Najdete nás na:
 Tereza Hyánková

Kontakt

 • tereza.hyankova (at) upce.cz
 • +420 46 6 0 36 630
 • Kancelář: KG 08 018

Tereza Hyánková

Vzdělání

 • 2009: PhDr. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2009: PhD. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dizertační práce: Změny a kontinuita osobních identit kabylských imigrantů v České republice
 • 2004: Mgr. Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 1992 – 1996: Akademické gymnázium Štěpánská v Praze 1 ve třídě s rozšířenou výukou německého jazyka

Akademická činnost

 • 2009/2010: přednášející na Katedře antropologie Bryn Mawr College, PA, USA
 • od 2009: odborná asistentka na Katedře sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
 • 2005 – 2009: asistentka na Katedře sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
 • 2004/2005: externistka na Katedře sociálních věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice

Granty a stipendia

 • 2011 – 2013: postdoktorandský grant Z Alžírska do budoucnosti: Kabylská imigrace v České republice z transnacionální perspektivy, Grantová agentura České republiky (GAČR)
 • 2004/2005: roční doktorandské stipendium: Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES)
 • 2002/2003: stipendium vlády Francouzské republiky: studijní stáž na Katedře etnologie, Université de Provence, Aix-Marseille I, Francie

Další odborné zkušenosti

 • 2005: součást výzkumného týmu Etnologického ústavu AV ČR realizující pro Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR výzkum Integrace azylantů a efektivita státního integračního programu

 

Stáže jako hostující přednášející

 • 2010: Letní antropologická škola, “Islam, modernité et expressions nationales”, Irrissary, Francie
 • 2009: přednášková stáž na Katedře antropologie Université Victor Segalen Bordeaux 2, Francie, Sokrates/Erasmus
 • 2007: přednášková stáž na Katedře antropologie Université Victor Segalen Bordeaux 2, Francie, Sokrates/Erasmus

 

Konference a sympozia

 

 • 2010 AAA Annual Meeting, New Orleans, LA (USA), příspěvek “Muslims in the Modern Sense”: Kabyles Negotiating Religious Identity in the Czech Republic (představeno in absentia)
 • 2010 EASA Biennial Conference, Maynooth (Irsko), příspěvek From Algeria to the Future: Aspirations of Kabyle Immigrants to the Czech Republic
 • 2007: Collogue International En Hommage a Abdelmalek Sayad, L´émigration / immigration. Anthropologie de l´absence. Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques, Alžír (Alžírsko), příspěvek L´immigration kabyle en République tcheque
 • 2006: II. Mezinárodní studentská konference Antropowebu, Plzeň, příspěvek Otázka identity u kabylských imigrantů v Praze
 • 2006: Mezinárodní konference „Rubikova kostka: Multikulturalita“, Magistrát hlavního města Prahy, Praha, příspěvek Integrace Kabylů v České republice
 • 2006: Mezinárodní konference „Náboženství a politika“ pořádaná Katedrou filozofie a religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Pardubice, příspěvek Araboislamismus a otázka konstrukce alžírské národní identity
 • 2006: Mezinárodní konference „Reflection of Man“, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, příspěvek Identity of Kabyl Immigrants in Prague in Biographic Narrations
 • 2005: Gellnerovský seminář, Praha, přednáška Důvody emigrace a problém identity v biografiích kabylských imigrantů v Praze

Publikace

 • Hyánková, T: “Pelerinage pour la chance. L’immigration kabyle en République tcheque,” In: Chachoua, K. (ed.) Anthropologie de l’absence. Alger. (In press).
 • Hyánková, T: (Review) Goodman, J. E., Silverstein P. A. Bourdieu in Algeria: Colonial Politics, Ethnographic Practices, Theoretical Developments. In Český lid: Etnologický časopis 97/2010, 428-431.
 • Hyánková, T: “Alžírská emigrace do Francie – alžírská imigrace ve Francii”. In Skalník, P., Šavelková, L. (Eds.) Okno do antropologie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 175-191.
 • Hyánková, T: “Konstrukce alžírské národní identity. In Bubík, T. Prázný, A. (Eds.) Religionistické studie: Náboženství a politika. Praha: Pantheon, 2008, 97-106.
 • Hyánková, T: ”Anthropology in the Post-Socialist World. 3rd International Student Conference of AntropoWeb. 2.–3. listopadu 2007, Plzeň,” in Český lid: Etnologický časopis 95/1, 2008, 87-89.
 • Hyánková, T: „Identity of Kabyl Immigrants in Prague in Biographic Narrations“. In: Lorencová R., Speirs, J. (Eds.): Reflection of Man, Praha: Ermat, 2007, 68-78.
 • Hyánková, T: „Ke specifickým problémům migrace a identity Kabylů v Praze.“ In: Bittnerová D., Moravcová M. (Eds.): Etnické skupiny a česká společnost, Praha: Ermat, 2006, 141-167.
 • Hyánková, T: L´immigration des Kabyles d´Algérie en République tcheque, Étude du CEFRES No 6, Décembre 2005, 24 p.

Terénní výzkumy

 • 2007 Alžírsko (Alžír a Kabýlie: region Sidi Aich): Rodinné zázemí imigrantů žijících nyní v ČR, etnická identita, důvody k emigraci.
 • 2006 Moldávie (Cahulský region): Opakovaná etnografie Čechů v Moldávii: Etnická identita, důsledky zemědělských reforem na život ve vesnici.
 • 2005 Moldávie (Cahulský region): Opakovaná etnografie Čechů v Moldávii: Etnická identita, ekonomické zázemí, zemědělství.
 • 2004 Moldávie (Cahulský region): Etnická identita u Čechů v Moldávii.
 • 2003 Alžírsko (Kabýlie): Etnografie zaměřená na rodinné zázemí kabylských imigrantů žijících nyní v České republice.
 • 2002 – 2003 Francie (Aix-en-Provence, Marseille): Alžírští imigranti do Francie, otázka generací, etnická identita, gender.
 • od 2000 dosud: Přerušovaný terénní výzkum: Česká republika (Praha): Kabylská imigrace do České republiky.

Členství v odborných organizacích

 • od 2010 EASA (European Association of Social Anthropologists)
 • od 2010 CASA (Česká asociace pro sociální antropologii)
 • 2009 – 2010 AAA (American Anthropological Association)

Přednášky pro veřejnost

 • 2007: odborný komentář k filmu Exil, festival Colour Meeting, Polička
 • 2006: odborný komentář k filmu Ráj mě nemine, festival Jeden svět, Pardubice
 • 2005: přednáška Alžírští imigranti v České republice pro Křesťanskou akademii, Tachov
 • 2004: přednáška Berbeři v cyklu Národy bez států pro Multikulturní centrum, Praha

Jazykové znalosti

 • velmi dobrá komunikativní úroveň: francouzština, angličtina, němčina
 • mírně pokročilí: arabština, ruština
 • začátečník: taqbaylit, španělština