Najdete nás na:

Stipendia na University of Sydney

Webmaster | May 24, 2016

University of Sydney v současné době vyhlásila nabídku na 5 stipendií , určených českým a polským studentům, zejména v případě oborů s technickým zaměřením (ale ani ostatní obory nejsou a priori vyloučeny). V současné době probíhá “mapování zájmu”, po následné registraci potenciálních stipendistů proběhne informativní online seminář s vedoucím projektu z University of Sydney. Na základě tohoto semináře pak budou moci kandidáti podat přihlášku, kterou University of Sydney vyhodnotí. Udělené stipendium bude pokrývat veškeré studijní a životní náklady, a to po dobu až 3 roky, podle průběžně dosažených výsledků. Případní zájemci nechť se obrátí na ORMV, jehož prostřednictvím budou vedeny další kroky. Časové omezení zatím není upřesněno, ale lze předpokládat, že o stipendium tohoto typu bude velký zájem. Nástupní termíny, které vypisuje University of Sydney, jsou poměrně flexibilní, nejdříve ale v červenci 2016.

Aktualizovaný rozpis SZZk – květen/červen 2016

Webmaster | May 23, 2016

Souhrnné informace ke státnicím

Webmaster | May 20, 2016

V rubrice Státnice byly doplněny informace k průběhu SZZk.

Týdenní studentský mezioborový festival Oživme Prameny

Webmaster | May 11, 2016

Řada kulturních akcí v místech, která kdysi žila a dnes jen leží zapomenutá uprostřed nádherné přírody Slavkovského lesa. Pojďte oživit Prameny, pojďte si užít týden plný života! Ukáže Prameny v jiném světle. Za pomoci KULTURY oživíme zaniklá a zajímavá místa. SOCHAŘI budou vytvářet nová místa zastavení a cíle cest. Studenti ARCHITEKTURY a KRAJINÁŘI budou přemýšlet, jak se postavit k místům, která jsou důležitá pro běžný chod obce, ale dnes jsou zcela rozvrácená. Studenti ANTROPOLOGIE budou hledat a zkoumat, budou mluvit s místnimi lidmi a nacházet jejich vztah k místu.

Vše bude veřejné – divadelní představení, přednášky, performance a další! Každý den budeme o všem společně debatovat, předávat si zkušenosti a bavit se. Z každého oboru pozveme také odborníky a nadšence, kteří se s námi podělí o své znalosti. Na závěr proběhne velká prezentace výstupů a shrnutí celého týdne.

Obec Prameny si prošla po roce 1945 nelehkým vývojem – odsun původního německy mluvicího obyvatelstva a následné působení československé armády v oblasti znamenal jak zánik všech vazeb a tradic, tak i naprostý rozvrat urbanistické struktury místa. Po roce 1990 byla snaha obec oživit. Velkolepé plány vedení obce však vedly ještě do větších problémů. Nevydařeným projektem na stáčení minerální vody se obec dostala do obrovských dluhů, ze kterých se sama není dodnes schopna vymanit.

K dnešnímu dni je veškerý obecní majetek v exekuci či již rozprodán. Dluh postupně skupuje ruský investor. Ten si tak nepřímo kupuje celou vesnici.

Volby do Akademického senátu FF UPa 2016

Webmaster | April 19, 2016

Hlas v Akademických volbách můžete dát i učitelům a studentům z KSV: PhDr. Hana Synková, Ph.D., Mgr. Lada Viková, Bc. Dana Hendrychová, Václav Mensa, Barbora Pátková.

oba

Volby do Akademického senátu FF UPa 2016 – kandidátní listina

Webmaster | April 15, 2016

Komora akademických pracovníků:

PhDr. Jan Čapek, Ph.D. (Katedra cizích jazyků)
Mgr. Zuzana Černá, Ph.D. (Katedra religionistiky)
Mgr. Lucie Hájková (Katedra věd o výchově)
Mgr. Martina Halířová, Ph.D. (Ústav historických věd)
Doc. Tomáš Jiránek, Ph.D. (Ústav historických věd)
Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D. (Katedra religionistiky)
Doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Ústav historických věd)
Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D. (Katedra filosofie)
Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. (Ústav historických věd)
Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D. (Ústav historických věd)
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M.Litt. (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. (Katedra filosofie)
Mgr. Jiří Studený, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky)
PhDr. Hana Synková, Ph.D. (Katedra sociálních věd)
Mgr. Lada Viková (Katedra sociálních věd)

Komora studentů:

Bc. Dana Hendrychová (Katedra sociálních věd – studentka magisterského studia)
Mgr. Vojtěch Janů (Katedra filosofie – interní doktorand)
Václav Mensa (Katedra sociálních věd – student bakalářského studia)
Bc. Michaela Mužíková (Katedra religionistiky – studentka magisterského studia)
Mgr. Marcel Palatáš (Katedra religionistiky – interní doktorand)
Barbora Pátková (Katedra sociálních věd – studentka bakalářského studia)
Mgr. Karel Pikeš (Katedra religionistiky – interní doktorand)
Synková Natálie (Katedra věd o výchově – studentka bakalářského studia)
Mgr. Jiří Valový (Ústav historických věd – interní doktorand)

Volby proběhnou:

Út 26. dubna 2016, 8:30 – 15:00 hod., budova EA, 12. patro, děkanát, místnost 12027
St 27. dubna 2016, 8:30 – 15:00 hod., budova EA, 12. patro, děkanát, místnost 12027

Představení kandidátů (nepovinné):

Úterý 19. dubna 2016, 11:45 – 12:45 hod., budova EA, videomístnost 13038

Za volební komisi Mgr. Filip Grygar, Ph.D.

15. dubna 2016

Mezinárodní perspektivy současného terénního výzkumu

Webmaster | April 15, 2016

KULATÝ STŮL 2016FINAL-001

Seznam studentů – SZZk – květen – červen 2016 vč. vedoucích a přidělených oponentů

NĚMECKO – stipendium organizace GFPS na zimní semestr 2016/17

Webmaster | April 10, 2016

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

Exchange program – Taiwan 2016

Webmaster | April 8, 2016

Explore Taiwan through Exchange

 


V případě zájmu kontaktujte PhDr. Adama Horálka, Ph.D.

Page 10 of 37« First...«89101112»2030...Last »