Najdete nás na:

Fotogalerie: Ukradený meloun na Zámku Pardubice

Webmaster | December 19th, 2013

Fotogalerie z divadelního představení Ukradený meloun, který sehráli studenti Univerzity Pardubice.

O hře Ukradený meloun

Charakteristickým rysem kubánského lidového vyprávění s vtipným obsahem, dnes bychom řekli anekdoty, je specifický typ humoru, který vznikl splynutím několika hlavních proudů – afrického, evropského a nakonec i asijského (díky čínským přistěhovalcům v 19. století).

Jako u všech podobných folklórních útvarů je příznačná i jeho životnost v současnosti. Je totiž tradováno až do dnešní doby. Svědčí o tom nejen sbírky kubánského básníka a spisovatele Samuela Feijóoa (1914-1992), z nichž byl převážně pořízen náš výběr, ale i skutečnost, že řadu dalších textů jsem získal vlastním terénním výzkumem ještě v letech 1980 a 1983.

Tento velmi živý narativní žánr kritizuje – stejně jako je tomu i u jiných kultur – lidské nešvary – lakotu, hloupost, závist apod.

Značně rozšířené jsou na Kubě též povídačky o Bacallaovi (postava podobná evropskému Enšpíglovi) a prášilovské historky.

Kubánské lidové anekdoty jsou významnou, i když prozatím stále patrně ještě nejméně prozkoumanou součástí kubánské lidové kultury. Jsou pochopitelně jiné než ty naše (i když nějaké styčné body by se jistě našly), často jsou drsné, tak jako byl (a dodnes je) drsný život tohoto obdivuhodného lidu – veselého, přátelského – nesmírně vstřícného k cizincům.

Humor “Perly Antil” představují cenné svědectví plodné kulturní výměny mezi jednotlivými komponenty kubánského národa (africkým, evropským a asijským), pozoruhodnou syntézu, jejíž proces není dosud zcela uzavřen.