Najdete nás na:

Studijní stipendia na LS 2017 – nezisková organizace GFPS

Webmaster | October 5, 2016

stipendia-ls2017_1

Vyhláška VK: ZAPISOVÁNÍ ZNÁMEK DO INDEXU V ZASTOUPENÍ

Adam Horálek | September 27, 2016

Vážení studující,

vzhledem k rozšířené praxi nechávat si zapsat předměty bezdůvodně vedoucím katedry, vyhlašuji následující pravidla pro zápisy. Maximálně doporučuji, abyste si začali pečlivě hlídat zápisy do indexů u jednotlivých vyučujících. V opačném případě vám bude hrozit, že vám příslušné předměty nebudou uznány jako splněné.

Vedoucí katedry má právo, nikoliv však povinnost zapsat do indexu atestaci za členy katedry. Vedoucí katedry již NEBUDE zapisovat atestace do indexu za ostatní kolegy s výjimkou následujících situací:

  1. příslušný vyučující je dlouhodobě nemocný, na služební cestě či jinak nedostižný (zahraniční stáž. studijní volno, neplacené volno apod.). Dlouhodobou nepřítomností je myšlena nedostupnost alespoň 2 měsíce od splnění atestace.
  2. V případě urgentní události, jejíž akutnost není zaviněna studujícím – např. atestace je splněna na poslední termín, avšak vyučující je nedostupný pro zapsání známky a termín odevzdání indexu na studijní se neprodleně blíží.
  3. Student se prokazatelně snažil získat zápis atestace, avšak vždy neúspěšně (dokazování je na straně studenta)
  4. Po předchozí domluvě vedoucího katedry s vyučujícím, že za něj atestace z patřičných důvodů zapíše.

Připomínám, že studující mají povinnost:

  1. mít vždy index s sebou na zkoušce. Vyučující má právo odmítnout zkoušet studenta, který se neprokáže platným indexem (řádně vyplněným, s fotografií a patřičnými razítky univerzity)
  2. zajistit zapsání všech předmětů do indexu v daném semestru. Kromě zdůvodněných výjimek nemá ani vyučující povinnost zapisovat studentovi předměty z předcházejícího semestru či dokonce ak. roku. Bližší informace o termínech a povinnostech viz studijní a zkušební řád univerzity.
  3. student si nepředepisuje výsledky atestace do indexu (vyučující musí zapsat termín, známku i podpis)

UPOZORŇUJI, ŽE VZHLEDEM K ZABĚHNUTÉ PRAXI STUDENTŮ NEBUDOU TOLEROVÁNY VÝJIMKY Z VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL. V EXTRÉMNÍM PŘÍPADĚ TO MŮŽE ZNAMENAT NEUZNÁNÍ VŠECH NEZAPSANÝCH, ALE VYKONANÝCH PŘEDMĚTŮ, COŽ MŮŽE VÉST I K UKONČENÍ STUDIA PRO NEDOSTATEK KREDITŮ.

VEDOUCÍ KATEDRY ZAPISUJE POUZE V DOBĚ KONZULTAČNÍCH HODIN.

Přeji úspěšné studium
Adam Horálek

 

8. ročník mezinárodního festivalu antropologického filmu Antropofest

Webmaster | September 16, 2016

Pokud jste natočili nebo se spolupodíleli na snímku, který spadá do kategorie antropologický nebo etnologický a rádi byste jej prezentovali veřejnosti, máte v rámci Antropofestu jedinečnou příležitost.

Antropofest je volnou přehlídkou antropologického filmu, která je určena všem, kteří se o zmíněnou problematiku zajímají a chtěli by se se svým filmem této akce účastnit. Sedm uplynulých ročníků festivalu laické i odborné veřejnosti představilo přes 120 snímků z desítek zemí světa.
Festival je pevně ukotven ve středoevropském prostoru a spolupracuje s evropskými univerzitami a institucemi.

Následující ročník festivalu proběhne ve dnech 27.1.- 28.1. 2017 v Praze.

Pokud Vás nabídka oslovila, neváhejte a přihlašte svůj film buď elektronicky na internetových stránkách:

http://antropofest.cz/cs/11/registration

či je zasílejte poštou na níže uvedenou adresu do 31.10. 2016:

Antropofest
P.O. BOX 56
253 01, Hostivice
Česká republika

Více informací o programu a podmínkách účasti naleznete na internetových stránkách www.antropofest.cz

S jakýmikoli dotazy se neváhejte obracet na  e-mail: info@antropofest.cz nebo na Štěpánku Proučilovou na telefon: +420 606 170 922.

Antropologie a Etika – mezinárodní studentská vědecká konference

Webmaster | September 5, 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás upozornili na blížící se deadline 12. ročníku mezinárodní studentské vědecké konference AntropoWebu s názvem „Antropologie a Etika“.

Konference se uskuteční ve dnech 3.–4. 11. 2016 v Plzni, v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Mezní termín pro zaslání abstraktu příspěvku a přihlášky je stanoven na 15. září 2016. Přihlášení probíhá prostřednictvím formuláře ZDE

Další informace naleznete na  webových či facebookových stránkách.

V případě jakéhokoliv dotazu se, prosím, obracejte na adresu: v.korinkova@antropoweb.cz nebo redakce@antropoweb.cz.

Seznamovák sociální antropologie 2016

Webmaster | September 2, 2016

Vítáme nové spolužáky sociální antropologie!

Seznamovák sociální antropologie patří k jedné z tradic naší katedry. Máte skvělou příležitost strávit dva dny plné zážitků. Na programu bude seznámení s oborem, technickou stránkou studia, seznámíte se s Vašimi budoucími spolužáky z ročníku a také staršími spolužáky a učiteli, všichni se s vámi rádi podělíme o zkušenosti a tipy pro studium sociální antropologie. Vřele seznamovák doporučuji, sami víme jak chaotické byly začátky na vysoké, kde je všechno nové, na seznamováku se všechno potřebné dozvíte a také se budete moci na všechno zeptat. A v neposlední řadě si užijeme spoustu legrace přes den různými interaktivními hrami a večer společně na pivu!

Všechny potřebné informace najdeš v přiloženém dokumentu, hlásit se je možné do 7. září.  

Přihlásíte se jednoduše odpovědí na tento email ( st49087@student.upce.cz), stačí napsat JMÉNO, KONTAKTNÍ EMAIL, TEL. ČÍSLO, do předmětu uveďte: Seznamovák sociální antropologie 2016, a také zaplacením kurzovného – 450Kč (viz příloha)

 

Vaše případné dotazy rád zodpovím, kontakt: jméno: Tomáš Jirutka, email: st49087@student.upce.cz tel. číslo: +420 723 372 545

Kdy: 15.-16. září 2016

Kde: Kampus Univerzity Pardubice

Mějte se fajn,

Tomek Jirutka

Aktuální rozpis SZZk – srpen/září 2016

Webmaster | August 22, 2016

Aktualizovaný seznam studentů – vedoucí a oponenti – SZZk srpen 2016

Webmaster | July 18, 2016

Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování hledá odborníky na vzdělávání

Webmaster | July 14, 2016

Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) hledá
odborníky na vzdělávání na obsazení tří pozic v rámci realizace
šestiletého individuálního projektu systémového „Inkluzivní a kvalitní
vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2016 – 30. 4. 2022
Nástupní plat: 30-34 tis.
Místo realizace: celá ČR, místo výkonu Praha s cestami do regionů

Popis činnosti expertů:
– Zaměřují se na poradenství při přípravě Místních akčních plánů na
území obcí s rozšířenou působností, v jejichž katastru jsou sociálně
vyloučené lokality.
– Ve spolupráci s místní akční skupinou nebo obcí vyhodnocují potřeby
a navrhují opatření primárně v oblastech: čtenářská a matematická
gramotnost, inkluzivní opatření, polytechnické vzdělávání, rozvoj
kreativity, podnikavosti, sociálních a občanských kompetencí a to vše
jak ve formálním, tak v zájmovém a neformálním vzdělávání.
– Sledují priority a trendy ve vzdělávací politice ČR a zahraničí a
skrze MAP je adaptují do potřeb daného regionu.
Poskytují odborné poradenství a pomoc při realizaci aktivit MAP:
vzdělávací semináře, participativní metody zjišťování potřeb,
napojování na odborníky z NNO, NIDV a univerzit.
– Zprostředkovávají setkání s jinými realizátory MAP v regionu i v
rámci celé ČR pro vzájemné přenášení dobré praxe.
Poskytují zpětnou vazbu MŠMT a krajům o realizaci MAP a o
identifikovaných potřebách inkluzivních vzdělávacích politik. V určené
míře se účastní evaluačních aktivit projektu.
– Poskytují odbornou a metodickou podporu Konzultantům inkluzivního
vzdělávání v Regionálních centrech Praha, Ústí nad Labem a Ostrava.

Pokud Vás daná pozice zaujala a rádi byste se po dobu šesti let
podíleli na rozvoji proinkluzivní vzdělávací politiky v regionech po
celé ČR, zašlete nám vaše CV a krátký motivační dopis do 17. 7. 2016.
Více: www.socialni-zaclenovani.cz
V případě jakýchkoliv dotazů k pozici, náplni práce, pracovním
podmínkám atd., prosím neváhejte a obraťte se na Petra Čápa:
cap.petr@vlada.cz

Výzva pro zájemce o studium

Webmaster | June 27, 2016

Informace pro studenty jdoucí k SZZk v srpnu- září 2016

Webmaster | June 10, 2016
Page 4 of 33« First...«23456»102030...Last »