Najdete nás na:
doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

Kontakt

 • hana.horakova (at) upce.cz
 • +420 466 036 240
 • Kancelář: KG 07 013

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. v současnosti již není zaměstnancem KSV. Jeho (její) profil není nadále aktualizován.

Vzdělání

 • 2000 – 2005: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, kombinovaná forma doktorského studia na Ústavu Blízkého východu a Afriky, 2005 titul Ph.D.
 • 2001 – 2005: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, sociální antropologie, 2005 titul Bakalář (Bc.)
 • 1990 -– 1994: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, anglistika a amerikanistika
 • 1979 –- 1984: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, Rj-Hv
 • 1984: titul Doktor pedagogiky (PaedDr.) na základě disertační práce Anticipace Hudebních mikrostruktur na PF UJEP Brno

Zaměstnání

 • od 2006 (vedlejší pracovní poměr): Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická Katedra sociálních věd – odborná asistentka, předměty: Teorie kultury ve společenských vědách, Kolonialismus a postkolonialismus, Antropologie cestovního ruchu, Antropologie subsaharské Afriky, Odborná angličtina pro antropology
 • od 1995 (hlavní pracovní poměr): Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra aplikované lingvistiky – odborná asistentka, předměty: Dějiny a kultura zemí britského impéria, Management cestovního ruchu, Obchodní angličtina, Odborná angličtina, Antropologie cestovního ruchu, Sociokulturní antropologie
 • 2004 -– 2005: Filozofická fakulta UK, Praha, Ústav Blízkého východu a Afriky; externí pedagog
 • 1994 -– 1997: Soukromá jazyková škola Lingua Trio, Hradec Králové; ředitelka, lektorka anglického jazyka
 • 1994 –- 1995: Střední škola strojní, Hradec Králové; pedagog, obor: anglický jazyk
 • 1991 –- 1994: Soukromá jazyková škola Jana, Hradec Králové; lektorka anglického jazyka
 • 1984 –- 1991: ONV Brno-venkov, ZŠ Židlochovice; učitelka

Členství v odborných organizacích

 • EASA – European Association of Social Anthropologists
 • SPA – Společnost přátel Afriky
 • Masarykova česká sociologická společnost – sekce sociální antropologie

Jazykové znalosti

 • angličtina, němčina, ruština, afrikánština, romština

Výběr publikační činnosti 2002-2007

 • Horáková, Hana (2007) Evropa a svět: nové výzvy pro antropologii Evropy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 43, No.1, str. 12 –14.
 • Horáková, Hana (2007) Udělení francouzského řádu rytíře Akademických palem doktorovi Skalníkovi. Zpravodaj University Pardubice: 48, prosinec 2006, str. 30.
 • Novotná, Hana (2007) The Role of the British Tradition in the Making of the New South African Culture, In M.N. Craith a U.Kockel (eds.), Cultural Heritages as Reflexive Traditions. Basingstoke, Hampshire: Palgrave MacMillan, str. 122 – 137.
 • Horáková Hana (2007) Národ, kultura a etnicita v postapartheidní Jižní Africe. Hradec Králové: Gaudeamus, 276 stran. ISBN 978-80-7041-836-9.
 • Horáková Hana (2006) Africká renesance: mýtus či realita? In Machalík, T. a Záhořík, J. (eds.). Viva Africa 2006. Sborník příspěvků z konference věnované Africe. Ústí nad Labem: Dryada, s. 113-128. ISBN 80-87025-00-8.
 • Horáková Hana (2006) The British Empire: Selected Chapters I. Hradec Králové: Gaudeamus, 184 stran. ISBN 80-7041-548-7.
 • Novotná Hana (2006) The Local and the Global: In Search of European Identity in the Czech Local Community. In sborník EASA06: Europe and the World. Bristol: University of Bristol.
 • Novotná Hana (2006) Dolní Roveň: Visual Ethnography and Interactive Narrative. Producentka etnografického dokumentu uvedeném v premiéře na mezinárodní konferenci EASA06: Europe and the World, Bristol. ISBN 80-7194-573-0.
 • Novotná Hana (2006) Minulost a přítomnost: subsaharská Afrika prizmatem západní kultury, In sborník Afrika od dob Holubových po dnešek. Holice: KD Holice, str. 15 – 18.
 • Novotná Hana (2006) An anthropologist´s view of filming in a local community. In sborník mezinárodní konference Hierarchy and Power in the History of Civilizations. Moskva: Center for Civilizational and reginal Studies of the Russian Academy of Science, Institute for African Studies of the RAS, str. 6. ISBN 5-201-04825-0.
 • Horáková Hana (2006) Terminological predicament in teaching and learning English for Tourism. In sborník mezinárodní konference Vědecký výzkum a výuka angličtiny. Hradec Králové: Gaudeamus, str. ISBN 80-7041-356-5.
 • Novotná, Hana, Červinková Hana and Agnieszka Zembrzuska (eds.) (2005) Socio-kulturní antropologie na střední škole očima polské a české mládeže. Wroclaw: Miedzynarodowy Institut Studiow nad Kultura i Edukacja.
 • Novotná Hana (2005) Plural Cities and Civic Ethnography: Teaching High-School Anthropology in Interactive Research Setting. In Novotná, Hana, Červinková Hana and Agnieszka Zembrzuska (eds.), Socio-kulturní antropologie na střední škole očima polské a české mládeže. Wroclaw: Miedzynarodowy Institut Studiow nad Kultura i Edukacja, str. 11 – 20.
 • Novotná, Hana (2005) Ethnography of Popular Culture: Problems of Method. In Petr Skalník (ed.), Anthropology of Europe: Teaching and Research. Prague Studies in Sociocultural Anthropology. Prague: SET OUT, str. 177 – 187. ISBN 80-86277-45-3
 • Novotná Hana (2005) Nonracialism and new forms of racism in the New South Africa. In Racism´s Many Faces: Challenge for All Anthropologists and Ethnologists. Book of abstracts: IUAES Inter-Congress 2005. Pardubice: Universita Pardubice, str. 45 – 51.
 • Novotná, Hana (2004). Afrikanerdom Under Threat: Contested Collective Identity within the New Political Dispensation in South Africa, In Face to Face. Connecting distance and proximity. Book of Abstracts: 8th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists. Vienna: University of Vienna, str. 38 – 39. ISBN 3-200-00180-1.
 • Novotná, Hana (2004). Globální versus lokální: podíl globální kultury na kultuře lokálního společenství, In Petr Skalník (ed.), Dolní Roveň: Poločas výzkumu. Pardubice: Scientific Papers of University of Pardubice. Series C. Supplement 8, str. 179 – 207. ISBN 80-7194-573-0.
 • Novotná, Hana (2004). Kulturní pluralismus v nové Jižní Africe, In Pavel Onderka (ed.), Afrika: dvojznačné jaro 1994. Praha: Aegyptus & Společnost přátel Afriky, str. 78 – 87. ISBN 80-903443-0-5.
 • Novotná, Hana a Petr Skalník (2003). Překlad publikace Ernesta Gellnera Nacionalismus, Brno: CDK, str. 11 – 132. ISBN 80-7325-023-3.
 • Novotná Hana (2002) Aktivní konstrukce poznání – kultura a etnicita jako sociální konstrukt. In Aktivní konstrukce poznání. Sborník konference. Ústí nad Labem: UJEP, str. 54 – 60. ISBN
 • Novotná Hana (2002) Kultura: Velik problem za družboslovje, Glasnik S.E.D. 42/3, str. 11 – 17. ISSN 0351-2908.
 • Novotná Hana (2002) Predicament of Culture in the New South Africa, In Engaging the World. Book of Abstracts: 7th Biennial Conference of the European Association of Social Anthropologists. Copenhagen: Institute of Anthropology and University of Copenhagen. 2002, str. 66. ISBN 87-89770-05-6.
 • Novotná Hana (2002) Problémy nové jihoafrické kultury. Sborník příspěvků z konference o Jižní Africe konané dne 22.2.2002. u příležitosti 155. výročí narození Dr. Emila Holuba. Holice: Kulturní dům města Holic, Společnost přátel Afriky Praha, Orientální ústav AV ČR, str. 23 – 26.
 • Novotná Hana (2002) Côte d´Ivoire /I/,/II/, Nový Orient 57/2 – 3. Praha: AV ČR, str. 55 – 57, 81 – 83. ISSN 0029-5302
 • Novotná Hana (2002) Jaké jsou šance nové jihoafrické kultury? Literární noviny. XII/22, str. 7.

Účast na sympóziích, konferencích a jiné aktivity

 • 2007 – Kultura násilí (nejen) za apartheidu: přednáška pro Společnost přátel Afriky, Art kino Centrál v Hradci Králové (29. ledna)
 • 2006 – EASA06: Europe and the World. 9th Biennial Conference of EASA
  (European Association of Social Anthropologists) Bristol, Anglie. Přednáška s názvem The Local and the Global: In Search of European Identity in the Czech Local Community.
 • 2006 – Viva Africa: afrikanistická konference v Plzni. Přednáška s názvem Africká renesance – mýtus nebo realita?
 • 2006 – Vzpomínky na Afriku: veřejná přednáška organizovaná Společností přátel Afriky a Asociací pro mezinárodní otázky, Nové Město nad Metují.
 • 2006 – Kultura v humanistickém a sociálněvědním pojetí. Přednáška pro Univerzitu třetího věku. Pardubice.
 • 2006 – Vědecký výzkum a výuka angličtiny: mezinárodní konference v Hradci Králové. Referát na téma Terminological predicament in teaching and learning English for Tourism.
 • 2005 – Modernity in the Perspective of Ernest Gellner: Gellner Memorial Symposium. Prague. Přednáška s názvem Gellner´s Marriage of State and Culture – A Comparative Approach.
 • 2005 – Gellner: A Theoretician of Modernity. Mezinárodní kongres v Krakově, Polsko. Příspěvek s názvem Gellner´s theory of nationalism and nation-building in the New South Africa.
 • 2005 – IUAES Inter-Congress 2005: Racism´s many faces: Challenge for all anthropologists and ethnologists. Pardubice, 29. 8. – 3.9. Referát na téma: Nonracialism and new forms of racism in the New South Africa.
 • 2005 – Afrika od dob Holubových po dnešek. Mezinárodní afrikanistická konference. Holice. Referát na téma: Minulost a přítomnost: Subsaharská Afrika prizmatem Západní kultury.
 • 2005 – Veřejná přednáška pro Společnost přátel Afriky s názvem Problematika kulturního pluralismu Nové Jižní Afriky, Státní vědecká knihovna v Hradci Králové.
 • 2004 – Face to Face: connecting distance and proximity. 8th Biennial Conference of EASA
  (European Association of Social Anthropologists) conference, Vienna. Referát na téma: Afrikanerdom under threat: Contested Collective Identity within the New Political Dispensation in South Africa.
 • 2004 – Black Month Forum: panelista na fóru, příspěvek Past and Present: sub-saharan Africa in European perception. Magistrát hl. města Prahy.
 • 2004 – Ten years of Freedom and Democracy in South Africa: panelista na fóru, příspěvek Cultural pluralism in new South Africa. Praha: YMCA.
 • 2004 – Towards an Anthropology of Europe. ESF SCH-SCSS Exploratory Workshop, Litomyšl; prezentace na téma Plural Cities and Civic Ethnography: Teaching high-school anthropology in interactive research settings (grant IVF – International Visegrad Foundation).
 • 2004 – Gellnerovský seminář (při Masarykově sociologické společnosti, sekce sociální antropologie) – Pojem kultury v sociologickém a sociálně antropologickém smyslu – diskusanti: prof. M. Petrusek, prof. M. Havelka, prof. J. Musil, dr. P. Skalník, Mgr. M. Skovajsa, dr. Hana Novotná. Praha: NYU.
 • 2004 – veřejná přednáška pro Společnost přátel Afriky a AMO (Asociace pro mezinárodní otázky) s názvem Subsaharská Afrika očima Evropana, Hvězdárna a planetárium Hradec
  Králové.
 • 2004 – 2005 – organizace veřejných přednášek a seminářů vedených prof. Richardem Werbnerem, University of Manchester na téma Postcolonial Identities and Subjectivities in Africa, Univerzita Hradec Králové
  (grant FRVŠ).
 • 2003 – Anthropology and Education: Teaching Culture in the Post-Socialist Context, Wroclaw, Dolnoslezská univerzita ve Wroclawi, Polsko; panelista na fóru s příspěvkem Teaching Culture in Post-Socialist Context.
 • 2003 – Anthropology and Europe: Teaching and Research, Dolní Roveň, ČR; Workshop of the research grant project “ Dolní Roveň: Social Anthropology and sociology of a Czech commune at the turn of the third millenium”; referát na téma Ethnography of Popular Culture in Rural Setting: Problems of Method.
 • 2002 – Emil Holub a jeho předchůdci a následovníci: Mezinárodní afrikanistická konference, referát na téma Kulturní rozmanitost Afriky. Holice.
 • 2002 – Communicating Cultures: ESRC Research Seminar in European Ethnology, Belfast, Severní Irsko, UK. Referát na téma The Role of British Tradition in the making of new South African Culture.
 • 2002 – Transmissions: Theory, Research and teaching in British Literary and Cultural Studies in Europe. Konference Budapešť, Maďarsko. Referát na téma Anglo-Boer relations in South Africa.
 • 2002 – Engaging the World: EASA 7th Biennial Conference, Kodaň, Dánsko. Referát Predicament of Culture in the New South Africa.
 • 2001 – Gellnerovský seminář (Masarykova sociologická společnost, sekce sociální antropologie) – přednáška a seminář s názvem Kultura jako společenskovědní problém, Praha: NYU.
 • 2000 – L’Afrique et la Mondialisation: Perspectives Anthropologiques: Panafrický antropologický kongres, Univerzita Bouaké, Republique de Côte d´Ivoire.
 • 2000 – Afrika 2000: mezinárodní konference, FF UK Praha.

Studijní pobyty

 • 2003 – Piran, Slovinsko: 10th Mediterranean Ethnological Summer Symposium
 • 2001 – Piran, Slovinsko: 8th Mediterranean Ethnological Summer Symposium
 • 2001 – Cambridge: metodický kurz obchodní angličtiny
 • 2000 – Durban, JAR: University of Zululand, University of Natal
 • 1999 – Jihoafrická republika: University of Cape Town, University of Stellenbosch, University of Natal, University of Durban – Westville, University of Witwatersrand, University of Pretoria

Terénní výzkumy

 • 2006 – dosud: Sociální antropologie místních společenství Evropské Unie: 1. faze, Dobrzie Wielki, Polsko
 • 2004 – dosud: Dolní Roveň – vizuální antropologie a etnografický dokument (v rámci projektu EU-NM2-New Media for the New Millenium)
 • 2002 – 2004: Dolní Roveň – výzkum podílu lokální a globální kultury v rurálním českém prostředí
 • Červenec – září 2003: Jihoafrická republika; výzkum nové jihoafrické kultury

Pobyty jako hostující profesor

 • 2006: přednáškový pobyt na University of Bristol, England, UK, Sokrates/Erasmus
 • 2006: přednáškový pobyt na Braganca Polytechnical Institute, Portugalsko, Sokrates/Erasmus; přednášky: 1) Culture and Tourism; 2) Teaching and Learning Tourism – Comparative Perspective; 3) Predicament of Tourism in the Post-Communist World; 4) Tourism as a Multifaceted, Interdisciplinary Subject
 • 2005: přednáškový pobyt na Universitě v Orleáns, Francie, Sokrates/Erasmus (přednášky Predicament of post-colonialism and post-communism:similarities and differences; Socio-cultural change in Czech tourism industry after 1989)
 • 2001: přednáškový pobyt na University College, Faculty of Leisure and Tourism, Buckinghamshire Chilterns, England, UK, Sokrates/Erasmus

Mezinárodní granty

 • 2004 – 5: International Visegrad Fund, project Plural Cities and Civic Ethnography: Teaching High-School Anthropology in Interactive Research Setting ve spolupráci s Dolnoslezskou univerzitou ve Wroclawi, Polsko
 • 2004 – 7: NM2 documentary project ve spolupráci se School of Art and Design, University of Ulster, Belfast, UK.