Najdete nás na:

ANTROPOFEST – pozvánka

Adam Horálek | January 24, 2017

Srdečně Vás zveme na 8. ročník  Mezinárodního festivalu filmů s antropologickou tematikou Antropofest. Festival se uskuteční od 27.- 28.1. v Kině Pilotů v Praze (Donská 19, Praha 10 – Vršovice).

Festival v pátek 27. ledna zahájí aktuální snímek irácké antropoložky Lany Askari s názvem Bridge to Kobane. Film rozvíjí témata migrace, hranic a vyhlídek na budoucnost v období krize syrských Kurdů.
Ve světové premiéře uvede festival film českých tvůrců Iva Bystřičana a Michala Pavláska Masa, zachycující problematiku migrace a uprchlíků na pobřeží Peloponéského poloostrova. Páteční večer bude věnován diskusi s názvem Etnografie-film-dokumet. Moderátor debaty Michal Pavlásek se se svými hosty Ivo Bystřičanem a Jaroslavou Panákovou pokusí přiblížit specifika a pozadí vizuální antropologie a dokumentaristiky, artikulovat možné vzájemné zdroje inspirace a uvažovat možnosti a formy spolupráce.

Sobota 28. ledna přinese snímek ruských antropologů Jevgenije Aleksandrova a Eleny Danilko, kteří svůj film Haying time přijedou osobně představit. Snímek se věnuje starověrcům ze severního Uralu. Dalším snímkem, který osobně představí jeho autor, je Tama Guan – The Copper Village. Frode Storaas, norský antropolog, ve svém filmu mapuje fenomén těžby mědi v jedné z nepálských vesnic.
V posledním snímku sobotního večera Sacred Water, režiséra Oliviera Jourdaina, se diváci ponoří do současné Rwandy, která tím nejintimnějším způsobem znovuobjevuje své tradice: skrze ženskou rozkoš.
Sobotní panelová diskuse nese název Etno-film: Mezi tradicí a experimentem. Zahraniční hosté festivalu budou diskutovat o významu záchranné antropologie pro současný etnofilm, o specifičnosti „severské“ filmové školy a o přitažlivosti práce mimo zavedené hranice.

Agentura pro sociální začleňování – stáž

Webmaster | January 16, 2017

Hledáte stáž? A znáte Agenturu pro sociální začleňování? 

Je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Od roku 2008 je aktivním vládním nástrojem pro podporu obcí v otázkách sociálního začleňování. Zaměřuje se na síťování místních aktérů, strategické plánování i projektové poradenství v oblasti sociální integrace. V rámci nového projektu zaměřeného na rozvoj inkluzivního vzdělávání pak Agentura podporuje obce se sociálně vyloučenými lokalitami v rozvoji kvalitního společného vzdělávání v místních školských zařízeních.

V současné době Agentura spolupracuje s 41 lokalitami v celé České republice. Hlavní sídlo má v centru Prahy, kde experti mimo jiné připravují metodické materiály či připomínkují zákonné normy.

 

 

Nabízíme vysokoškolákům krátkodobé i dlouhodobé odborné stáže i praxe:

  • spolupráce při expertních činnostech v 7 tematických oblastech (bezpečnost, bydlení, rodina a sociální služby, vzdělávání, zadluženost, zaměstnanost, zdraví)
  • spolupráce při výzkumných činnostech – terénní výzkum sociálního vyloučení
  • spolupráce v oblasti PR a komunikace
  • spolupráce s regionálními centry při intervenční činnosti v lokalitách
  • spolupráce v oblasti podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání na místní i národní úrovni
  • bakalářské, diplomové práce – zadání tématu, vedení, oponentura
  • praxi získanou u největšího odboru ÚV ČR

V případě zájmu o odbornou stáž/ praxi nám prosím pošlete na emailovou adresu asz.staze@vlada.cz strukturovaný životopis a vyplněný dotazník, který naleznete na webové stránce http://www.socialni-zaclenovani.cz/staze.

ROZPIS STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 31. 1. – 2. 2. 2017

Adam Horálek | January 16, 2017

Níže je přiložen finální rozpis státních závěrečných zkoušek. Prosím mějte na paměti, že každý student se musí dostavit minimálně 20 minut před stanoveným termínem a že KSV si vyhrazuje právo na případné změny dle aktuální situace.

Rozpis SZZk leden-únor 2017

CreArt Encounter “Understanding”

Webmaster | January 3, 2017

Vážení, nepřehlédněte a nenechte si ujít:

dne 12.1.2017 od 10:00 do cca 22:00 se koná v Pardubicích zdarma zajímavá akce v angličtině nazvaná CreArt Encounter “Understanding” , na kterou spolek Offcity zve jak vyučující, tak studenty naší katedry.
více zde:
FB událost https://www.facebook.com/events/667726136736610/

Vstup je zdarma. Studentům, kteří se včas zaregistrují a pošlou krátký
motivační dopis, organizátoři slibují zajistit ubytování zdarma z 12. na 13.1.
Více informací podá Tereza Dvořáková  (produkční tým CreArt Encounteru “Understanding”
spolek Offcity , mobil 608 528 388, understanding-creart.org )

> Součástí programu budou WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY A DOPROVODNÝ
> UMĚLECKÝ PROGRAM.
>
> WORKSHOPY povedou Šárka Havlíčková (kulturní advokacie), Hana
> Vosmíková (komunikace v konfliktních situacích) a Fernanda Eugenio z
> Brazílie
> (participační koncept “Modus operandi”). Z důvodu omezené kapacity
> je nutné se na dílny registrovat prostřednictvím formuláře
> dostupného zde: http://understanding-creart.org/registration [1]
>
> Více informací o workshopech pak naleznete zde:
http://understanding-creart.org/workshops [2]
>
> VEČERNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (od 18:00 v Divadle 29) bude hostit
> české i zahraniční umělce a teoretiky, kteří na základě
> svých zkušeností představí např. jaká je úloha umění v době
> válečných konfliktů (Anya Medvedeva, Ukrajina) či při práci s
> uprchlíky (Oto Hudec, Daniela Krajčová, Slovensko) nebo s romskou
> komunitou (Małgorzata Mirga-Tas, Polsko). Prezentovány budou
> rovněž pozoruhodné sociálně-umělecké projekty (Případ pro
> sociálku, Univerzita Předlice, Horizont událostí), teoretický
> rámec tématu podá kurátor a kritik umění Jan Zálešák.
>
> Seznam všech přednášejích naleznete zde:
http://understanding-creart.org/lectures [3]
>
> Neméně zajímavý bude rovněž DOPROVODNÝ UMĚLECKÝ PROGRAM.
>
> V předvečer setkání bude zahájena výstava Black more White v
> Galerii města Pardubic a ve dnech 12.-14. ledna budete mít
> jedinečnou možnost prožít dialog beze slov prostřednictvím
> interaktivní vizuální instalace mexické umělkyně CRISTINY
> MALDONADO. Na její představení pro jednoho diváka je nutné se
> rovněž registrovat.
>
> Další informace naleznete opět na webu projektu:
http://understanding-creart.org/arts [4]
>
> Studentům, kteří se včas zaregistrují a pošlou krátký motivační dopis,
> zajistíme ubytování z
> 11.-12. ledna!

Links:
——
[1] http://understanding-creart.org/registration
[2] http://understanding-creart.org/workshops
[3] http://understanding-creart.org/lectures
[4] http://understanding-creart.org/arts

Přehled závěrečných prací s vedoucími a oponenty – SZZk leden/únor 2017

Webmaster | January 2, 2017

Vyhlášení soutěže “Studentská cena ČNS”

Webmaster | December 10, 2016

Česká národopisná společnost, z. s., se rozhodla podpořit vědeckou práci mladých badatelů a vyhlásit Studentskou cenu ČNS. Do soutěže o Studentskou cenu je možno přihlásit bakalářské a magisterské práce, které mají etnologické téma, i když je vytvořili studentky/studenti jiných oborů. Podmínky soutěže najdete na stránkách České národopisné společnosti – viz http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/aktuality/ostatni-aktuality/item/248-vyhlaseni-studentske-ceny-cns .

Konečný termín pro přihlášení studentských prací do soutěže na rok 2017 je 28. únor 2017.

Přednáška doc. Holubce

Webmaster | November 28, 2016

s-holubec_prednaska-001

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UPa

Webmaster | November 23, 2016

2016-kandidatni-listina-pro-zverejneni-as-upce-001

DŮLEŽITÉ: BP VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE!

Webmaster | November 22, 2016

Vážení studenti vizuální antropologie!

Na katedře se šíří zvěsti a nepodložené informace ohledně povinnosti vypracovávat k bakalářské práci též práci audiovizuální (film). Došlo též k neporozumění i mezi některými vyučujícími. Tato zpráva je závazná pro všechny studenty vizuální antropologie a nahrazuje dosavadní nejasný výklad:

Všichni studenti, kteří si zvolili modul vizuální antropologie, jednoznačně věděli, že audiovizuální dílo je povinnou součástí jejich bakalářské práce. Tuto povinnost žádný vedoucí katedry nezměnil a žádné systémové výjimky povoleny nebyly. Nicméně precedenty z předchozích let vyvolaly ve studentech mylné interpretace. Z těchto důvodů a vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání bakalářských prací stanovuji následující pravidla:

1) STUDENTI VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE OBHAJUJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2015-2016:

  • Vedení katedry důrazně doporučuje držet se původního zadání a odevzdat s bakalářskou prací o minimálním rozsahu 45 000 znaků včetně mezer (úvod-závěr, nepočítají se další náležitosti práce!) též audiovizuální práci v rozsahu cca 5-10 minut.
  • Vedení katedry nicméně povoluje změnu, kdy bakalářská práce bude splňovat minimální rozsah stanovený pro nevizuální antropology, tj. 63 000 znaků včetně mezer, a audiovizuální práce se v takovém případě odevzdávat nemusí. S takovou změnou ale musí vyjádřit jednoznačný a vědomý souhlas vedoucí práce (žádný formulář se vyplňovat nemusí). Bez souhlasu vedoucího práce musí student audiovizuální dílo odevzdat společně s bakalářskou prací.

2) STUDENTI VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE ODEVZDÁVAJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI K OBHAJOBĚ V ROCE 2016-2017 A DÁLE:

  • Všichni studenti vizuální antropologie, kteří budou odevzdávat své bakalářské práce po 18. 9. 2016, mají povinnost odevzdat s bakalářskou prací též audiovizuální dílo v rozsahu 4-10 minut.

 

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

vedoucí Katedry sociálních věd

Hledá se LEADr.

Webmaster | November 2, 2016

Člověk v tísni vyhlašuje soutěž “Hledá se LEADr. ” Soutěž, která má motivovat mladé lidi k větší občanské angažovanosti a dokonce k tomu, aby uvažovali o vstupu do politiky. Do soutěže se mladí lidé, ve věku 17 až 25 let, přihlásí s vlastním projektem, jak zlepšit život ve své obci/městě. Poté na základě motivace vybereme 30 soutěžících, kteří postoupí do soutěže. Vítězem se stane ten, který se probojuje přes všechna kola soutěže. Vše o prvním ročníku, a o tom, jak bude vypadat druhý, se dozvíte na www.hleda.se.

Zde naleznete tiskovou zprávu a leták k tisku.

Page 5 of 35« First...«34567»102030...Last »