Najdete nás na:
 Lívia Šavelková

Kontakt

  • livia.savelkova (at) upce.cz
  • +420 466 036 457
  • Kancelář: KG 08 013

Lívia Šavelková

Ukončené vzdělání

Ph.D., Ústav etnologie FF UK, 2007

PhDr., Ústav etnologie FF UK, 2003

Mgr., Ústav etnologie FF UK, 2002

Bc., Žurnalistika, FSV UK, 1998

 

Studium v zahraničí

2004 – 2005 – studium v rámci výměnného programu s FF UK, doktorský program, kulturní antropologie, Simon Fraser University (SFU), Kanada

2001 – studium v rámci výměnného programu s FF UK, magisterský program, kulturní antropologie, New York University (NYU), USA

Členství v odborných organizacích

IUAES (The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

CESH (European Committee for Sport History)

CASA –(Česká asociace pro sociální antropologii)

Syndikát novinářů ČR

 

Členství v redakčních radách

Biograf – časopis pro kvalitativní výzkum

Poselství světa v kruhu

 

Publikační činnost:

 

Monografie

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. Stvořitelova hra na cestě světem: Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace.1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. ISBN 978-80-7395-960-9. 178 s.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. Současní Irokézové: severoameričtí indiáni a utváření jejich identit. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 9788073953027. 238 s.

 

 

Filmy

 

Globální lakrosová vesnice/Global Lacrosse Village.Režie: Lívia Šavelková, Milan Durňak, GAČR, Univerzita Pardubice 2015, bilingvní (česko/anglický), 83 minut.

 

Lakros – To je způsob života./Lacrosse – It´s a Way of Life. Režie: Lívia Šavelková, Tomáš Petráň, Milan Durňak, Cinepoint 2014, bilingvní (česko/anglický), 63 minut. Dostupné na: http://ksv.upce.cz/veda-zabava/globalni-lakrosova-vesnice-global-lacrosse-village/

 

Kapitoly v knihách a ve sbornících, editorství sborníku

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „When the Creator´s “Game” Spreads to the World.“ In: Barbora PUTOVÁ (ed.). Identity, Tradition, and Revitalization of American Indian Cultures. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3562-0, s. 74-107.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Globalizace a původní, domorodí obyvatelé světa: Aneb etnicita, stát a mezinárodní organizace v kontextu utváření identity původních obyvatel světa.“ In: Jiří TOMEŠ, David FESTA, Josef NOVOTNÝ (edd.). Konflikt světů a svět konfliktů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K, 2007. ISBN 9788090358768, s. 208 – 237.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Pár slov úvodem – indiánská literatura a literatura o indiánech.“ In: Roman TADIČ. Cesty do posvátné hory: Šajenské mýty a jiné příběhy. 1. Praha: Volvox Globator, 2010. ISBN 978-80-7207-756-4, s. 9-10.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Lewis Henry Morgan and the Influence of His Relations with the Native Americans on his anthropology.“ In: Lukáš LENK, Michal SVOBODA (edd.). Anthropology of/in the Post-socialist World. Plzeň:LEDA, 2009. ISBN 978-80-7335-120-5,s. 179-197.

 

SKALNÍK, Petr, ŠAVELKOVÁ, Lívia (edd.). Okno do antropologie.1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-041-2, 346 s.

 

ŠAVELKOVÁ, L., „Současní Irokézové a jejich počet v kontextu americké a kanadské populace“, In: Petr SKALNÍK, Lívia ŠAVELKOVÁ (edd.). Okno do antropologie,Univerzita Pardubice, 2008, ISBN 978-80-7395-041-2, s. 207 – 222.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Původní/domorodí obyvatelé světa – problematika terminologie“. In: Ivo BUDIL, Tereza ZÍKOVÁ (edd.).  Antropologické sympozium VI,Plzeň: FF ZČU, 2008. ISBN 978-80-87094-11-2, s. 15-22.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „The Role of Residential Schools in the Conception of the North Native American Identities, with an Emphasis on the Iroquois (Haudenosaunee).“ In: Radmila LORENCOVÁ, Jennifer SPEIRS (edd.). Reflection of Man,Praha: ERMAT 2007, ISBN 978-80-903086-8-8, s. 97-106.

 

ŠAVELKOVÁ, L., „Internátní školy pro indiány – současná pojetí pro výzkum.“ In: Lukáš LENK, Michal SVOBODA (edd.). Veselé tropy.Praha: Antropoweb Produkty Dokořán 2007.ISBN 978-80-86569-88-8, s. 193-199.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. “Kdo jsou současní Irokézové.“ In: Lukáš LENK, Michal SVOBODA (edd.). Argonauti za obzorem západu. Plzeň:Dryada 2006. ISBN 80-903412-7-6, s. 156-165.

 

Odborné články:

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Cross-Cultural Filmmaking as a Process of Self-Reflection: Filming Native Americans within Central European Space’s Prevailing Imagery of the “Noble Savage“. Ethnologia Actualis, 2017, 17, 1, ISSN (Online) 1339-7877, s. 133–154. DOI: https://doi.org/10.1515/eas-2017-0012.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Indiáni, hraný film a kinematografie tzv. čtvrtého světa.“ The Journal of Culture, 2017, 6, 1, ISSN 1805-2866, s. 36-44.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Smíme vstoupit?“ Etika a proměny podoby výzkumu u severoamerických indiánů.“ Národopisný věstník/Bulletin d´Ethnologie,2014, 73, 2, ISSN 1211-8117, s. 31 – 47.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Indigenous Peoples – Creating new „Borderlines“?“, FIAR: The Journal of the International Association of Inter-American Research, 2011, 4, 2, ISSN 1867-1519, dostupné na: http://interamerica.de/volume-4-2/savelkova/

 

ŠAVELKOVÁ, L., „Církev, stát a politika asimilace vůči indiánům: internátní školy – převýchova indiánů“, Pantheon: Religionistické studieNáboženství a politika1, 2008, ISSN 1803-2443, s. 48-71.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Religiozita indiánů Severní Ameriky.“ Dingir: Religionistický časopis o současné náboženské scéně,2008, 11, 4, ISSN 1212-1371, s. 122-125, 141.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia, SCHIROVÁ, Klára. „Učitelé bez titulu“. Romano Džaniben : časopis romistických studií,2000, 7, 3, ISSN 1210-8545, s. 35-43.

 

Recenze a zprávy v odborných periodikách

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. 21. kongres Evropského výboru pro historii sportu (CESH), Český lid: Etnologický časopis, 2018, 105, 1. ISSN 0009-0794. s. 107 – 108.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. Hľadanie indiánskej Ameriky – druhý ročník mezinárodní amerikanistické konference, Český lid: Etnologický časopis, 2018, 105, 1. ISSN 0009-0794. s. 108 – 109.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. „Markéta Zandlová , Etnická mobilizace a politiky identit: Aromuni v Bulharsku. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2015, 343 s.“ Český lid: Etnologický časopis2016, 103, 4, ISSN 0009-0794, s. 676-679.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia. 36. ročník American Indian Workshopu – Knowledge and Self-Representation, Český lid: Etnologický časopis,2015, 102, 2. ISSN 0009-0794, s. 250 – 252.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia., 35. ročník American Indian Workshopu (AIW) – Communication is Key.ʼ Český lid: Etnologický časopis,2014, 101, 3, ISSN 0009-0794, s. 359 – 361.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia., „Konference Revitalizace, zachování a utváření kulturní identity nativních amerických indiánů“, Český lid: Etnologický časopis 2014, 101, 2, ISSN 0009-0794, s. 223-224.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia., – DURŇAK, M., „5. ročník festivalu antropologických filmů – Antropofest“, Národopisná revue24, 2014. 1, ISSN  0862-8351, s. 78- 79.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia., „Anthropology and the Concept of Racism in the Postcommunist Czech Republic“, in: Skalník, P. (ed.), Racism‘s Many Faces: Challenge to All Anthropologists and Ethnologists,Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005. s. 54-58.

 

ŠAVELKOVÁ, Lívia., „Myslet sociologicky“, Cargo2000, 2, 3-4, s. 258-259.