Najdete nás na:
 Michal Trousil

Kontakt

 • michal.trousil (at) upce.cz
 • Kancelář: KG 07 013

Michal Trousil

Michal Trousil v současnosti již není zaměstnancem KSV. Jeho (její) profil není nadále aktualizován.

Vzdělání

 • 9/2005 – dosud: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Katedra sociální práce. Kombinovaná forma v doktorském studijním programu Sociální politika a sociální práce. Téma disertační práce: Úloha nevládních organizací; v procesu sociální práce s imigranty
 • 9/2003 – 5/2005: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Studijní obor: Politická a kulturní geografie. Způsob ukončení: státní magisterská zkouška, obhajoba diplomové práce na téma Sociálně-kulturní projevy patriotismu – případ města Hradce Králové. Získaný titul: Mgr.
 • 9/2000 – 5/2003: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav filosofie a společenských věd. Studijní obor: Politické vědy. Způsob ukončení: státní bakalářská zkouška, obhajoba bakalářské práce na téma Hans Jonas: Princip odpovědnosti. Získaný titul: Bc.
 • 9/1999 – 8/2000: Vyšší odborná škola v Pardubicích. Studijní obor: Sociální práce
 • 9/1994 – 8/1999: Střední odborné učiliště potravinářské, Smiřice nad Labem. Nástavbové studium: Podnikání v oborech obchodu a služeb (1997-1999), učební obor: Kuchař-číšník pro přípravu jídel (1994 – 1997)

Přehled dalššího vzdělání

 • 4/2000: RIAPS a REMEDIUM, Praha ve spolupráci s AD centrum Pardubice – základy teorie krizové intervence a techniky práce s klientem v krizi > Osvědčení o absolvování základního kurzu krizové intervence

Jazykové znalosti

 • Německý jazyk > středně pokročilý
 • Anglický jazyk > mírně pokročilý

Přehled praxe

 • od 10/2008: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra sociálních věd – asistent pro obor Komunitní studia
 • 9/2007 – dosud: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra rekreologie a cest. ruchu – odborný asistent I. stupně pro výuku geografických a kulturologických předmětů
 • 9/2006 – dosud: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Katedra sociálních věd – externí spolupracovník > vedení kurzů Základy sociologie II., Základy sociologie III. a Úvod do politická geografie
 • 9/2006 – 7/2007: Střední škola potravinářská, Smiřice – učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (občanská nauka, český jazyk, zeměpis, dějepis, psychologie, právo, společenská výchova)
 • 5/2006 – 6/2006: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odborný referent Odboru vnřjších vztahů Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • 10/2005 – 4/2006: Magistrát města Hradce Králové, Odbor strategie a rozvojových projektů města – odborný referent Odboru strategie a rozvojových projektů města Magistrátu města Hradce Králové
 • 9/2005 – 1/2006: Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Ústav filosofie, politických a společenských věd – externí spolupracovník > vedení kurzů Politická geografie I. (přednášky) a Dějiny Evropy 1789-1914 (semináře)
 • 2002 – dosud: Masarykova společnost, občanské sdružení, pobočka Hradec Králové – místopředseda pobočky v Hradci Králové (od 12/2005), člen celostátního výboru a šéfredaktor webových stránek; projektový manažer celoročního přednᚠkového cyklu v roce 2004 na téma “Otázka sociální – stále aktuální” a v roce 2006 na téma “Problematika vybraných etnických a národnostních menšin v kontextu evropanství”
 • 2/2000 – 5/2000: K- centrum pro uživatele drog, Pardubice – kontaktní pracovník (dobrovolná praxe při studiu)

 

Publikační činnost

Odborné články

 • Národ, nacionalismus a vlastenectví – hrozba či příležitost? In Sborník referátů z první doktorandské konference KRCR FIM UHK. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, ISBN 978-80-7041-0-430-9, s. 75-87
 • Úloha a úskalí sociální práce s imigranty. Sociální práce/Sociálna práca, č. 2, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, ISSN 1213-6204, s. 103-114
 • Rusko-čečenský konflikt – poslední koloniální válka? Prométheus, č. 25, Hradec Králové: Ústav filosofie, politických a společenských věd Pedagogická fakulty Univerzity Hradec Králové, 2004, ISSN 1211-8400, s. 74-85
 • Melkský proces. Prométheus, č. 23, Hradec Králové: Ústav filosofie a společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2003, ISSN 1211-8400, s. 66-72
 • Tělo odchází, duch žije dál (Pojetí demokracie u T.G. Masaryka). Prométheus, č. 22, Hradec Králové: Ústav filosofie a společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 2003, ISSN 1211-8400, s. 61-68
 • U nás má sociální struktura podobu hrušky. Rozhovor s prof. Janem Kellerem. Masarykův lid, č. 4/2003, Praha: Klub dr. Milady Horákové, prosinec 2004 (ISSN neuvedeno), s. 12-13

Ostatní

 • Přednášky o komunitní ekonomice. Listy Ostravské univerzity, č. 2/2006, Ostravská univerzita v Ostravě (ISSN neuvedeno), s. 5-6
 • Hradecké ekonomické dny 2006. Radnice (Informační zpravodaj Statutárního města Hradce Králové), č. 7/2006, Hradec Králové: Magistrát města Hradce Králové (ISSN neuvedeno), s. 2
 • Město podporuje publicitu podnikatelů a neziskového sektoru. Radnice (Informační zpravodaj Statutárního města Hradce Králové), č. 3/2006, Hradec Králové: Magistrát města Hradce Králové (ISSN neuvedeno), s. 1
 • Vzpomínka na TGM. Masarykův lid, č. 3/2004, Praha: Klub dr. Milady Horákové, září 2004 (ISSN neuvedeno), s. 17
 • Zpověď učně, který dostal rozum později. Hospodářské noviny, 31. 3. 2004
 • Z “neziskovek” do politiky. Občanské noviny, č. 8/2004, příloha Literárních novin, 16. 2. 2004, ISSN 1210-0021, s. 2
 • Dříve platilo, že slovo dělá muže. Rozhovor s historikem Jiřím Doležalem. Mladá fronta DNES, příloha Hradecký kraj, 4. 12. 2002
 • Černé na bílém. Hlas domova, č. 2/2002, Praskačka: Obecní úřad Praskačka, 2002 (ISSN neuvedeno), s. 17
 • K přímé volbě prezidenta. Hlas domova, č. 1/2002, Praskačka: Obecní úřad Praskačka, 2002 (ISSN neuvedeno), s. 14
 • Punc problémového státu. (K výročí Marshallova plánu) Hlas domova. č. 1/2002, Praskačka: Obecní úřad Praskačka, 2002 (ISSN neuvedeno), s. 16-17
 • Hvězdné nebe nad hlavou a mravní zákon ve mně. Hlas domova. č. 2/2001, Praskačka: Obecní úřad Praskačka, 2001 (ISSN neuvedeno), s. 18