Najdete nás na:

Nové přístupy ke studiu Čingischánovy říše

Webmaster | December 9, 2008

V úterý 16. 12. 2008 se od 16:00 uskuteční přednáška “Nové přístupy ke studiu Čingischánovy říše”. Přednášku povede hostující profesor Nikolaj Kradin (Vladivostok, Rusko).

Místo: Videomístnost, 13. patro.
Jazyk přenášky: angličtina a ruština.
Překlad do češtiny zajištěn.

Mimořádně: 100 let Clauda Lévi-Strausse

Webmaster | December 1, 2008

Filosofický ústav Akademie věd ČR, Katedra sociologie Fakulty sociálních věd UK a Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur zvou na konferenci MEZI ANTROPOLOGIÍ A FILOSOFIÍ pořádanou k 100. výročí narození Clauda Lévi-Strausse. Konference se koná ve čtvrtek 11. 12. 2008 v Praze.

Moderovaný program rozdělený do 2 bloků začíná od 9:00.

Lokace:
Dopolední blok > Náprstkovo muzeum (Betlémské náměstí 1, Praha 1)
Odpolední blok > Fakulta sociálních věcí UK (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1)

Mimořádná přednáška: Thomas Hylland Eriksen v ČR

Webmaster | December 1, 2008

V úterý 9. 12. 2008 se uskuteční zcela mimořádná přednáška známého norského antropologa, profesora Thomase Hyllanda Eriksena. Přednáška s tématem “National identity in a transnational time: Some thoughts and European examples” začne od 12:30 ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Sociocon 2008 ve fotoreportu

Webmaster | November 30, 2008

V úterý 18. listopadu 2008 proběhla v aule A3 Prezentace aktivit KSV – studentská konference KSV (obor Komunitní studia a Sociální antropologie)! Připomenout si ho můžete ve fotoreportu, který zaznamenal Michal Louč. Ještě jednou díky!

read more

Pozvánka na konferenci – exkluzivně 15 volných míst pro studenty KSV

Webmaster | November 7, 2008

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Odbor komunitních služeb Magistrátu města Pardubic pořádají dne 11. listopadu 2008 konferenci s mezinárodní účastí Aktuální otázky sociální politiky 2008 – teorie a praxe – odborné zaměření: Sociální politika, sociální práce, veřejná správa. Pro studenty KSV bylo přednostně uvolněno 15 míst – tito přihlášení budou osvobozeni od účastnického poplatku. read more

Prezentace aktivit KSV – 2008

Webmaster | October 15, 2008

V úterý 18. 11. 2008 proběhne dlouho očekávaná Prezentace aktivit Katedry sociálních věd FF UPa za rok 2008. Bohatý celodenní program začíná od 9:00 v aule A3 (budova UA, vedle Univerzitní knihovny).

read more

Nové tváře na Katedře sociálních věd

Webmaster | October 6, 2008

Začíná další akademický rok a s ním se také rozrůstá náš pracovní tým o nové kolegy.

(Staro)novou tváří je Mgr. Michal Trousil, který pro pracoviště vyučoval již dva roky kurzy zaměřené na základy sociologie a politickou geografii. V novém oboru komunitní studia nabídne i další kurzy orientované například na komunitní a sociální práci a trvale udržitelný rozvoj.

Mgr. Petr Pabian, Th.D. je absolventem politologie, historie a teologie a v tomto školním roce se můžeme těšit na jeho seminář Harry Potter and the Future of Religion, jak je zřejmé v názvu, vyučovaný v anglickém jazyce.

PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D. vystudovala etnologii a nabídku předmětů rozšíří o areál Andy, psychedelické látky a jejich kulturní funkce a můžeme se těšit i na její etnomuzikologické znalosti.

Mgr. Václav Březina se přesunul na The University of Auckland na Nový Zéland, ale zůstává dále naším spolupracovníkem.

Nová www prezentace univerzity a fakult

Webmaster | October 3, 2008

V tomto týdnu byly spuštěny nové web stránky Univerzity Pardubice. Změna se týká jak grafiky, tak koncepce obsahu. Vizuálně více zde.

Oznámení pro studenty prvního ročníku oboru Komunitní studia

Webmaster | October 2, 2008

Vážené studentky a vážení studenti oboru Komunitní studia, zveme vás na úvodní seznamovací schůzku, která se bude konat v úterý 7. 10. 2008 od 8:00 v místnosti EA 10029 (v rámci vaší přednášky Úvodu do sociologie). Na tomto setkání bychom se vám rádi představili a seznámili vás s organizací studia.

Nový obor KSV – Komunitní studia

Webmaster | September 1, 2008

1. 10. 2008 uvítáme v učebnách Filozofické fakulty Univerzity Pardubice první studenty nového studijního oboru KOMUNITNÍ STUDIA.

Studenty čeká tříleté bakalářské studium podle akreditovaného studijního plánu, který je profilován jednak na problematiku rozvoje lidských zdrojů a dále na práci s komunitami např. etnických menšin či sociálně slabých.

Studium bude podloženo základy humanitních a společenskovědních oborů, probírána a diskutována budou témata jako kvalita života, udržitelný rozvoj, ne/zaměstnanost, multikulturalismus či globalizace.

Velkým lákadlem pro studenty je bohatá a podporovaná nabídka možností zahraničních studijních mobilit. Pardubičtí studenti ocení i zázemí kompaktního univerzitního kampusu.

Page 1 of 212»