formulář se vyplňovat nemusí). Bez souhlasu vedoucího práce musí student audiovizuální dílo odevzdat společně s bakalářskou prací.

2) STUDENTI VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE ODEVZDÁVAJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI K OBHAJOBĚ V ROCE 2016-2017 A DÁLE:

 • Všichni studenti vizuální antropologie, kteří budou odevzdávat své bakalářské práce po 18. 9. 2016, mají povinnost odevzdat s bakalářskou prací též audiovizuální dílo v rozsahu 4-10 minut.

 

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

vedoucí Katedry sociálních věd

Page 6 of 36« First...«45678»102030...Last »