Najdete nás na:
PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.

Kontakt

 • livia.savelkova (at) upce.cz
 • +420 466 036 457
 • Kancelář: KG 08 013

Konzultace

 • LS 2018
  pondělí 13:45-14:45.

PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.

Dokončené vzdělání

 • Ph.D., Ústav etnologie FF UK, 2007
 • PhDr., Ústav etnologie FF UK, 2003
 • Mgr., Ústav etnologie FF UK, 2002
 • Bc., ŽŽurnalistika, FSV UK, 1998

 

Jazykové znalosti

 • angličtina, francouzšština

 

Členství v odborných organizacích

 • CASA – Česká asociace pro sociální antropologii
 • Syndikát novinářů ČR

 

Studium, pedagogická činnost a působení v oboru

 • 2006 – 2008: vedoucí Katedry sociálních věd FF Univerzity Pardubice
 • 2004 – 2005: postgraduální studium, kulturní antropologie, Simon Fraser University, Kanada
 • 2003 – 2004: zástupce vedoucího Katedry sociálních věd FHS Univerzity Pardubice
 • 2003: asistent, Katedra sociálních věd FHS Univerzity Pardubice
 • 2002 – 2007: doktorské studium, Ústav etnologie FF UK, státní doktorská zkouška složžena dne 13. 9. 2005
 • 1995 – 2002: magisterské studium etnologie, FF UK
 • 2001: magisterské studium, kulturní antropologie, New York University, USA
 • 1999: asistence při přípravě výstavy „Indiáni z Plání“, Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice pod Orebem
 • 1999: muzeologická praxe v Třebechovickém muzeu betlémů, Třebechovice pod Orebem
 • 1995 – 1998: bakalářské studium, žžurnalistika FSV UK

 

Zahraničí

 • 2005: Simon Fraser University, Kanada, Vancouver – Burnaby, přednáška – Romanies (Gypsies) During and after the Communist Regime in the Former Czechoslovakia
 • 2001: State University of New York, USA, Cortland, přednáška – The Roma in the Czech Republic

 

Účast na konferencích s příspěvkem

 • 2006: mezinárodní konference The Reflection of Man, Praha, 25.5., příspěvek: The role of residential schools in conception of the North Native American identities on an example of the Iroquois (Haudenosaunee) identity
 • 2006: mezinárodní konference Náboženství a politika, Pardubice, 3.10., příspěvek: Církev, stát a politika asimilace vůči indiánům: internátní školy
 • 2006: Mezinárodní studentská konference Antropowebu, Plzeň, 27.10., příspěvek: Internátní školy pro indiány – současná pojetí pro výzkum.
 • 2006: Rubikova kostka: Multikulturalita, Praha, 12.10., příspěvek: Problematika asimilace a integrace původních obyvatel Severní Ameriky
 • 2005: Inter-Congres of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Pardubice, příspěvek: Anthropology and the Concept of Racism in the Post-communist Czech Republic
 • 2005: Mezinárodní studentská konference Antropowebu, Plzeň, příspěvek” Kdo jsou současní Irokézové

 

Bibliografie

Odborná

2010
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. Pár slov úvodem – indiánská literatura a literatura o indiánech. In: TADIČ, Roman. Cesty do posvátné hory : Šajenské mýty a jiné příběhy. 1. vyd. Praha: VOLVOX GLOBATOR, 2010., s. 9-10. ISBN 978-80-7207-756-4
2008
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. Religiozita indiánů Severní Ameriky. Dingir : Religionistický časopis o současné nábožženské scéně. 2008, roč. 11, č. 4, s. 122-125.
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. Církev, stát a politika asimilace vůči indiánům: internátní školy. In: Pantheon.
2007
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. Původní, domorodí obyvatelé světa a globalizace aneb etnicita, stát a mezinárodní; organizace v kontextu utváření identity původních obyvatel světa. In: FESTA, David, NOVOTNÝ, Josef, TOMEŠ, Jiří. Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství P3K, 2007. s. 206 – 235. ISBN 978-80-90-3587-6-8.
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. The role of residential schools in conception of the North Native American identities on an example of the Iroquois (Haudenosaunee) identity. In: LORENCOVÁ, R. The Reflection of Man. ISBN 978-80-903086-8-8
2006
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. Kdo jsou současní Irokézové. In: LENK, Lukáš, SVOBODA, Michal. Argonauti za obzorem západu. 1. vyd. Plzeň: Dryada, 2006. s. 156-165. ISBN 80-903412-7-6.
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. Internátní školy pro indiány – současná pojetí pro výzkum. In: LENK, Lukáš, SVOBODA, Michal. Veselé tropy. 1. vyd. Praha: Antropoweb Produkty Dokořán, 2006. ISBN 978-80-86569-88-8.
2005
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. Anthropology and the Concept of Racism in the Postcommunist Czech Republic. In: SKALNÍK, P. (ed.). Racism‘s Many Faces: Challenge to All Anthropologists and Ethnologists. Pardubice: University Printer, 2005. s. 54-58.
2000
 • ŠŠAVELKOVÁ, L. Myslet sociologicky. Cargo 2000, vol. 2, no. 3-4, s. 258-259.
 • ŠŠAVELKOVÁ, L., SCHIROVÁ, K. Učitelé bez titulu. Romano Džžaniben. 2000, vol. 7, no.3, s. 35-43.