Najdete nás na:

4. konference Kulturní a sociální antropologie východní Asie

Webmaster | November 8, 2009

Jménem Katedry asijských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovolujeme pozvat na 4. konferenci Kulturní a sociální antropologie východní Asie, tentokrát zaměřenou na problematiku (východo)asijských menšin v České republice, a jejich začleňování do české společnosti. Celodenní konference se bude konat v pátek 12. března 2010 na Katedře asijských studií FF UP v Olomouci. Bližší informace naleznete v příloze. Odpovězte prosím na tuto e-mailovou adresu do 23. 11. 2009.

Codex Bodley – Faksimile mixtéckého předkolumbovského rukopisu

Webmaster | November 1, 2009

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Velvyslanectví Spojených států mexických v Praze a Východočeské Muzeum v Pardubicích si Vás dovolují pozvat na slavnostní prezentaci Codex Bodley – Faksimile mixtéckého předkolumbovského rukopisu. Čestný host Jeho Excelence pan José Luis Bernal, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Spojených států mexických v České republice. Prezentace se bude konat na Zámku v Pardubicích, Rytířské sály dne 19. listopadu 2009 v 16:00 hodin. read more

Sociocon 2009 – Prezentace aktivit Katedry sociálních věd

Webmaster | September 1, 2009

V úterý 24. 11. se v univerzitní aule UA-A3 uskuteční každoroční Prezentace aktivit KSV, studentská konference letos poprvé pořádaná pod novým názvem SOCIOCON.

Součástí programu bude představení Kabinetu komunitních studií, prezentace publikací vyučujících katedry, absolventský panel atd.

Všechny studentské příspěvky jsou vítány, pokud jste provedli nebo provádíte zajímavou výzkumnou akci, vypracovali projekt, zúčastnili se zahraničního studijního pobytu či se chcete podělit o cokoli dalšího se svými kolegy, jste srdečně zváni k účasti – stačí připravit krátkou (cca 10 minut) powerpointovou prezentaci k tématu.

Prosíme všechny zájemce, aby co nejdříve kontaktovali Janu Jetmarovou osobně nebo na mailové adrese jana.jetmarova@upce.cz.

read more

Státní závěrečné zkoušky – květen 2009

Webmaster | May 8, 2009

Jsou vypsány termíny pro státní závěrečné zkoušky: Sociální antropologie – 18. – 20. 5. 2009,  Sociologie – 25. – 29. 5. 2009

Pozvánka na konferenci: Pracovní migrace v ČR

Webmaster | May 1, 2009

V úterý 12. 5. 2009 se v Pardubicích uskuteční odoborná konference celostátního měřítka na nyní velmi diskutované a sledované téma pracovní migrace – Pracovní migranti v ČR v době ekonomické krize – současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku. Místem konference je Společenský sál Magistrátu města Pardubic (1. patro budovy MMP na adrese Pernštýnské náměstí 1). Program konference poběží od 9:00, konec akce je plánován na 16:30. Hlavní pořadatelé jsou: Magistrát města Pardubic – Odbor komunitních služeb – a Dům techniky Pardubice, spol. s r.o. read more

Antropologie (v) post-komunismu

Webmaster | May 1, 2009

KSV zve na přednášku hostujícího profesora Pierra Bidarta (Université Victor Segalen Bordeaux 2) s názvem “Antropologie (v) post-komunismu”, která se uskuteční ve středu 6. 5. 2009 od 12:00 v učebně EA 01038.

Přednáška Mudr. F. Koukolíka DrSc.

Webmaster | April 1, 2009

KSV FF UPa srdečně zve na přednášku předního českého neurovědce MUDr. Františka Koukolíka DrSc. s názvem “Před úsvitem, po ránu” zabývající se vztahem rodič-dítě a raným vývojem dětského mozku. Přednáška proběhne v úterý 7. 4. 2009 od 14 hodin v univerzitní aule UA-A3.

read more

Přednáška Vesny Godiny

Webmaster | March 7, 2009

V úterý 10. 3. 2009 se od 16:30 uskuteční přednáška hostující profesorky Vesny Godiny (University of Ljubljana > Faculty of Social Sciences) s názvem The Economic Crisis in Anthropological Perspective (Ekonomická krize z antropologické perspektivy). Místo: videomístnost 13 038, 13. patro.

Filmový festival Jeden svět 2009

Webmaster | March 1, 2009

V týdnu 30. 3. – 4. 4. 2009 v Pardubicích proběhne další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Tradičním festivalovým centrem se opět stanou multifunkční prostory Divadla 29. Pardubický festival uvede celkem 21 aktuálních filmových dokumentů, z nichž některé získaly významná ocenění na mezinárodním poli dokumentárních filmů.

Nové tváře a další změny na KSV

Webmaster | March 1, 2009

Od letního semestru naše katedra uvítá další nové vyučující. (Staro)novým vyučujícím je Tomáš Petráň, který nadále stejně jako v dosavadním externím působení bude vyučovat kurzy související se specializací vizuální antropologie.

Zcela novou tváří je Zuzana Hloušková, která na katedru přichází s bohatými zkušenostmi z působení v neziskovém sektoru a bude v letním semestru vyučovat prakticky orientované kursy zaměřené právě na neziskový sektor v ČR, fundraising a sociální služby obcí. Tyto kursy jsou otevřeny a vřele doporučeny pro studující všech oborů KSV, tedy sociální antropologie bakalářské i magisterské, sociologie i komunitních studií. Další novou vyučující je Věra Netolická, která bude v letním semestru externě vyučovat předmět EKSO.

read more

Page 1 of 212»