Najdete nás na:
 Petr Skalník

Kontakt

 • petr.skalnik (at) upce.cz

Petr Skalník

Petr Skalník v současnosti již není zaměstnancem KSV. Jeho (její) profil není nadále aktualizován.

Ukončené vzdělání

 • 1967: Leningradskij gosudarstvennyj universitet, vysokoškolská kvalifikace „orientalista-historik“ ve specializaci afrikanistika
 • 1968: Karlova univerzita, PhDr. (rigorózní zkoušky z afrikanistiky, sociologie a dějin filosofie)
 • 1973: Karlova univerzita, vysvědčení o ukončení vědecké výchovy (specializace kultura a společnost západní Afriky), 17 let nepřipuštěn k obhajobě z politických důvodů, vědecký titul CSc. udělen až v roce 1990
 • 1986: University of Cape Town, B.A.Honours, specialisace Political studies Africa

 

 

Současné pracovní zařazení

 • odborný asistent pro obor sociální antropologie na Katedře sociálních věd UP (od října 2000)
 • profesor nadzwyczajny, Katedra etnologii i antropologii kulturowej, Uniwersytet Wroclawski (od října 2005)

 

 

Předcházející pracovní zařazení

 • 1967 – 1973: vědecká výchova (aspirantura) a výuka sociální antropologie, Katedra věd o zemích Asie a Afriky, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze
 • 1969 – 1976: externí působení a od r. 1970 odborný pracovník – výzkumná činnost v Kabinetu etnológie a výuka obecné etnologie a sociální antropologie na Katedře etnografie a folkloristiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
 • 1976 – 1977: Senior Lecturer, Institute of Social Studies, The Hague, Nizozemsko
 • 1977 – 1983: Wetenschappelijk hoofdmedewerker, Instituut voor Culturele Antropologie, Universiteit Leiden, Nizozemsko
 • 1983 – 1992: Senior Lecturer in Social Anthropology, University of Cape Town, JAR
 • 1990 – 1999: odborný asistent, Katedra Blízkého Východu a Afriky FF UK v Praze (přerušeno na dobu výkonu funkce velvyslance ČSFR a ČR v Bejrútu, od prosince 1992 do prosince 1996)
 • 1999 – 2002: odborný asistent, Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze

 

 

Odborné pobyty v zahraničí

 • 1976: Nizozemsko, půlroční stipendium Nizozemské nadace pro čistý vědecký výzkum (Z.W.O.)
 • 1981: dva měsíce Cambridge (University of Cambridge, Department of Social Anthropology)
 • 1986: dva měsíce Paříž (College de France, Laboratoire d´anthropologie sociale)
 • 1991: jeden měsíc Paříž (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
 • 1992: dva měsíce Cambridge (University of Cambridge, Department of Social Anthropology)
 • 1999: jeden měsíc Paříž (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
 • 2001 – 2002: deset měsíců Wassenaar (fellow, Netherlands Institute of Advanced Study in Humanities and the Social Sciences)
 • 2003: tři týdny Bellagio, Itálie (Villa Serbelloni, Rockefeller Foundation)
 • od 1965: jednotlivé přednášky či série přednášek na pozvání univerzit a akademií v několika desítkách zemí
 • od 1964: aktivní účast na desítkách světových, mezinárodních a národních kongresů, konferencí a díle

 

 

Členství v mezinárodních organizacích a redakčních radách

 • člen řady domácích, zahraničních a mezinárodních organizací pro antropologii a etnologii
 • vice-prezident Mezinárodní unie antropologických a etnologických věd
 • člen redakčních rad a poradních orgánů časopisů Český lid, Social Evolution and History, Dialectical Anthropology, Focaal-European Journal of Anthropology, Ethno

 

 

Odborné zájmy

 • politická antropologie (stát, náčelnictví, moc, autorita, politická kultura, antropologie diplomacie)
 • antropologická metodologie a etika (zvláště terénní výzkum)
 • identita, etnicita, občanská společnost, národ, rasismus, Gellner
 • dějiny antropologické teorie (ve střední a východní Evropě, zvláště Malinowski, Sovětský svaz-Rusko, Československo-Česká republika-Slovensko)
 • antropologické video a fotografie

 

 

Jazykové znalosti

 • aktivně: AJ, ČJ, FJ, NJ, RJ, afrikánština, hauština, melanézská pidžin, nizozemština, polština, slovenština, španělština
 • pasívně: ostatní slovanské jazyky, dagbani, italština, libanonská arabština, lihirština, portugalština

 

 

Terénní výzkumy

 • 1966: Tuva, sovětská střední Asie (2 měsíce, archeologie, sbírání etnografických předmětů pro Náprstkovo muzeum)
 • 1967 a 1971: severní Osetie, Kavkaz, SSSR. (jeden měsíc, jeden týden, výzkum politických a náboženských aktivit v horské pospolitosti)
 • 1970 – 1976: Nižná Šuňava, Vyšná Šuňava, severní Slovensko (13 pobytů, celkem 6 měsíců, výzkum politické antropologie dvou sousedních obcí)
 • 1973: Tušetie, Kavkaz, Gruzínská SSR (jeden měsíc, studium etnických vztahů a přesídlení z hor do roviny)
 • 1978 – 2003: Nanun, Bimbilla a okolí, severní Ghana (deset pobytů, celkem 24 měsíců v terénu; studium role nanumbského náčelnictví v moderní Ghaně, nanumbsko-konkombský konflikt)
 • 1984 – 1989: Franschhoek, Kapská provincie, JAR (krátké pobyty, příprava výzkumu o měnícím se vztahu mezi [bílými] farmáři a [barevnými] zemědělskými dělníky v rámci programu rozvoje obce)
 • 1988: Lesotho, Mokhotlong District (dva krátké terénní pobyty v horách za účelem pořízení videoprogramu o terénním výzkumu a socioekonomických změnách)
 • 1988: Papua New Guinea (tři měsíce, průzkumná cesta do Rabaulu [nouzová sídliště], Lihir [projekt zlatého dolu], Madang [po stopách Miklucho-Maklaje], Sepik [Mead, Bateson] a Trobriandovy ostrovy [Malinowski], video záznamy)
 • 1989: Gobabis area, eastern Namibia (krátký průzkum Křováků žijících na farmách, misích a obecní půdě jiných etnik, video záznamy)
 • 1989 – dosud: Československo, od 1993 Česká republika a Slovensko (politická kultura, srovnání s Jižní Afrikou, Libanonem, Ghanou, Portugalskem, Papua Novou Guineou)
 • 1990: Lihir, New Ireland Province, Papua Nová Guinea (čtyři měsíce, studium lihirské společnosti před otevřením zlatého dolu)
 • 1991- dosud: Šuňava, severní Slovensko (dosud 6 kratších pobytů – pokračování studia společenských změn v podhorské vesnici)
 • 1992 – 1996: Libanon (velvyslanec ČSFR a ČR, diplomatický ‘terénní výzkum’ o přežití libanonského státu a antropologii diplomacie)
 • 2001 – dosud: Dolní Roveň, východní Čechy (2002-2004 dvouletý stacionární výzkum, před a po příležitostné kratší výzkumné pobyty, celková restudie obce)
 • 2002 – dosud: Faial, Azorské ostrovy, Portugalsko (zatím průzkumné pobyty na téma Co znamená Evropská unie pro Azořany?)
 • 2006 – dosud: Dobrzeń Wielki, slezské Polsko (restudie, jak se lokálně projevuje vstup do EU?)

 

 

Publikace

 • Publikační činnost od roku 1965. Od té doby vyšly desítky esejů, kapitol, studií, recenzí, encyklopedických článků a překladů, zejména v AJ, ČJ a řadě dalších jazyků.
Od roku 1978 editoval tyto odborné publikace >>

 

 • 1978 The Early State. The Hague-Paris-New York: Mouton. Co-editor with H.J.M.Claessen, contributor
 • 1981 The Study of the State. The Hague-Paris-New York: Mouton. Co-editor with H.J.M.Claessen, contributor
 • 1989 Outwitting the State. New Brunswick: Transaction. Editor, contributor
 • 1993 The Early Writings of Bronislaw Malinowski. Cambridge: Cambridge University Press. Co-editor with R.J.Thornton, contributor. 2.vydání 2006
 • 1999 Transition to Democracy: Czech Republic and South Africa Compared. Prague: Set Out. Editor, contributor
 • 2000 Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century: Voices from the Periphery. Volume 1 of Prague Studies in Sociocultural Anthropology. Prague: Set Out. Editor, contributor
 • 2001 Africa 2000. Forty years of African Studies in Prague. Prague: Set Out. Co-editor with L. Kropáček, contributor
 • 2002 A Post-Communist Millennium: The Struggles for Sociocultural Anthropology in Central and Eastern Europe. Volume 2 of Prague Studies in Sociocultural Anthropology. Prague: Set Out. Editor, contributor
 • 2004 Dolní Roveň: poločas výzkumu/Dolní Roveň: Research at Half-time. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Supplement 8. Pardubice: University of Pardubice. Editor, contributor
 • 2004 Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: Set Out. Editor, contributor
 • 2005 Sociální antropologie obce Dolní Roveň. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Supplement 14. Pardubice: University of Pardubice. Editor
 • 2005 Anthropology of Europe : Teaching and Research. Volume 3 of Prague Studies in Sociocultural Anthropology. Prague: Set Out. Editor, contributor
 • 2005 Studying Peoples in People’s Democracies: Socialist Era Anthropology in East-Central Europe.
  Volume 8 of Halle Studies in the Anthropology of Eurasia. Münster: LIT Verlag. Co-editor with C. Hann and M. Sárkány, contributor
 • 2006 The Early Writings of Bronislaw Malinowski. Cambridge: Cambridge University Press. Co-editor with R.J.Thornton, contributor. 2.vydání