Najdete nás na:

Stálá iberoamerikanistická konference – Pozvánka

Webmaster | November 20, 2007

KSV a Katedra cizích jazyků FF UPa zve na 7. zasedání Stálé iberoamerikanistické konference s tématem České stopy na Filipínách v 17. a 18. století. Zasedání se uskuteční v úterý 27. 11. 2007 od 17:30 v učebně EA 13 038. Přednášet bude Mgr. Ondřej Pokorný.

Prezentace aktivit KSV – 2007

Webmaster | November 9, 2007

Dne 20. listopadu 2007 proběhne Prezentace aktivit Katedry sociálních věd od 9:00 hod v aule A3. Více informací v příloze.

read more

Stálá iberoamerikanistická konference – Pozvánka

Webmaster | November 1, 2007

KSV a Katedra cizích jazyků FF UPa zve na 6. zasedání Stálé iberoamerikanistické konference s tématem Boh na strome – Maysky kozmologicky mytus. Zasedání se uskuteční v úterý 13. 11. 2007 od 17:30 v učebně EA 13 038. Přednášet bude doc. PhDr. Milan Kovac, CSc.

Festival Karneval rozmanitosti

Webmaster | October 20, 2007

Festival Karneval rozmanitosti se uskutečňuje v rámci projektu neziskové organizace Člověk v tísni Rovnost je cool! a vztahuje se k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny (ERRP). Hlavním cílem ERRP je širší osvětová kampaň a boj proti diskriminaci na základě šesti kritérií: pohlaví/ genderu, sexuální orientace, etnicity a původu, věku, zdravotního postižení, víry a náboženského vyznání. Na viditelné i „neviditelné“ formy těchto diskriminací v České republice i ve světě chce společnost Člověk v tísni poukázat prostřednictvím dokumentárních filmů, sociálních spotů, diskusí a dalších tematicky zaměřených doprovodných akcí.

read more

Stálá iberoamerikanistická konference – Pozvánka

Webmaster | October 19, 2007

KSV a Katedra cizích jazyků FF UPa zve na 5. zasedání Stálé iberoamerikanistické konference s tématem Knihy vyprávějí. Zasedání se uskuteční v úterý 30. 10. 2007 od 17:30 v učebně EA 13 038. Přednášet bude doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Konference – Sociální politika, sociální práce, veřejná správa

Webmaster | October 16, 2007

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubic zvou studenty KSV na konferenci s mezinárodní účastí, která se koná již toto úterý 23. 10. 2007 v Konferenčním sále Magistrátu města Pardubic. Odborné zaměření konference: Sociální politika, sociální práce, veřejná správa.

Pro studenty KSV bylo mimořádně uvolněno 5 míst, bez nutnosti platby povinného konferenčního poplatku 450 Kč. K účasti na konferenci je nutno přihlásit se nejpozději do pondělí 22. 10. 2007 do 8:00 !!!

Mezinárodní studentská konference

Webmaster | October 3, 2007

Antropoweb, první český společenskovědní portál při Katedře antropologie FF ZČU v Plzni, pořádá ve dnech 2. a 3. 11. 2007 třetí mezinárodní studentskou konferenci v Plzni. Tématem letošní konference je: Anthropology of/ in Post-Socialist World.

Stálá iberoamerikanistická konference – Pozvánka

Webmaster | October 2, 2007

KSV a Katedra cizích jazyků FF UPa zve na 4. zasedání Stálé iberoamerikanistické konference s tématem Andští pouliční hudebníci v Česku. Zasedání se uskuteční v úterý 16. 10. 2007 od 17:00 v učebně EA 13 038. Přednášet bude Mgr. Jana Jetmarová, Ph.D.

Mgr. studium oboru Sociální antropologie

Webmaster | August 24, 2007

Ve dnech 5. a 6. 9. 2007 se budou konat přijímací zkoušky do magisterského studia oboru Sociální antropologie. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 3. 8. 2007 na Studijní oddělení FF Univerzity Pardubice.

read more

Mimořádné antro přednášky

Webmaster | May 1, 2007

Dne 15. 5. 2007 Katedra sociálních věd FF přivítala na půdě Univerzity Pardubice dva významné “americké” profesory českého původu – profesora Leopolda Pospíšila(emeritní profesor Yale University*) a Zdeňka Salzmanna (emeritní profesor University of Massachusetts*). Studenti tak měli možnost poznat dva světové uznávané specialisty ve svém oboru – profesora Pospíšila v antropologii práva a profesora Salzmanna v lingvistické antropologii. read more