Najdete nás na:
PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

Jana Jetmarová vystudovala etnologii na Ústavu etnologie FFUK, kde rovněž získala PhD. Tématem disertační práce byla socioprofesní skupina andských hudebníků v Evropě a Severní Americe. Dlouhodobě se zabývá problematikou indigenního obyvatelstva Latinské Ameriky: terénní výzkumy prováděla v Peru, Bolívii a v komunitě andských hudebníků v Evropě, USA a Kanadě.

V současné době řeší výzkumný grantový projekt, jehož předmětem jsou etnické procesy spjaté s vládou prvního indigenního prezidenta Bolívie Eva Moralese. Dominantním předmětem zájmu je politická antropologie, ale také problematika identity, zejména proces konstrukce moderní indigenní identity v zemích Latinské Ameriky. K zálibám patří antropologie náboženství, hloubání na interdisciplinárních pomezí oboru a hledání skulin v newtonovsko-karteziánském vědeckém paradigmatu.

Kontakt

 • jana.jetmarova (at) upce.cz
 • +420 466 036 457
 • Kancelář: KG 08 013

Konzultace

 • 2. 6. 15:30 – 17:00
  7. 6. 15:30 – 17:00
  20. 6. 15:30 – 17:00

Dokončené vzdělání

 • Ph.D., Ústav etnologie FF UK, 2006
 • PhDr., Ústav etnologie FF UK, 2006
 • Mgr., Ústav etnologie FF UK, 2001

Studium

 • 2002 – 2006: doktorské studium etnologie na Ústavu etnologie FF UK v Praze; téma obhájené disertační práce: Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe
 • 1996 – 2001: magisterské studium etnologie na Ústavu etnologie FF UK v Praze; téma obhájené diplomové práce: Andští hudebníci a andské hudební soubory v Evropě a v České republice
 • 1992 – 1996: Všeobecné gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

Jazykové znalosti

 • španělština, francouzština, angličtina

Pedagogická činnost

 • 2007 – současnost: Technická univerzita Liberec, Fakulta filozofická, odborný asistent, zaměření sociální antropologie
 • 2002 – 2008: Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, výuka španělského jazyka, francouzského jazyka a interkulturní komunikace

Zahraniční stáže

 • 2004 – Universidad Indoamericana, Ciudad de México, semestrální stáž

Terénní výzkum

 • červenec 2001 – srpen 2002: terénní výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků v USA a Kanadě
 • červenec – srpen 1998: terénní výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků na území Peru a Bolívie
 • 1996 – 2000: dlouhodobý terénní výzkum socioprofesní skupiny andských hudebníků v České republice a ve vybraných evropských zemích

Publikační činnost

 • Jetmarová, Jana: Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v České republice, In: Český lid r. 86/1999, č. 4, str. 325-334.
 • Jetmarová, Jana: Andští hudebníci a andské hudební soubory v Evropě a v České republice, diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2001.
 • Jetmarová, Jana: Andští hudebníci v Evropě a České republice, In: Hudební rozhledy, r. 55/2002, č. 2, str. 16-17.
 • Jetmarová, Jana: Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe, disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2006.

Recenze

 • Jetmarová, Jana: Oldřich Kašpar, Jezuité z české provincie v Mexiku, In: Český lid 88/2001, č. 1, str. 101-102.

Přednášková činnost

 • FFUK: Ústav etnologie, seminář Co všechno je etnologie?, přednáška Andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe, říjen 2006
 • Univerzita Pardubice: 4. zasedání Stálé iberoamerikanistické konference, přednáška Andští hudebníci v Česku, říjen 2007

Ostatní

 • výstava: Andští hudebníci v Evropě a v České republice, Severočeské muzeum v Liberci, květen 2000 – březen 2001
 • výstava: Hudba indiánů z And – hudebnost, umění i běžný život obyvatel horských oblastí Jižní Ameriky, Třebechovické muzeum betlémů, duben – červen 2001