Najdete nás na:
 Oldřich Kašpar

Kontakt

 • agg.otta.del.ji.k (at) gmail.com
 • +420 466 036 631
 • Kancelář: KG 07 018

Oldřich Kašpar

Vzdělání

 • PdF UP Olomouc, obor český jazyk dějepis, 1970
 • FF UP Olomouc, rigorosní řízení PhDr., 1975
 • FF UK Praha, obhajoba kandidátské dis. práce, 1978
 • FF UK Praha, habilitační řízení, doc., 1996
 • Academia Mexicana de la Historia, člen korespondent, 2000

 

Údaje o působení v zahraničí (za posledních pět let)

 • 10 – 12/2000: Universidad Autónoma de Baja California (México) – předná‘ková a badatelská činnost
 • 10/2003: Univerzita v Lublani – předná‘ková činnost
 • 10/2004: Universidad Autónoma de Hidalgo (México) – předná‘ková a badatelská činnost
 • 5/2005: Jagellonská univerzita v Krakově – předná‘ková a badatelská činnost
 • 4,7,10/2005: Biblioteca Nacional (Madrid) – badatelská činnost
 • 8/2005: Salcburk – badatelská činnost

 

Odborné zku‘šenosti

 • 1984 – 2005: hostující profesor na Universidad de la Habana (Kuba), Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Hidalgo (Mexiko); Univerzita v Lublani, Jagellonská univerzita v Krakově ad.
 • terénní výzkumy, badatelské pobyty a účast na mezinárodních kongresech (archívy, historické knihovny) na Kubě, v Mexiku, USA, Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku, Rusku, Slovensku, Polsku, Slovinsku ad.
 • člen redakční rady Encyklopedie českých dějin
 • člen redakční rady etnologického časopisu Český lid
 • člen redakční rady odborného časopisu Kámen
 • člen českého výboru Mezinárodní asociace etnologů a antropologů
 • předseda zku‘ební přijímací komise Ústavu etnologi FF UK
 • člen oborové rady Ústavu etnologie FF UK
 • držitel grantu GAČR – Bohemika ve ‘panělských a mexických fondech (2005-2007)

 

Přehled publikační činnosti za posledních pět let (stručný výběr)

Spoluautorství na monografii a monografie

 • Dějiny Mexika, Praha, NLN, 2000 (s Evou Mánkovou).
 • Toulky magickým světem Mexika, Praha, NLN, 2000.
 • Cuentos, mitos y leyendas del Mexico antiguo, México, Trillas, 2004.
 • Pád zlatých ří‘í, Pardubice, Kora, 2005.
 • Když staré knihy vyprávějí. Kulturně historické obrázky nejen z piaristické knihovny v Litomy‘li, Litomy‘l 2005.

Stati v odborných časopisech

 • Comenio y América Latina. in: La Educación Superior en el Proceso Histórico de México Tomo. III, Tijuana 2002, s. 35-40.
 • Fuentes para La Historia de los Descubrimientos Ultramarinos y la Conquista del Nuevo Mundo en los Fondos Históricos Checos, in: Ethnologia Polona 24, 2003, s. 99-116.
 • La Visión Checa del Nuevo Mundo en los Siglos XVI-XIX, in: Verba Hispanica XII, Ljubljana 2004, s. 59-68.
 • “Amerika” Jakuba Malého v kontextu formování českého povědomí o Novém světě, in: Studia Ethnologica XIII, 2005, s. 23-34.
 • Nový svět jako exotická kuriozita v české literatuře 16. století, in: Etnologie a kuriozity, Praha 2005, s. 66-90.
 • Počátky organizovaného studia etnografie a antropologie v Mexiku, in: Český lid 3, 2005, s. 243-258.

Recenze, zprávy apod.

 • Temas Hispanoamericannos en el anuario Eslovenio “Verba Hispanica”, in: Annals of the Náprstek Museum 25, 2004, s. 141-142.
 • Tema de Moctezuma en la opera Europea. Al Margen del libro El exotismo en la Ópera, de Miloslav Blahynka., in: Annals of the Náprstek Museum 25, 2004, s. 142-144.
 • Edice “Ethnos” nakladatelství Dauphin (2. část, s R. Hlú‘kem), in: KUDĚJ. Časopis pro kulturní dějiny 1-2, 2005, s. 214-217.
 • Výstava “Aztékové – La Conquista” v Náprstkově muzeu, in: Český lid 3, 2005, s. 322-323.
 • Stephen Greenblatt, Podivuhodná svědectví. Zázraky Nového světa (rec.), in: Český lid 3, 2005, s. 326-327.

Online Drugstore, without prescription cialis black, Free shipping,order dutas, Discount 10%, neurontin order online