Najdete nás na:
 Jaroslav Paulovič

Kontakt

  • jaroslav.paulovic (at) upce.cz
  • +420 466 036 630
  • Kancelář: KG 08 018

Jaroslav Paulovič

Jaroslav Paulovič v současnosti již není zaměstnancem KSV. Jeho (její) profil není nadále aktualizován.

Životopisné údaje

  • V roce 1970 absolvoval na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy obor Vzdělávání dospělých se zaměřením na sociologii kultury, v roce 1984 složil rigorózní zkoušku z teorie kultury.
  • Pracoval v různých organizacích se zaměřením na aplikovanou sociologii v hospodářské a územní sféře. Vedle výzkumné činnosti se věnoval poradenství, lektorským a výcvikovým aktivitám orientovaným na problematiku řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností.
  • Na Katedru sociálních věd nastoupil na jaře 2003. Podílel se na přípravě nového studijního oboru Sociologie, kde v současnosti přednáší metody a techniky sociologického výzkumu, problematiku řízení lidských zdrojů, manažerských dovedností a řízení projektů.