Najdete nás na:

Nové číslo sociologického časopisu 1/2013

Webmaster | April 11, 2013

Sociologický ústav AV ČR přichází s dalším číslem Sociologického časopisuI tentokrát je jeho obsah naplněn zajímavými tématy: vedle problematiky přístupu k městskému veřejnému prostoru, reintegrace bezdomovců nebo situace homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách, je první letošní vydání zaměřené na postavu Pierra  Bourdieu: vedle textu Terezy Hyánkové o Bourdieum a Kabylech je to zejména Bourdieuho text Chvála sociologie a překlad Wacquantovy Případové studie vědeckého svěcení – o předávání nejvyššího francouzského vědeckého ocenění Pierrovi Bourdieu v roce 1993 (a Wacquantovo pojednání o Pierrovi jste četli?). Pozornosti by ale neměl uniknout ani text Miloslava Petruska věnovaný ,,outsiderům” politické sociologie, mezi které vybral Moscu a Michelse. SOÚ tak opět potvrzuje, že má-li některé české periodikum smysl, je to právě Sociologický časopis.

read more

Pracovní nabídka – Sociální pracovník/ pracovnice

Webmaster | April 10, 2013

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) hledá sociálního pracovníka/pracovnici pro práci se žadateli o udělení mezinárodní ochrany na úvazek 0,75. Náplní práce bude rozběhnutí projektu zaměřeného na zaměstnanost žadatelů o mezinárodní ochranu a následně individuální práce se žadateli o mezinárodní ochranu žijícími v městě Kostelec nad Orlicí.

read more

Výstava Praga – Haiti

Webmaster | April 9, 2013

Zveme studenty KSV na vernisáž výstavy Praga – Haiti, která se uskuteční 16. dubna 2013 v prostorách Galerie města Pardubic od 16 hodin. Výstava je součástí 4. ročníku Multikulturního týdne, který se koná od 17. 5. do 24. 5. 2013 na mnoha místech v Pardubicích.

read more

Rock the Night

Webmaster | April 7, 2013

Letní semestr letos přeje kultuře. Důkazem je koncert Rock the Night, který je po Studentské párty XVI. už 2. koncertem v letošním semestru, který pořádají a do kterého se aktivně zapojí studenti KSV.

read more

Volby do Akademického senátu Fakulty filozofické UPa

Webmaster | April 4, 2013

Vážení členové akademické obce Fakulty filozofické, dovolujeme si Vás vyzvat k aktivní účasti na volbách do senátu naší fakulty. Máte možnost sami kandidovat (buď do komory akademických pracovníků, nebo do komory studentské), dále navrhovat kandidáty, anebo alespoň volit řádně navržené kandidáty.
read more

Pracovní nabídka – lektor/ka programů prevence rizikového chování na základních školách

Webmaster | March 30, 2013

Centrum primární prevence Semiramis o.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Lektor/ka programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje.

read more

Soutěž o nejlepší projekt diplomové práce

Webmaster | March 26, 2013

Fakulta filozofická vyhlašuje soutěž o nejlepší projekt diplomové práce pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří plánují ukončení bakalářského studia v roce 2013. Vítězné práce v každém oboru budou oceněny. Informace o oborech, projektu a vyhodnocení naleznete zde.

Jezuité z České provincie v Mexiku v 17. a 18. století

Webmaster | March 24, 2013

V rámci  série přednášek Science Café Pardubice proběhne 26. března v Klubu 29 přednáška “Jezuité z České provincie v Mexiku v 17. a 18. století”, jehož hostem bude doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. Pořadateli jsou studenti Univerzity Pardubice, která je řešitelem projektu. Vstup je volný.

read more

Jeden svět 2013 v Pardubicích

Webmaster | March 14, 2013

Jeden svět pokračuje ve více jak 40 městech a mezi nimi jsou i Pardubice. Od 19. do 22. března proběhne dokumentární festival v Divadle 29 (Svaté Anežky 29, Pardubice). V Pardubicích se představí 16 dokumentárních filmů, od 18. hodin proběhnou i tematické debaty s pozvanými hosty. V dopoledních hodinách se uskuteční speciální projekce pro žáky a studenty pardubických škol. Během celého festivalu jsou nachystány i speciální doprovodné výstavy a akce.

read more

Souhrné informace ke státnicím a odevzdání prací

Webmaster | March 6, 2013

Studenti jdoucí ke státnicím,

1) Vyzvedněte si na sekretariátu katedry své zadání práce,
2) Zapište se včas na termín DIPR a BCPR 29. 3.
3) Odevzdejte závěrečnou práci na sekretariát dne 29. 3.

K bodu 1) a 2 ) splnění zápočtu, je podmíněno, odevzdáním práce na sekretariát 1x pevná vazba,2x kroužková (1 kroužková vazba vám bude po státnicích vrácena zpět), nahráním práce v pdf. do STAGU se správným pojmenování, vložením údajů ANOTACE, KLÍČOVÁ SLOVA v ČJ a AJ.

read more

Page 20 of 34« First...10«1819202122»30...Last »