Najdete nás na:
 Petr Pabian

Kontakt

 • c.a.t.o.s.u.m.an.tkec (at) gmail.com
 • +420 466 036 457
 • Kancelář: KG 08 013

Petr Pabian

Pedagogická a výzkumná praxe

 • 2008 – dosud: odborný asistent, Katedra sociálních věd, Filosofická fakulta Univerzity Pardubice
 • 2005 – 2009: výzkumný pracovník, Centrum pro studium vysokého školství

Vzdělání

 • 2005: ThD. historická teologie, Evangelická teologická fakulta University Karlovy
 • 2002: Mgr. historie a politologie, Filosofická fakulta University Karlovy

Studium v zahraničí

 • 2003 (ZS) – program “Bridging Gaps: contextual theology”, Amsterdam, Free University
 • 2000 (září) – letní škola “Political Self-Understanding of Christianity”, Oxford University
 • 2000 (LS) – Erasmus, obecné dějiny, University of Tampere

Zapojení do výzkumných projektů

 • 2011-2013 hlavní řešitel, „Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice“, standardní projekt GAČR (P404/11/0127)
 • 2007 – 2010 hlavní řešitel za ČR, mezinárodní projekt “Research in the non-university higher education sector in Europe” koordinovaného NIFU STEP (Oslo) a Universita della Svizzera italiana (Lugano)
 • 2006 – 2007 řešitel za ČR, mezinárodní projekt “Funding systems and their effects on higher education systems” v rámci Programme on Institutional Management in Higher Education (IMHE), OECD

 

Další odborné působení

 • 2011-dosud expert v rámci projektu IPN „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ (MŠMT)
 • 2010-dosud expert v rámci projektu IPN „Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání“ (MŠMT)
 • 2007-dosud člen Consortium of Higher Education Researchers
 • 2007-dosud člen redakční rady, od 2010 redakčního kruhu, Aula: Revue pro vysokoškolskou a vědní politiku

Bibliografie (Vybrané publikace)

 • MINKSOVÁ, Lenka; ŠEBKOVÁ, Helena; PABIAN, Petr (eds.). Special Issue: Students in Higher Education Governance. Tertiary Education and Management. 2011, vol. 17, no. 3, ISSN 1358-3883.
 • PABIAN, Petr; ŠIMA, Karel; KYNČILOVÁ, Lucie. Humboldt goes to the labour market: how academic higher education fuels labour market success in the Czech Republic. Journal of Education and Work. 2011, vol. 24, nos. 1-2, ISSN 1363-9080, s. 95-118.
 • PRUDKÝ, Libor; PABIAN, Petr; ŠIMA, Karel. České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3009-7, s. 14-26, 60-84, 136-144, 146-148.
 • PABIAN, Petr. Czech Republic: Research required but not supported. In KYVIK, Svein and LEPORI, Benedetto (eds.). The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector: Striving for Differentiation. Dordrecht: Springer, 2010. ISBN 978-1-4020-9243-5, s. 115-134.
 • HÜNDLOVÁ, Lucie; PROVÁZKOVÁ, Karla; PABIAN, Petr. Kdo vládne českým vysokým školám? Kvalitativní studie rozhodovacích mechanismů na dvou fakultách a jejich katedrách. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. 2010, vol. 18, no. 4, ISSN 1210-6658, s. 2-16.
 • PABIAN, Petr. Spor o Harryho Pottera aneb viditelné a veřejné náboženství. Dingir: religionistický časopis o současné náboženské scéně. 2010, vol. 13, no. 1, ISSN 1212-1371, s. 23-25.
 • PABIAN, Petr. Jsou Neslyšící kulturní menšinou? Info-Zpravodaj: magazín Informačního centra o hluchotě FRPSP. 2010, no. 1, s. 22-23.
 • PABIAN, Petr. Europeanisation of higher education governance in the post-communist context: the case of the Czech Republic. In AMARAL, Alberto; NEAVE, Guy; MAASSEN, Peter; MUSSELIN, Christine (eds.). European Integration and the Governance of Higher Education and research. Dordrecht: Springer, 2009. ISBN 978-1-4020-9504-7, s. 257-278.
 • PABIAN, Petr. ‘Bojovníci Kristovi, ne bídní zbabělci!’ : gender v katolické politické kultuře. In RANDÁK, Jan; KOURA, Petr (eds.). Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Brno: Doplněk, 2008. ISBN 978-80-7363-172-7, s. 116-122.
 • PABIAN, Petr. Od elitního přes masové k univerzálnímu terciárnímu vzdělávání: koncepce Martina Trowa. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. 2008, vol. 16, no. 2, ISSN 1210-6658, s. 31-40.
 • PABIAN, Petr. Inventing the Hussite Nation: Liberals, Catholics, and Protestants in Conflict over Czech National Identity. In HOLETON, David R. & DAVID, Zdeněk V. (eds.). The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 6. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. ISBN 80-86675-11-4, p. 275-282.
 • MELICHAR, Marek; PABIAN, Petr. Shifting peripheries: a state of the art report on the Czech academic profession. In LOCKE, William & TEICHLER, Ulrich (eds.). The Changing Conditions for Academic Work and Career in Select Countries. Kassel: INCHER – University of Kassel, 2007. ISBN 978-3-934377-55-4, s. 37-56.
 • PABIAN, Petr. Sekularisace: historie, současnost, hodnocení. In KITTA, Michal (ed.). Český atheismus: příčiny, klady a zápory. Benešov: EMAN, 2006. ISBN 80-86211-46-0, p. 8-21.
 • PABIAN, Petr. Katolické ghetto, nebo katolický národ? České katolické vlastenectví na konci 19. století. Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. 2005, no. 1-2, ISSN 1211-8109, s. 93-99.
 • PABIAN, Petr. Islam in Czech Travel Literature of the Nineteenth Century. In Luďa Klusáková (ed.). “We” and “the Others”: Modern European Societies in Search of Identity. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0786-7, s. 193-203.