Najdete nás na:

Pokyny pro zadávání závěrečných prací pro studenty 2. ročníku bc. a 1. ročníku mgr. studia

Sekretariát KSV | December 20, 2016

Pokyny a harmonogram pro zadávání závěrečných prací Katedra sociálních věd FF UPa

Vážení studující, zde naleznete postup, jak získat školitele a zadat téma BP / DP. Současně tyto pokyny stanovují harmonogram předpokládaného plnění jednotlivých etap vypracovávání závěrečných prací.

Pokyny pro zadávání závěrečných prací

K získání tématu, požadavků na vypracování a vedoucího práce jste povinni podniknout tyto kroky:

 1. Získání a zaregistrování obecného tématu závěrečné práce. Studující mají možnost zvolit a registrovat si téma závěrečných prací těmito způsoby:
 2. Registrací tzv. vypsaného tématu u příslušného školitele v univerzitním systému IS/STAG. Nejprve projděte nabídku témat, jež jsou vypsána jednotlivými vyučujícími. Naleznete-li obecné téma, které vás zaujme a je volné, můžete si ho v systému zaregistrovat. Na jedno téma se vždy může přihlásit jeden student.
 3. je-li téma, o které máte zájem již obsazeno, je možné požádat během konzultačních hodin příslušného pedagoga o nové vypsání tématu. Bude-li váš požadavek vyučujícím uznán za relevantní z hlediska kapacity studentů a počtů studujících pracujících na daném tématu, bude žádosti vyhověno.
 4. Návrhem vlastního tématu: osobním dojednáním s konkrétním školitelem. Studující navrhuje případnému školiteli téma, které odpovídá jeho specializaci. Doporučuje se volit téma s ohledem na možné individuální předpoklady k výzkumu specifického prostředí či tématu. V případě, že je vyučující shledá návrh relevantní, provede se studujícím individuální registraci obecného tématu do systému.

 

 • Tento krok končí v momentu, kdy má studující dokončenou registraci školitele a tématu zaregistrováno v  IS/STAG - do konce ledna.

 

 1. Studující je povinen konzultovat téma se zvoleným školitelem z hlediska teoretického uchopení, metod a zásad pro vypracování (březen) a vyplnit podklad pro zadání kvalifikační práce v sekci IS/STAG moje studium podle pokynů konzultanta. V případě diplomových prací vypracuje též záměr výzkumu v rozsahu 2 normostran (doporučeno splnit v první polovině dubna)
 2. Studující je povinen vytisknout znění podkladu pro zadání závěrečné práce, tak jak byl schválen konzultantem. Ten svým podpisem na tento dokument potvrzuje souhlas s tématem, vedením závěrečné práce a se zásadami pro vypracování.

 

 • Tento krok končí v momentu, kdy studující odevzdá podepsaný podklad pro zadání závěrečné práce do rukou sekretariátu katedry, a to nejpozději do posledního prac. dne měsíce března.

 

 • Pokud během vypracovávání závěrečné práce vznikne nutnost změnit školitele nebo téma práce, pak student vyplní standardní žádost, ve které uvede jak původní znění tématu a jméno školitele, tak nový název tématu s uvedením školitele, který v žádosti potvrdí souhlas podpisem. K žádosti musí být přiloženo jak původní znění podkladu pro zadání, tak nově vyplněný podklad. Student tak musí učinit bezodkladně, jakmile dojde k potřebě změny tématu či školitele.

Aktualizováno 14. 12. 2016                                                                         M. Zákoutská, sekretariát KSV

Vyhlášení soutěže “Studentská cena ČNS”

Webmaster | December 10, 2016

Česká národopisná společnost, z. s., se rozhodla podpořit vědeckou práci mladých badatelů a vyhlásit Studentskou cenu ČNS. Do soutěže o Studentskou cenu je možno přihlásit bakalářské a magisterské práce, které mají etnologické téma, i když je vytvořili studentky/studenti jiných oborů. Podmínky soutěže najdete na stránkách České národopisné společnosti – viz http://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/aktuality/ostatni-aktuality/item/248-vyhlaseni-studentske-ceny-cns .

Konečný termín pro přihlášení studentských prací do soutěže na rok 2017 je 28. únor 2017.

Přednáška doc. Holubce

Webmaster | November 28, 2016

s-holubec_prednaska-001

Souhrnné informace pro studenty k SZZk leden – únor 2017

Sekretariát KSV | November 28, 2016

Studenti jdoucí k SZZk v lednu – únoru 2017,

na 30.11.2016 byl pro vás vypsán termín DIPR a BCPR.

Své závěrečné práce odevzdáte na sekretariát dne 30. 11. 2016 do 14:00 hod.,

pro dřívější odevzdání mne prosím kontaktujte.

Vaše závěrečná práce musí obsahovat ZADÁNÍ, které si vyzvednete na sekretariátu katedry.

Splnění zápočtu je podmíněno odevzdáním práce na sekretariát 1x pevná vazba, 2x kroužková (1 kroužková vazba vám bude po státnicích vrácena zpět), nahráním práce v pdf. do STAGu pod správným názvem souboru (vše viz info kvalifikační práce Univerzitní knihovna – časté dotazy), vložením údajů ANOTACE, KLÍČOVÁ SLOVA v ČJ a AJ.

Po kontrole vám bude potvrzen zápočtový list pro bakalářskou/diplomovou práci, který naleznete na webu KSV v dokumentech ke stažení – nutno mít při odevzdání práce.

Studenti, kteří mají závazky vůči katedře – např. zapůjčená AUV technika, musí mít do tohoto data vše vypořádané.

Dr. Adam Horálek vám na základě potvrzeného zápočtového listu zapíše splnění zápočtu

do STAGu a zároveň do indexu také 30. 11. 2016  mezi 10 – 12 hod. nebo 13 – 14 hod.

 

Přihlášky k SZZk odevzdejte na studijní oddělení.

 1. Zákoutská, sekretariát KSV

 

 

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu UPa

Webmaster | November 23, 2016

2016-kandidatni-listina-pro-zverejneni-as-upce-001

DŮLEŽITÉ: BP VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE!

Webmaster | November 22, 2016

Vážení studenti vizuální antropologie!

Na katedře se šíří zvěsti a nepodložené informace ohledně povinnosti vypracovávat k bakalářské práci též práci audiovizuální (film). Došlo též k neporozumění i mezi některými vyučujícími. Tato zpráva je závazná pro všechny studenty vizuální antropologie a nahrazuje dosavadní nejasný výklad:

Všichni studenti, kteří si zvolili modul vizuální antropologie, jednoznačně věděli, že audiovizuální dílo je povinnou součástí jejich bakalářské práce. Tuto povinnost žádný vedoucí katedry nezměnil a žádné systémové výjimky povoleny nebyly. Nicméně precedenty z předchozích let vyvolaly ve studentech mylné interpretace. Z těchto důvodů a vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání bakalářských prací stanovuji následující pravidla:

1) STUDENTI VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE OBHAJUJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI V AKADEMICKÉM ROCE 2015-2016:

 • Vedení katedry důrazně doporučuje držet se původního zadání a odevzdat s bakalářskou prací o minimálním rozsahu 45 000 znaků včetně mezer (úvod-závěr, nepočítají se další náležitosti práce!) též audiovizuální práci v rozsahu cca 5-10 minut.
 • Vedení katedry nicméně povoluje změnu, kdy bakalářská práce bude splňovat minimální rozsah stanovený pro nevizuální antropology, tj. 63 000 znaků včetně mezer, a audiovizuální práce se v takovém případě odevzdávat nemusí. S takovou změnou ale musí vyjádřit jednoznačný a vědomý souhlas vedoucí práce (žádný formulář se vyplňovat nemusí). Bez souhlasu vedoucího práce musí student audiovizuální dílo odevzdat společně s bakalářskou prací.

2) STUDENTI VIZUÁLNÍ ANTROPOLOGIE ODEVZDÁVAJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI K OBHAJOBĚ V ROCE 2016-2017 A DÁLE:

 • Všichni studenti vizuální antropologie, kteří budou odevzdávat své bakalářské práce po 18. 9. 2016, mají povinnost odevzdat s bakalářskou prací též audiovizuální dílo v rozsahu 4-10 minut.

 

PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

vedoucí Katedry sociálních věd

Hledá se LEADr.

Webmaster | November 2, 2016

Člověk v tísni vyhlašuje soutěž “Hledá se LEADr. ” Soutěž, která má motivovat mladé lidi k větší občanské angažovanosti a dokonce k tomu, aby uvažovali o vstupu do politiky. Do soutěže se mladí lidé, ve věku 17 až 25 let, přihlásí s vlastním projektem, jak zlepšit život ve své obci/městě. Poté na základě motivace vybereme 30 soutěžících, kteří postoupí do soutěže. Vítězem se stane ten, který se probojuje přes všechna kola soutěže. Vše o prvním ročníku, a o tom, jak bude vypadat druhý, se dozvíte na www.hleda.se.

Zde naleznete tiskovou zprávu a leták k tisku.

Vítání bažantů 2016

Webmaster | November 2, 2016

14803292_2134087903483186_740134148_o

8. Antropofest se blíží

Webmaster | October 17, 2016

Jestliže jste vy, vaši kolegové či studenti natočili nebo se spolupodíleli na snímku, který spadá do kategorie antropologický nebo etnologický a rádi byste jej prezentovali veřejnosti, máte v rámci Antropofestu jedinečnou příležitost.

Antropofest je volnou přehlídkou antropologického filmu, která je určena všem, kteří se o zmíněnou problematiku zajímají a chtěli by se se svým filmem této akce účastnit. Sedm uplynulých ročníků festivalu laické i odborné veřejnosti představilo přes 120 snímků z desítek zemí světa. Festival je pevně ukotven ve středoevropském prostoru a spolupracuje s evropskými univerzitami a institucemi.

Následující ročník festivalu proběhne ve dnech 27.1.- 28.1. 2017 v Praze.

Pokud vás naše nabídka oslovila, neváhejte a přihlašte svůj film buď elektronicky na stránkách:

http://antropofest.cz/cs/11/registration

či je zasílejte poštou na níže uvedenou adresu do 31.10. 2016:

 

Antropofest

P.O. BOX 56

253 01, Hostivice

Česká republika

 

Více informací o programu a podmínkách účasti naleznete na internetových stránkách www.antropofest.cz.

Studijní stipendia na LS 2017 – nezisková organizace GFPS

Webmaster | October 5, 2016

stipendia-ls2017_1

Page 1 of 612345»...Last »