Najdete nás na:

Vyhlášení soutěže “Studentská cena ČNS”

Webmaster | December 10, 2016

Česká národopisná společnost, z. s., se rozhodla podpořit vědeckou práci mladých badatelů a vyhlásit Studentskou cenu ČNS. Do soutěže o Studentskou cenu je možno přihlásit bakalářské a magisterské práce, které mají etnologické téma, i když je vytvořili studentky/studenti jiných oborů. Podmínky soutěže najdete na stránkách České národopisné společnosti – viz http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/aktuality/ostatni-aktuality/item/248-vyhlaseni-studentske-ceny-cns .

Konečný termín pro přihlášení studentských prací do soutěže na rok 2017 je 28. únor 2017.

Přednáška doc. Holubce

Webmaster | November 28, 2016

s-holubec_prednaska-001

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UPa

Webmaster | November 23, 2016

2016-kandidatni-listina-pro-zverejneni-as-upce-001

DŮLEŽITÉ: BP VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE!

Webmaster | November 22, 2016

Vážení studenti vizuální antropologie!

Na katedře se šíří zvěsti a nepodložené informace ohledně povinnosti vypracovávat k bakalářské práci též práci audiovizuální (film). Došlo též k neporozumění i mezi některými vyučujícími. Tato zpráva je závazná pro všechny studenty vizuální antropologie a nahrazuje dosavadní nejasný výklad:

Všichni studenti, kteří si zvolili modul vizuální antropologie, jednoznačně věděli, že audiovizuální dílo je povinnou součástí jejich bakalářské práce. Tuto povinnost žádný vedoucí katedry nezměnil a žádné systémové výjimky povoleny nebyly. Nicméně precedenty z předchozích let vyvolaly ve studentech mylné interpretace. Z těchto důvodů a vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání bakalářských prací stanovuji následující pravidla:

1) STUDENTI VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE OBHAJUJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2015-2016:

  • Vedení katedry důrazně doporučuje držet se původního zadání a odevzdat s bakalářskou prací o minimálním rozsahu 45 000 znaků včetně mezer (úvod-závěr, nepočítají se další náležitosti práce!) též audiovizuální práci v rozsahu cca 5-10 minut.
  • Vedení katedry nicméně povoluje změnu, kdy bakalářská práce bude splňovat minimální rozsah stanovený pro nevizuální antropology, tj. 63 000 znaků včetně mezer, a audiovizuální práce se v takovém případě odevzdávat nemusí. S takovou změnou ale musí vyjádřit jednoznačný a vědomý souhlas vedoucí práce (žádný formulář se vyplňovat nemusí). Bez souhlasu vedoucího práce musí student audiovizuální dílo odevzdat společně s bakalářskou prací.

2) STUDENTI VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE ODEVZDÁVAJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI K OBHAJOBĚ V ROCE 2016-2017 A DÁLE:

  • Všichni studenti vizuální antropologie, kteří budou odevzdávat své bakalářské práce po 18. 9. 2016, mají povinnost odevzdat s bakalářskou prací též audiovizuální dílo v rozsahu 4-10 minut.

 

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

vedoucí Katedry sociálních věd

Hledá se LEADr.

Webmaster | November 2, 2016

Člověk v tísni vyhlašuje soutěž “Hledá se LEADr. ” Soutěž, která má motivovat mladé lidi k větší občanské angažovanosti a dokonce k tomu, aby uvažovali o vstupu do politiky. Do soutěže se mladí lidé, ve věku 17 až 25 let, přihlásí s vlastním projektem, jak zlepšit život ve své obci/městě. Poté na základě motivace vybereme 30 soutěžících, kteří postoupí do soutěže. Vítězem se stane ten, který se probojuje přes všechna kola soutěže. Vše o prvním ročníku, a o tom, jak bude vypadat druhý, se dozvíte na www.hleda.se.

Zde naleznete tiskovou zprávu a leták k tisku.

Vítání bažantů 2016

Webmaster | November 2, 2016

14803292_2134087903483186_740134148_o

8. Antropofest se blíží

Webmaster | October 17, 2016

Jestliže jste vy, vaši kolegové či studenti natočili nebo se spolupodíleli na snímku, který spadá do kategorie antropologický nebo etnologický a rádi byste jej prezentovali veřejnosti, máte v rámci Antropofestu jedinečnou příležitost.

Antropofest je volnou přehlídkou antropologického filmu, která je určena všem, kteří se o zmíněnou problematiku zajímají a chtěli by se se svým filmem této akce účastnit. Sedm uplynulých ročníků festivalu laické i odborné veřejnosti představilo přes 120 snímků z desítek zemí světa. Festival je pevně ukotven ve středoevropském prostoru a spolupracuje s evropskými univerzitami a institucemi.

Následující ročník festivalu proběhne ve dnech 27.1.- 28.1. 2017 v Praze.

Pokud vás naše nabídka oslovila, neváhejte a přihlašte svůj film buď elektronicky na stránkách:

http://antropofest.cz/cs/11/registration

či je zasílejte poštou na níže uvedenou adresu do 31.10. 2016:

 

Antropofest

P.O. BOX 56

253 01, Hostivice

Česká republika

 

Více informací o programu a podmínkách účasti naleznete na internetových stránkách www.antropofest.cz.

Studijní stipendia na LS 2017 – nezisková organizace GFPS

Webmaster | October 5, 2016

stipendia-ls2017_1

Vyhláška VK: ZAPISOVÁNÍ ZNÁMEK DO INDEXU V ZASTOUPENÍ

Adam Horálek | September 27, 2016

Vážení studující,

vzhledem k rozšířené praxi nechávat si zapsat předměty bezdůvodně vedoucím katedry, vyhlašuji následující pravidla pro zápisy. Maximálně doporučuji, abyste si začali pečlivě hlídat zápisy do indexů u jednotlivých vyučujících. V opačném případě vám bude hrozit, že vám příslušné předměty nebudou uznány jako splněné.

Vedoucí katedry má právo, nikoliv však povinnost zapsat do indexu atestaci za členy katedry. Vedoucí katedry již NEBUDE zapisovat atestace do indexu za ostatní kolegy s výjimkou následujících situací:

  1. příslušný vyučující je dlouhodobě nemocný, na služební cestě či jinak nedostižný (zahraniční stáž. studijní volno, neplacené volno apod.). Dlouhodobou nepřítomností je myšlena nedostupnost alespoň 2 měsíce od splnění atestace.
  2. V případě urgentní události, jejíž akutnost není zaviněna studujícím – např. atestace je splněna na poslední termín, avšak vyučující je nedostupný pro zapsání známky a termín odevzdání indexu na studijní se neprodleně blíží.
  3. Student se prokazatelně snažil získat zápis atestace, avšak vždy neúspěšně (dokazování je na straně studenta)
  4. Po předchozí domluvě vedoucího katedry s vyučujícím, že za něj atestace z patřičných důvodů zapíše.

Připomínám, že studující mají povinnost:

  1. mít vždy index s sebou na zkoušce. Vyučující má právo odmítnout zkoušet studenta, který se neprokáže platným indexem (řádně vyplněným, s fotografií a patřičnými razítky univerzity)
  2. zajistit zapsání všech předmětů do indexu v daném semestru. Kromě zdůvodněných výjimek nemá ani vyučující povinnost zapisovat studentovi předměty z předcházejícího semestru či dokonce ak. roku. Bližší informace o termínech a povinnostech viz studijní a zkušební řád univerzity.
  3. student si nepředepisuje výsledky atestace do indexu (vyučující musí zapsat termín, známku i podpis)

UPOZORŇUJI, ŽE VZHLEDEM K ZABĚHNUTÉ PRAXI STUDENTŮ NEBUDOU TOLEROVÁNY VÝJIMKY Z VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL. V EXTRÉMNÍM PŘÍPADĚ TO MŮŽE ZNAMENAT NEUZNÁNÍ VŠECH NEZAPSANÝCH, ALE VYKONANÝCH PŘEDMĚTŮ, COŽ MŮŽE VÉST I K UKONČENÍ STUDIA PRO NEDOSTATEK KREDITŮ.

VEDOUCÍ KATEDRY ZAPISUJE POUZE V DOBĚ KONZULTAČNÍCH HODIN.

Přeji úspěšné studium
Adam Horálek

 

8. ročník mezinárodního festivalu antropologického filmu Antropofest

Webmaster | September 16, 2016

Pokud jste natočili nebo se spolupodíleli na snímku, který spadá do kategorie antropologický nebo etnologický a rádi byste jej prezentovali veřejnosti, máte v rámci Antropofestu jedinečnou příležitost.

Antropofest je volnou přehlídkou antropologického filmu, která je určena všem, kteří se o zmíněnou problematiku zajímají a chtěli by se se svým filmem této akce účastnit. Sedm uplynulých ročníků festivalu laické i odborné veřejnosti představilo přes 120 snímků z desítek zemí světa.
Festival je pevně ukotven ve středoevropském prostoru a spolupracuje s evropskými univerzitami a institucemi.

Následující ročník festivalu proběhne ve dnech 27.1.- 28.1. 2017 v Praze.

Pokud Vás nabídka oslovila, neváhejte a přihlašte svůj film buď elektronicky na internetových stránkách:

http://antropofest.cz/cs/11/registration

či je zasílejte poštou na níže uvedenou adresu do 31.10. 2016:

Antropofest
P.O. BOX 56
253 01, Hostivice
Česká republika

Více informací o programu a podmínkách účasti naleznete na internetových stránkách www.antropofest.cz

S jakýmikoli dotazy se neváhejte obracet na  e-mail: info@antropofest.cz nebo na Štěpánku Proučilovou na telefon: +420 606 170 922.

Page 1 of 612345»...Last »