Najdete nás na:

Agentura pro sociální začleňování hledá pracovníky

Webmaster | June 8, 2016

Vážení příznivci výzkumů v sociálně vyloučených lokalitách,

Agentura pro sociální začleňování hledá pracovníky na následující
výzkumnické pozice:

http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyberova-rizeni-na-centralni-expertni-pozice-se-zamerenim-na-vzdelavani-6

http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyberova-rizeni-na-centralni-expertni-pozice-se-zamerenim-na-vzdelavani-7

http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyberova-rizeni-na-centralni-expertni-pozice-se-zamerenim-na-vzdelavani-9

Pokud máte o některou pozici zájem, budeme rádi, když se přihlásíte.
Rovněž oceníme, když oslovíte možné zájemce ve svém okolí a budete
nabídku šířit. V projektu je i celá řada dalších pozic, stačí si
prohlédnout celou záložku
http://www.socialni-zaclenovani.cz/volna-mista.

Evropská síť Paměť a Solidarita otevírá nábor do druhé řady projektu In Between?

Webmaster | June 6, 2016

Evropská síť Paměť a Solidarita otevírá nábor do druhé řady projektu In Between? Po stopách vyprávěných příběhů na pohraničí Evropy, který je určen pro mládež ve věku 18-25 let. Tentokrát mladí Evropané vyrazí na výpravu do okolí Štýrského Hradce v pohraničí Rakouska a Slovinska, do sousedství Českého Švýcarska na pomezí České republiky, Německa a Polska, k povodí Dunaje a Drávy u maďarsko-chorvatských hranic a do Zakarpatské oblasti, kde se protíná Slovensko, Ukrajina a Maďarsko.

Baner_recruitment_IB

Rozloučení s akademickým rokem 2015/2016

Webmaster | June 1, 2016

Stipendium na podporu studia v zahraničí – 2. kolo

Webmaster | June 1, 2016

Studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů fakulty filozofické mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zařídí za účelem zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe apod. Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc a student může žádat o podporu ve výši až 15.000 Kč. Student si předem domluví spolupráci s oficiální institucí (univerzity, archivy, muzea).

V případě zájmu zašlete vyplněnou „Žádost o přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí a Plán zahraničních mobilit“ – (návod je na studentském intranetu – viz Stipendium na podporu zahraničních mobilit) do 25.6.2016.

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. hledá nové externí spolupracovníky

Webmaster | May 26, 2016

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. hledá nové externí spolupracovníky (tazatele). Práce je dobrým přivýdělkem především pro lidi shánějící flexibilní brigádu, např. studenty. Ti dostanou příležitost vydělat si cca. 800kč  měsíčně a nahlédnout do skutečného sociologického výzkumu. Jedinou podmínkou pro spolupráci ze strany studentů je ochota naučit se novým věcem.

Email pro případné zájemce: ondrej.malina@soc.cas.cz

Stipendia na University of Sydney

Webmaster | May 24, 2016

University of Sydney v současné době vyhlásila nabídku na 5 stipendií , určených českým a polským studentům, zejména v případě oborů s technickým zaměřením (ale ani ostatní obory nejsou a priori vyloučeny). V současné době probíhá “mapování zájmu”, po následné registraci potenciálních stipendistů proběhne informativní online seminář s vedoucím projektu z University of Sydney. Na základě tohoto semináře pak budou moci kandidáti podat přihlášku, kterou University of Sydney vyhodnotí. Udělené stipendium bude pokrývat veškeré studijní a životní náklady, a to po dobu až 3 roky, podle průběžně dosažených výsledků. Případní zájemci nechť se obrátí na ORMV, jehož prostřednictvím budou vedeny další kroky. Časové omezení zatím není upřesněno, ale lze předpokládat, že o stipendium tohoto typu bude velký zájem. Nástupní termíny, které vypisuje University of Sydney, jsou poměrně flexibilní, nejdříve ale v červenci 2016.

Aktualizovaný rozpis SZZk – květen/červen 2016

Webmaster | May 23, 2016

Souhrnné informace ke státnicím

Webmaster | May 20, 2016

V rubrice Státnice byly doplněny informace k průběhu SZZk.

Týdenní studentský mezioborový festival Oživme Prameny

Webmaster | May 11, 2016

Řada kulturních akcí v místech, která kdysi žila a dnes jen leží zapomenutá uprostřed nádherné přírody Slavkovského lesa. Pojďte oživit Prameny, pojďte si užít týden plný života! Ukáže Prameny v jiném světle. Za pomoci KULTURY oživíme zaniklá a zajímavá místa. SOCHAŘI budou vytvářet nová místa zastavení a cíle cest. Studenti ARCHITEKTURY a KRAJINÁŘI budou přemýšlet, jak se postavit k místům, která jsou důležitá pro běžný chod obce, ale dnes jsou zcela rozvrácená. Studenti ANTROPOLOGIE budou hledat a zkoumat, budou mluvit s místnimi lidmi a nacházet jejich vztah k místu.

Vše bude veřejné – divadelní představení, přednášky, performance a další! Každý den budeme o všem společně debatovat, předávat si zkušenosti a bavit se. Z každého oboru pozveme také odborníky a nadšence, kteří se s námi podělí o své znalosti. Na závěr proběhne velká prezentace výstupů a shrnutí celého týdne.

Obec Prameny si prošla po roce 1945 nelehkým vývojem – odsun původního německy mluvicího obyvatelstva a následné působení československé armády v oblasti znamenal jak zánik všech vazeb a tradic, tak i naprostý rozvrat urbanistické struktury místa. Po roce 1990 byla snaha obec oživit. Velkolepé plány vedení obce však vedly ještě do větších problémů. Nevydařeným projektem na stáčení minerální vody se obec dostala do obrovských dluhů, ze kterých se sama není dodnes schopna vymanit.

K dnešnímu dni je veškerý obecní majetek v exekuci či již rozprodán. Dluh postupně skupuje ruský investor. Ten si tak nepřímo kupuje celou vesnici.

Volby do Akademického senátu FF UPa 2016

Webmaster | April 19, 2016

Hlas v Akademických volbách můžete dát i učitelům a studentům z KSV: PhDr. Hana Synková, Ph.D., Mgr. Lada Viková, Bc. Dana Hendrychová, Václav Mensa, Barbora Pátková.

oba

Page 5 of 33« First...«34567»102030...Last »