Najdete nás na:

STIPENDIJNÍ POBYTY V ČÍNĚ

Adam Horálek | February 15, 2017

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2017/2018.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 21. února 2017 do 15 hod na MŠMT.

Podrobnější informace  jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/nabidka-stipendijnich-pobytu-v-cine-nad-ramec-mezinarodni-smlouvy-6/

Vánoční posezení 2016

Michal Vondruška | February 8, 2017

„novinka“ (trochu se zpožděním)

foto: Lenka Jedličková

Adam Horálek | February 4, 2017

projekt Místa zblízka hledá nové kolegy a spolupracovníky do terénu. Projekt Místa zblízka je zaměřen na místní rozvoj vedený mezioborovou spoluprací a učící se komunitou. Bude realizován v periferních oblastech ČR s horší dopravní dostupností a nízkým pokrytím služeb, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností, závislostí na velkých centrech a s odlivem mladé populace do měst. Konkrétně bude realizován v oblastech: Ašsko, Sokolovsko, Lounsko a Podbořansko. Blíže viz níže:

Inzerát KK

NABÍDKA STIPENDIA

Adam Horálek | January 26, 2017

Honours bursaries available 2017

Two honours assistantship bursaries to the value of R20 000 are on offer for students who are interested in being part of an exciting interdisciplinary project based at Rhodes University.

 

Professor Michelle Cocks and Professor Charlie Shackleton are offering two honours assistantship bursaries to suitably qualified and motivated students for 2017 to support research projects on topics falling within their interdisciplinary project entitled: A place to belong: urban planning, housing and greening. The project aims to towards enhancing our understanding of meanings and experiences that urban residents attach to nature and green spaces. This research project forms part of a collaboration of researchers from the Biocultural Diversity Conservation Programme (BCDC) and SARChI Chair in ‘Interdisciplinary Science in Land & Natural Resource Use for Sustainable Livelihoods’ based at Rhodes University. This collaboration brings together an in-depth understanding of links between biodiversity and human well-being in the Eastern Cape with an urban planning and greening perspective. The research is facilitated by Professor Michelle Cocks (BCDC Research Program – Anthropology Department and Professor Charlie Shackleton (SARChI Chair – Environmental Science Department.

Our ongoing research has shown that many Xhosa speaking residents in the Eastern Cape have strong material and spiritual links to nature. Nature provides resources for utilitarian use, traditional customs, and rites and religious functions and contributes to a sense of personal well-being. Indeed, the benefits of nature experience to human well-being and quality of life is increasingly acknowledged locally and internationally. Yet during the last century most urbanisation processes in South Africa have resulted in reduced areas of green space and biodiversity, especially in the poorer township and RDP areas.

We suggest that urban development in South Africa undermines the cultural needs and contexts of most South African urban residents negatively affecting quality of life, identity and place making. The project therefore aims to investigate the multiple realities of urban dwellers’ worldviews, appreciation, needs and uses of urban greenspaces (in the broad sense) and elements therein. The proposed research will be undertaken in small/medium sized towns in the Eastern Cape.

To apply please send the following information to m.cocks@ru.ac.za:

 • 1-page motivation including your research interests
 • Your academic qualifications and results
 • CV
 • Two contactable references

Please contact Michelle Cocks (m.cocks@ru.ac.za) or Charlie Shackleton (c.shackleton@ru.ac.za) for more information and to discuss the application proces.

ANTROPOFEST – pozvánka

Adam Horálek | January 24, 2017

Srdečně Vás zveme na 8. ročník  Mezinárodního festivalu filmů s antropologickou tematikou Antropofest. Festival se uskuteční od 27.- 28.1. v Kině Pilotů v Praze (Donská 19, Praha 10 – Vršovice).

Festival v pátek 27. ledna zahájí aktuální snímek irácké antropoložky Lany Askari s názvem Bridge to Kobane. Film rozvíjí témata migrace, hranic a vyhlídek na budoucnost v období krize syrských Kurdů.
Ve světové premiéře uvede festival film českých tvůrců Iva Bystřičana a Michala Pavláska Masa, zachycující problematiku migrace a uprchlíků na pobřeží Peloponéského poloostrova. Páteční večer bude věnován diskusi s názvem Etnografie-film-dokumet. Moderátor debaty Michal Pavlásek se se svými hosty Ivo Bystřičanem a Jaroslavou Panákovou pokusí přiblížit specifika a pozadí vizuální antropologie a dokumentaristiky, artikulovat možné vzájemné zdroje inspirace a uvažovat možnosti a formy spolupráce.

Sobota 28. ledna přinese snímek ruských antropologů Jevgenije Aleksandrova a Eleny Danilko, kteří svůj film Haying time přijedou osobně představit. Snímek se věnuje starověrcům ze severního Uralu. Dalším snímkem, který osobně představí jeho autor, je Tama Guan – The Copper Village. Frode Storaas, norský antropolog, ve svém filmu mapuje fenomén těžby mědi v jedné z nepálských vesnic.
V posledním snímku sobotního večera Sacred Water, režiséra Oliviera Jourdaina, se diváci ponoří do současné Rwandy, která tím nejintimnějším způsobem znovuobjevuje své tradice: skrze ženskou rozkoš.
Sobotní panelová diskuse nese název Etno-film: Mezi tradicí a experimentem. Zahraniční hosté festivalu budou diskutovat o významu záchranné antropologie pro současný etnofilm, o specifičnosti „severské“ filmové školy a o přitažlivosti práce mimo zavedené hranice.

Agentura pro sociální začleňování – stáž

Michal Vondruška | January 16, 2017

Hledáte stáž? A znáte Agenturu pro sociální začleňování? 

Je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Od roku 2008 je aktivním vládním nástrojem pro podporu obcí v otázkách sociálního začleňování. Zaměřuje se na síťování místních aktérů, strategické plánování i projektové poradenství v oblasti sociální integrace. V rámci nového projektu zaměřeného na rozvoj inkluzivního vzdělávání pak Agentura podporuje obce se sociálně vyloučenými lokalitami v rozvoji kvalitního společného vzdělávání v místních školských zařízeních.

V současné době Agentura spolupracuje s 41 lokalitami v celé České republice. Hlavní sídlo má v centru Prahy, kde experti mimo jiné připravují metodické materiály či připomínkují zákonné normy.

 

 

Nabízíme vysokoškolákům krátkodobé i dlouhodobé odborné stáže i praxe:

 • spolupráce při expertních činnostech v 7 tematických oblastech (bezpečnost, bydlení, rodina a sociální služby, vzdělávání, zadluženost, zaměstnanost, zdraví)
 • spolupráce při výzkumných činnostech – terénní výzkum sociálního vyloučení
 • spolupráce v oblasti PR a komunikace
 • spolupráce s regionálními centry při intervenční činnosti v lokalitách
 • spolupráce v oblasti podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání na místní i národní úrovni
 • bakalářské, diplomové práce – zadání tématu, vedení, oponentura
 • praxi získanou u největšího odboru ÚV ČR

V případě zájmu o odbornou stáž/ praxi nám prosím pošlete na emailovou adresu asz.staze@vlada.cz strukturovaný životopis a vyplněný dotazník, který naleznete na webové stránce http://www.socialni-zaclenovani.cz/staze.

ROZPIS STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 31. 1. – 2. 2. 2017

Adam Horálek | January 16, 2017

Níže je přiložen finální rozpis státních závěrečných zkoušek. Prosím mějte na paměti, že každý student se musí dostavit minimálně 20 minut před stanoveným termínem a že KSV si vyhrazuje právo na případné změny dle aktuální situace.

Rozpis SZZk leden-únor 2017

CreArt Encounter “Understanding”

Michal Vondruška | January 3, 2017

Vážení, nepřehlédněte a nenechte si ujít:

dne 12.1.2017 od 10:00 do cca 22:00 se koná v Pardubicích zdarma zajímavá akce v angličtině nazvaná CreArt Encounter “Understanding” , na kterou spolek Offcity zve jak vyučující, tak studenty naší katedry.
více zde:
FB událost https://www.facebook.com/events/667726136736610/

Vstup je zdarma. Studentům, kteří se včas zaregistrují a pošlou krátký
motivační dopis, organizátoři slibují zajistit ubytování zdarma z 12. na 13.1.
Více informací podá Tereza Dvořáková  (produkční tým CreArt Encounteru “Understanding”
spolek Offcity , mobil 608 528 388, understanding-creart.org )

> Součástí programu budou WORKSHOPY, PŘEDNÁŠKY A DOPROVODNÝ
> UMĚLECKÝ PROGRAM.
>
> WORKSHOPY povedou Šárka Havlíčková (kulturní advokacie), Hana
> Vosmíková (komunikace v konfliktních situacích) a Fernanda Eugenio z
> Brazílie
> (participační koncept “Modus operandi”). Z důvodu omezené kapacity
> je nutné se na dílny registrovat prostřednictvím formuláře
> dostupného zde: http://understanding-creart.org/registration [1]
>
> Více informací o workshopech pak naleznete zde:
http://understanding-creart.org/workshops [2]
>
> VEČERNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (od 18:00 v Divadle 29) bude hostit
> české i zahraniční umělce a teoretiky, kteří na základě
> svých zkušeností představí např. jaká je úloha umění v době
> válečných konfliktů (Anya Medvedeva, Ukrajina) či při práci s
> uprchlíky (Oto Hudec, Daniela Krajčová, Slovensko) nebo s romskou
> komunitou (Małgorzata Mirga-Tas, Polsko). Prezentovány budou
> rovněž pozoruhodné sociálně-umělecké projekty (Případ pro
> sociálku, Univerzita Předlice, Horizont událostí), teoretický
> rámec tématu podá kurátor a kritik umění Jan Zálešák.
>
> Seznam všech přednášejích naleznete zde:
http://understanding-creart.org/lectures [3]
>
> Neméně zajímavý bude rovněž DOPROVODNÝ UMĚLECKÝ PROGRAM.
>
> V předvečer setkání bude zahájena výstava Black more White v
> Galerii města Pardubic a ve dnech 12.-14. ledna budete mít
> jedinečnou možnost prožít dialog beze slov prostřednictvím
> interaktivní vizuální instalace mexické umělkyně CRISTINY
> MALDONADO. Na její představení pro jednoho diváka je nutné se
> rovněž registrovat.
>
> Další informace naleznete opět na webu projektu:
http://understanding-creart.org/arts [4]
>
> Studentům, kteří se včas zaregistrují a pošlou krátký motivační dopis,
> zajistíme ubytování z
> 11.-12. ledna!

Links:
——
[1] http://understanding-creart.org/registration
[2] http://understanding-creart.org/workshops
[3] http://understanding-creart.org/lectures
[4] http://understanding-creart.org/arts

Přehled závěrečných prací s vedoucími a oponenty – SZZk leden/únor 2017

Michal Vondruška | January 2, 2017

Pokyny pro zadávání závěrečných prací pro studenty 2. ročníku bc. a 1. ročníku mgr. studia

Sekretariát KSV | December 20, 2016

Pokyny a harmonogram pro zadávání závěrečných prací Katedra sociálních věd FF UPa

Vážení studující, zde naleznete postup, jak získat školitele a zadat téma BP / DP. Současně tyto pokyny stanovují harmonogram předpokládaného plnění jednotlivých etap vypracovávání závěrečných prací.

Pokyny pro zadávání závěrečných prací

K získání tématu, požadavků na vypracování a vedoucího práce jste povinni podniknout tyto kroky:

 1. Získání a zaregistrování obecného tématu závěrečné práce. Studující mají možnost zvolit a registrovat si téma závěrečných prací těmito způsoby:
 2. Registrací tzv. vypsaného tématu u příslušného školitele v univerzitním systému IS/STAG. Nejprve projděte nabídku témat, jež jsou vypsána jednotlivými vyučujícími. Naleznete-li obecné téma, které vás zaujme a je volné, můžete si ho v systému zaregistrovat. Na jedno téma se vždy může přihlásit jeden student.
 3. je-li téma, o které máte zájem již obsazeno, je možné požádat během konzultačních hodin příslušného pedagoga o nové vypsání tématu. Bude-li váš požadavek vyučujícím uznán za relevantní z hlediska kapacity studentů a počtů studujících pracujících na daném tématu, bude žádosti vyhověno.
 4. Návrhem vlastního tématu: osobním dojednáním s konkrétním školitelem. Studující navrhuje případnému školiteli téma, které odpovídá jeho specializaci. Doporučuje se volit téma s ohledem na možné individuální předpoklady k výzkumu specifického prostředí či tématu. V případě, že je vyučující shledá návrh relevantní, provede se studujícím individuální registraci obecného tématu do systému.

 

 • Tento krok končí v momentu, kdy má studující dokončenou registraci školitele a tématu zaregistrováno v  IS/STAG - do konce ledna.

 

 1. Studující je povinen konzultovat téma se zvoleným školitelem z hlediska teoretického uchopení, metod a zásad pro vypracování (březen) a vyplnit podklad pro zadání kvalifikační práce v sekci IS/STAG moje studium podle pokynů konzultanta. V případě diplomových prací vypracuje též záměr výzkumu v rozsahu 2 normostran (doporučeno splnit v první polovině dubna)
 2. Studující je povinen vytisknout znění podkladu pro zadání závěrečné práce, tak jak byl schválen konzultantem. Ten svým podpisem na tento dokument potvrzuje souhlas s tématem, vedením závěrečné práce a se zásadami pro vypracování.

 

 • Tento krok končí v momentu, kdy studující odevzdá podepsaný podklad pro zadání závěrečné práce do rukou sekretariátu katedry, a to nejpozději do posledního prac. dne měsíce března.

 

 • Pokud během vypracovávání závěrečné práce vznikne nutnost změnit školitele nebo téma práce, pak student vyplní standardní žádost, ve které uvede jak původní znění tématu a jméno školitele, tak nový název tématu s uvedením školitele, který v žádosti potvrdí souhlas podpisem. K žádosti musí být přiloženo jak původní znění podkladu pro zadání, tak nově vyplněný podklad. Student tak musí učinit bezodkladně, jakmile dojde k potřebě změny tématu či školitele.

Aktualizováno 14. 12. 2016                                                                         M. Zákoutská, sekretariát KSV

Page 3 of 34«12345»102030...Last »