Najdete nás na:

Oznámení pro studenty prvního ročníku oboru Komunitní studia

Webmaster | October 2, 2008

Vážené studentky a vážení studenti oboru Komunitní studia, zveme vás na úvodní seznamovací schůzku, která se bude konat v úterý 7. 10. 2008 od 8:00 v místnosti EA 10029 (v rámci vaší přednášky Úvodu do sociologie). Na tomto setkání bychom se vám rádi představili a seznámili vás s organizací studia.

Nový obor KSV – Komunitní studia

Webmaster | September 1, 2008

1. 10. 2008 uvítáme v učebnách Filozofické fakulty Univerzity Pardubice první studenty nového studijního oboru KOMUNITNÍ STUDIA.

Studenty čeká tříleté bakalářské studium podle akreditovaného studijního plánu, který je profilován jednak na problematiku rozvoje lidských zdrojů a dále na práci s komunitami např. etnických menšin či sociálně slabých.

Studium bude podloženo základy humanitních a společenskovědních oborů, probírána a diskutována budou témata jako kvalita života, udržitelný rozvoj, ne/zaměstnanost, multikulturalismus či globalizace.

Velkým lákadlem pro studenty je bohatá a podporovaná nabídka možností zahraničních studijních mobilit. Pardubičtí studenti ocení i zázemí kompaktního univerzitního kampusu.

Přednáška dr. Scheffela – Domorodci Ati na souostroví Panay

Webmaster | April 15, 2008

Ve čtvrtek 24. 4. 2008 se od 14.00 do 16.00 (místnost R02038, Studentská 95) uskuteční mimořádná přednáška na téma Domorodci Ati na souostroví Panay (Filipíny): lovci a sběrači ve 21. století.

Přednášku povede profesor antropologie Dr. David Scheffel (Department of Sociology and Anthropology > Thompson Rivers University, Kamploops, BC, Canada).

PřednṚka shrnuje poznatky z výzkumné cesty v létě 2007 na ostrovech Panay, Guimaras a Boracay po stopách praobyvatelů tohoto filipínského souostroví, tzv. ‘Negritu’ Ati. I kdyžž je vššeobecně známé, žže tito lovci a sběrači se přizpůsobili ztrátě svých bývalých rozsáhlých území, jejich současný žživot není prozkoumaný. Hlavní důvod cesty byla otázka, do jaké míry tito domorodci pociťují dopad progresivního zákona o ochraně jejich území a způsobu žživota.

read more

Evropský den akcí proti rasismu

Webmaster | April 10, 2008

Kdy: úterý 22. 4. 2008, 11.00 – 18.00
Kde: Pardubice – veřejné prostranství před ZELENOU BRÁNOU

Hlavní organizátor: Informační středisko Evropské unie EUROPE DIRECT Pardubice

read more

Knižní novinka – Konflikt světů a svět konfliktů

Webmaster | January 16, 2008

Nakladatelství P3K vydalo novou knihu Konflikt světů a svět konfliktů (Střety idejí a zájmů v současném světě) od kolektivu autorů, mezi nimiž jsou též někteří současní i bývalí akademičtí pracovníci KSV FF UPa. read more

Stálá iberoamerikanistická konference – Pozvánka

Webmaster | November 20, 2007

KSV a Katedra cizích jazyků FF UPa zve na 7. zasedání Stálé iberoamerikanistické konference s tématem České stopy na Filipínách v 17. a 18. století. Zasedání se uskuteční v úterý 27. 11. 2007 od 17:30 v učebně EA 13 038. Přednášet bude Mgr. Ondřej Pokorný.

Prezentace aktivit KSV – 2007

Webmaster | November 9, 2007

Dne 20. listopadu 2007 proběhne Prezentace aktivit Katedry sociálních věd od 9:00 hod v aule A3. Více informací v příloze.

read more

Stálá iberoamerikanistická konference – Pozvánka

Webmaster | November 1, 2007

KSV a Katedra cizích jazyků FF UPa zve na 6. zasedání Stálé iberoamerikanistické konference s tématem Boh na strome – Maysky kozmologicky mytus. Zasedání se uskuteční v úterý 13. 11. 2007 od 17:30 v učebně EA 13 038. Přednášet bude doc. PhDr. Milan Kovac, CSc.

Festival Karneval rozmanitosti

Webmaster | October 20, 2007

Festival Karneval rozmanitosti se uskutečňuje v rámci projektu neziskové organizace Člověk v tísni Rovnost je cool! a vztahuje se k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny (ERRP). Hlavním cílem ERRP je širší osvětová kampaň a boj proti diskriminaci na základě šesti kritérií: pohlaví/ genderu, sexuální orientace, etnicity a původu, věku, zdravotního postižení, víry a náboženského vyznání. Na viditelné i „neviditelné“ formy těchto diskriminací v České republice i ve světě chce společnost Člověk v tísni poukázat prostřednictvím dokumentárních filmů, sociálních spotů, diskusí a dalších tematicky zaměřených doprovodných akcí.

read more

Stálá iberoamerikanistická konference – Pozvánka

Webmaster | October 19, 2007

KSV a Katedra cizích jazyků FF UPa zve na 5. zasedání Stálé iberoamerikanistické konference s tématem Knihy vyprávějí. Zasedání se uskuteční v úterý 30. 10. 2007 od 17:30 v učebně EA 13 038. Přednášet bude doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Page 34 of 35« First...102030«3132333435»